Företagsekonomi

Ekonomin är i en marknadsekonomi grunden i företaget. De ekonomiska målen avgör vilka strategier och steg för affärsutveckling som behöver göras. Inom detta ämne räknas bland annat redovisning/bokföring, finansiering, riskkapital, löner, budget och investeringar.

5 råd för att få grepp om företagsekonomin

Förstå det egna företagets ekonomi

Det är viktigt för dig som småföretagare och entreprenör att du förstår, åtminstone grunderna, i företagsekonomi. Då kan du räkna på hur bra din verksamhet går, planera för framtiden, göra en budget, skatteplanera, läsa ekonomiska rapporter, nyckeltal och tolka dessa siffror. Du kan också undvika konkurs, likviditetsbrist och öka chanserna för att kunna ta ut högre lön och vinst. Visst går det att ta hjälp av en ekonomibyrå eller revisor som hjälper till med ekonomistyrning men de har oftast bara svar på de frågor du ställer och har svårt att komma med löpande råd och tips då det skulle krävas många timmar - det är en kostnad de flesta nya företag inte kan eller vill ta. Och när du väl fått lite koll på detta är det inte mycket tid du behöver lägga, du kastar ett öga och förstår situationen.

Här hittar du tips av experter som kan få ditt företag att växa.

Compact mode helps you find stories faster

Kontorshund förbättrar arbetsmiljön

Så förbättras arbetsmiljön av kontorshundar

Att hunden är människans bästa vän vet vi sedan gammalt. Antalet registrerade hundar har ökat kraftigt de senaste åren och många... Läs mer
Mia Falk | 2 minuter
Julklappar och julbord för anställda och kunder är uppdukat i företagets lokaler.

Detta gäller julklappar, julbord och jullunch för dina anställda och kunder 2023

Detta bör du tänka på vid utgifter i samband med inköp av julklappar, julbord samt jullunch till anställda och kunder.En julgåva... Läs mer
Redovisningsfirman | 5 minuter
Arkivering av papperskvitton

Föråldrad kvittoregel kostar svenska företag miljarder

Kravet på arkivering av pappersoriginal gör att svenska företag hamnar efter. Sverige är ensamt bland jämförbara länder att... Läs mer
Mia Falk | 2 minuter
Företagare med blandad, momspliktig och momsbefriad verksamhet, går igenom moms som ska bokföras.

Momsavdrag i blandad verksamhet - dom vägleder

Om en del av din verksamhet är momspliktig, medan en annan del inte är momspliktig, så bedriver du blandad verksamhet. Hur hanterar... Läs mer
Peter Berg | 3 minuter
Närbild på en skivstång i ett gym

Friskvårdsbidrag före årsskiftet

Varje år kan du som arbetsgivare erbjuda dina anställda olika personalförmåner för att skapa trivsel och välmående på... Läs mer
Mia Falk | 3 minuter
Orange kuvertet från Pensionsmyndigheten som också beräknar inkomstbasbeloppet för 2024.

Inkomstbasbelopp 2024 framräknat

Pensionsmyndigheten har beräknat vilket inkomstbasbelopp som ska gälla nästa år.Inkomstbasbeloppet för år 2024 blir 76 200 kr, en... Läs mer
Peter Berg | 1 minuter
Finansminister Elisabeth Svantesson som presenterar regeringens budget 2024.

Uppdateringar av skattefrågorna i budgeten 2024

Budgetpropositionen aviserade att regeringen ska återkomma om många av skattefrågorna i budgeten för 2024. Nu har vi fått flera... Läs mer
Peter Berg | 2 minuter
Kalkyler inför pensionssparande. Miniräknare, diagram och penna

4 strategier för att bygga en stark grund för din framtid

Vi vill alla ha en ekonomiskt trygg nutid och framtid. För att säkra även framtiden, oavsett om pensionen ligger långt fram eller i... Läs mer
Joakim Lundbladh | 2 minuter
En kvinna och ung man går och pratar i en park

Våga fråga, våga lyssna, våga agera - för att rädda liv

De flesta svenskar uppvisar en god hälsa, men i Sverige är psykisk ohälsa ett av de vanligaste hälsoproblemen och anledning till... Läs mer
Marie Niljung | 3 minuter
En våg med en vågskål med sedlar och en med Bitcoin

Bitcoin, en kommande finansiell revolution

I takt med att digitaliseringen ökar i omfång så finner sig företagare inför en värld full av möjligheter och utmaningar. En... Läs mer
Peder Neogard | 3 minuter
Försäkringsförmedlare som skriver avtal om försäkring.

Konkurrensen i försäkringsbranschen hårdnar

Andelen förmedlad affär ökarI maj i år publicerade Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM) en rapport som visade att... Läs mer
Johan Berg | 3 minuter
Två personer samtalar om psykisk ohälsa och personens suicidtankar.

Psykisk hälsa - lika viktigt som fysisk hälsa

Vad är då psykisk livräddning?Jo, det handlar om att öka kunskapen om psykisk hälsa. Vilka våra skyddsfaktorer är och vilka... Läs mer
Marie Niljung | 2 minuter
Människor skålar med vinglas; bild för artikel om socialstyrelsens nya alkoholråd

Socialstyrelsen nya alkoholråd - vad betyder de för mitt företag?

Vi lever i en spännande och utmanande tid. Höga räntor, krig i Europa och en svag svensk valuta gör att många företag kämpar... Läs mer
Anna Sjöström | 3 minuter
Företagare jobbar med redovisning och bokför avdrag för kontor.

Bokföring av kontor

Oavsett om du har ett kontor i ditt hem, om du hyr eller har ett kontor någon annanstans så får du göra avdrag för hela eller... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter
Bokföring och avskrivning av inventarier sker i ett företag.

Bokföring av inventarier

Vad är inventarier i ett företag?Som inventarier räknas de anläggningstillgångar som anses ha en lång livslängd och som kommer... Läs mer
Redaktionen | 10 minuter