Orosmolnen är många inför det kommande året. Höga räntor, volatila råvaru- och energipriser och sannolikt också en stundande lågkonjunktur. Detta gör att företagets produktivitet samt individuella prestationer med största sannolikhet kommer få allt större fokus nästa år. Genom att löpande se över och justera verksamhetens prioriteringar och säkerställa att teamen är förberedda för de stundande utmaningarna, kan du ligga steget före och se till att verksamheten även går starkt under 2023.

– För att lyckas är det viktigt att ditt företag har tydliga prioriteringar. Kom ihåg att fler prioriteringar inte är det samma som bättre prioriteringar, utan att du i stället riskerar att misslyckas med alla. Det är viktigare att vara fokuserad på kritiska prioriteringar som hela organisationen kan samlas kring. Kommunicera dessa klart och tydligt och ta bort bruset, rekommenderar Maria Duni, Nordenchef på Personio.

Med tanke på de finansiella utsikterna blir det viktigare att fokusera på produktivitet, inte bara för företags- och teamproduktivitet utan även individers prestationer och engagemang. Undersök om du kan göra förändringar i organisationen för att arbeta snabbare, smartare och minska omkostnaderna.

– Ta en titt på faktorer som personalstyrka och arbetskostnader, intäkt per anställd, incitamentsprogram och oönskade uppsägningar. Granska dessa uppgifter för att förstå hur organisationen mår och var det finns möjligheter till effektivisering. Samarbeta med ekonomiavdelningen för att titta på intäkter och kostnader och diskutera möjliga förbättringspotentialer, rekommenderar Maria Duni.

Något som vi kommer fortsätta höra mycket om under 2023 är "Quiet Quitting" eller ”tyst nedtrappning”, dvs när personalen bara gör det absolut minsta som deras arbete kräver. Detta kan vara ett tecken på att de saknar motivation och är missnöjda med sina arbetsuppgifter. Ett sätt att motverka detta är genom samtal där vi verkligen lyssnar på de anställda och tar reda på vad som gör dem missnöjda.

Relaterad läsning: 15 tips som motiverar dina anställda

– Kanske kan en justering av arbetsbelastningen eller andra åtgärder som ger en bättre balans mellan arbete och privatliv vara en lösning. Eftersom det sannolikt inte kommer att finnas lika många möjligheter till befordran eller karriärutveckling för medarbetarna som vanligt blir det viktigare att fokusera på deras personliga utveckling i stället, säger Maria Duni.

Slutligen, i tider av osäkerhet tenderar medarbetarnas engagemang att minska. Ett sätt att motverka detta är genom att vara en transparent och öppen ledare, och bidra till en kultur där personalen känner att de har förtroende för dig och att de inte drar sig för att kommunicera om och när problem uppstår.

– Prata med cheferna om hur det går för dina team. Använd data och fakta för att skapa en djupare förståelse för verksamhetens resultat och utsikter så att alla anställda är informerade. Ha regelbunden och öppen kommunikation med dina medarbetare. Genom att vara en transparent ledare som delar med sig bidrar du till att öka det allmänna välbefinnandet, avslutar Maria Duni.

Läs vidare:

13 företagsledare och deras bästa råd

En bra chefs 5 viktigaste egenskaper


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.