Det krävs mod att börja ifrågasätta företaget, och framförallt sin egen prestation. Det innebär att problem och kunskapsbrist blottläggs, samtidigt som man kan tvingas ändra på sig och göra saker annorlunda för att lösa problemen.

Förändring är jobbigt.

Företagsledaren och författaren Martin Zwilling skriver om detta i tidningen Inc. Med utgångspunkt från den klassiska boken Leadership Blindspots, skriven av Robert Bruce Shaw, går Martin igenom några strategier för hur man kan börja lyfta på stenar för att kunna ta företaget framåt, med hjälp av arbetsteamet.

I boken menar författaren Robert Bruce Shaw att alla framgångsrika ledare och chefer måste kunna balansera två motstridiga idéer:

1. Att som ledare agera med självförtroende och en stark tro på att ens förmåga och vision är bra för organisationen.

2. Att vara medveten om sina egna begränsningar och farorna som överdrivet självförtroende och överoptimism kan leda till.

Det bästa sättet att göra detta är att kontinuerligt ställa rätt frågor till organisationen.

Baserat på denna insikt lyfter Martin Zwilling sju ledstjärnor för att tillsammans med ditt team avslöja dolda problem och hinder i verksamheten.

1. Undvik ja-eller-nej-frågor

Slutna frågor (ja/nej) är ibland bra, men lyfter sällan fram information som kan vara kritiskt avgörande för ledarens uppfattning om hur saker och ting ligger till. Öppna frågor däremot, ökar chanserna till svar som kan visa vägen till bättre beslutsfattande.

2. Led inte vittnet

Det är lätt att vilja få sina antaganden om vad som pågår bekräftade och därmed ha en bild av vilken väg framåt som är bäst. Lyssna därför utan att leda den som svarar så minskar risken att du går miste om värdefulla insikter.

3. Var medveten om undvikande svar

Alltför ofta undviker människor att ge direkta svar på direkta frågor. De kanske känner till svaret men av någon anledning inte vill svara, till exempel om det finns en risk att det synliggör personens brist på kunskap. Ledaren behöver fortsätta med frågor tills den får tillfredsställande svar.

4. Begär stödjande data och exempel

Ledare och chefer behöver ställa frågor som lyfter fram synpunkter men också klargöra vilka svar som baseras på fakta och vilka som baseras på spekulationer. Be om exempel och källor som styrker påståendena.

5. Parafrasera för att lyfta fram fler detaljer

En teknik för att få människor att dela med sig av mer information är att parafrasera det du hör. Det kan leda till ett ja- eller nej-svar, men ibland till en utveckling som nyanserar det första svaret.

6. Begär alternativ

Ett annat sätt att lyfta fram icke-bekräftande data är att öppet be om en motsatt åsikt. En relaterad frågeställning är att be den tillfrågade att ändra sin grundläggande position, till exempel, "Du vill ha en miljon för att stärka varumärket. Vad skulle du kunna åstadkomma om du fick 2 miljoner?"

7. Ge utrymme för ytterligare feedback

Chefer och ledare behöver också ge möjlighet för andra att erbjuda ytterligare input och särskilt vid avvikande åsikter. Ofta är de sista ögonblicken av diskussioner de mest givande, eftersom människor tenderar att vänta till dess för att lyfta fram vad som verkligen är viktigt för dem. Fråga om det finns något mer som borde lyftas fram.

Att dra mer nytta av arbetslaget önskar nog de flesta ledare och chefer då det stärker företaget och organisationen. Nu har du ett verktyg och bättre koll på hur du kan åstadkomma detta.

Relaterad läsning: 13 saker toxiska chefer gör som bra chefer aldrig skulle göra

Se även: 5 tidlösa metoder för exceptionellt ledarskap


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.