Här har du vägen; de fem metoder och tio åtaganden som framgångsrika ledare använder sig av: (Vi har även lagt till en kommentar för att förtydliga då en rak översättning från engelskan inte alltid är så lätt att tyda.)

Skapa och visa vägen

Åtagande 1: ”Hitta din röst” genom att klargöra dina personliga värderingar.

Åtagande 2: Föregå med gott exempel genom att knyta samman handling med gemensamma värderingar.

(Vad står du för? Hitta dina inre värderingar, skriv ner dem och vik aldrig av från dem. När problem dyker upp så visar du vägen genom att agera. En chef berättar för andra vad de ska göra, en ledare visar HUR det ska göras.)

Inspirera till en gemensam vision

Åtagande 3: Dela med dig av din vision i ord som kan förstås av andra.

Åtagande 4: Värva fler till att delta genom att lyfta fram visionen och en gemensam strävan.

(Måla upp positiva och klara bilder av visionen och inspirera fler att delta. Alla vill vara delaktiga och uppleva att de ihop med andra strävar mot något ”större” än vad de själva är som individer – ta tillvara på det!)

Relaterad läsning: Vikten av en företagsvision och exempel

Utmana de metoder som används

Åtagande 5: Sök efter möjligheter och innovativa sätt att ändra, växa och förbättra.

Åtagande 6: Experimentera och ta risker genom att konstant skapa små segrar och lära sig av misstag.

(Allt kan förbättras! Leta efter saker som du/ni kan utveckla och jobba på att förbättra dem. Att ta risker och gå igenom motgångar är nödvändigt för att hitta nya vägar till utveckling.)     

Göra det möjligt för andra att agera

Åtagande 7: Främja samarbete genom att lyfta fram kooperativa mål och skapa förtroende.

Åtagande 8: Stärk andra genom att dela makt och handlingsfrihet.

(Samarbeten med ekonomiska morötter kan betyda mycket. Tänk även på vikten av att visa förtroende genom att dela ut uppgifter och uppmuntra egna initiativ.)

Använd hjärtat i alla lägen

Åtagande 9: Lyft fram och visa uppskattning för individuella prestationer.

Åtagande 10: Fira framgångar och lyft fram rätt värderingar genom att skapa en anda av gemenskap.

(Lyft fram prestationer, utom dina egna. Fira framgångar, men behåll det negativa och smärtsamma för dig själv)

Ledarskap handlar om förtroende och trovärdighet och det intjänas genom konsekvens och integritet. Dessa metoder och åtaganden är ganska enkla och själva utmaningen handlar mer om att konsekvent leva efter dem. Avviker du så märker omgivningen det snabbt och du tappar din trovärdighet.

Om du konsekvent och framgångsrikt lär dig att utöva dessa metoder så kommer du att, enligt Kouzes & Posner, att uppnå ett exceptionellt ledarskap!

Och till slut några rader om deras syn på aktivt ledarskap

"En ledares utmaning handlar om att få andra personer att vilja prestera och uppnå utmärkta resultat inom organisationen. Det handlar om de metoder som ledarna använder för att omvandla värderingar till aktivitet, visioner till verklighet, hinder till innovationer och risker till belöningar. Det handlar om ett ledarskap som skapar ett klimat där människor vänder utmanande möjligheter till anmärkningsvärda framgångar."

Fler artiklar om ledarskap


2 kommentarer
Niclas Rasmusson
2012-03-31 09:56
Bra skrivet och strukturerat. Åtagande 1-2 är enormt viktigt i ledarskapet för att skapa tydlighet. Vad vill medarbetare och omgivning ha? Tydlighet. Att kunna stå upp och tala om vem jag är och vad jag står för och hur jag skall agera som ledare samt vad jag förväntar mig av min omgivning är 1 av nycklarna till framgång. Se mer...
0
2009-06-24 08:28
Åtagande 9 har jag alltid (när jag var anställd) tyckt varit en jätteviktig punkt. Att man får högre lön i kuvertet är ett sätt men att få beröm eller uppskattning för något specifikt man gjort är en 10 gånger skönare känsla.
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.