På en marknad med ständigt ökande konkurrens är genomtänkt varumärkesbyggande det som utmärker de framgångsrika företagen.

Genom att ansöka om varumärkesregistrering redan innan en produktlansering eller annan marknadsåtgärd skyddar du de värden som åtgärden avser att skapa. Det är en väl investerade pengar eftersom ett skadat varumärke är minst lika svårt att reparera som en kraschad hårddisk.

Oavsett vad ditt företag har för verksamhet så är det oftast en väldigt god idé att registrera varumärke såväl för firmanamnet som för namnen på företagets produkter eller tjänster. Ett registrerat varumärke ger ensamrätt för innehavaren att använda varumärket i näringsverksamhet.

Registreringsskyddet gäller i tio år och kan sedan förlängas i tioårsperioder ett obegränsat antal gånger. Förutom att ®-symbolen ger ett seriöst intryck så är registreringen ett starkt verktyg, både för att förebygga varumärkesintrång och för att agera mot intrången när de inträffar. När ditt företag blir framgångsrikt och etablerat kommer varumärkesintrång, kopiering och snyltning tyvärr att bli en del av vardagen. Med ett tillfredsställande varumärkesskydd står du mycket bättre rustad för att bemöta dessa företeelser.

Registreringsprocessen

I Sverige är det Patent- och registreringsverket (PRV) som tar emot och behandlar varumärkesansökningar. Om allt går som det ska och inga hinder anförs leder en ansökan idag till varumärkesregistrering inom två-tre månader. Det är en klar förbättring jämfört med för några år sedan, då det kunde ta upp till ett och ett halvt år att få sin ansökan behandlad.

Varumärkesklasser

När ett varumärke registreras så omfattar skyddet endast de varumärkesklasser som har angivits vid ansökan. Det finns 45 olika klasser, uppdelat på 34 varuklasser och elva tjänsteklasser. Det är tillåtet att försöka registrera i samtliga klasser och att på så sätt hindra all användning av liknade kännetecken.

Det blir dock väldigt dyrt eftersom varje ytterligare klass som läggs till ansökan medför en tilläggsavgift. Registreringarna blir dessutom svåra att upprätthålla eftersom det finns ett användningstvång för registrerade varumärken. Varumärket måste användas i näringsverksamhet inom fem år från registreringen för de varor eller tjänster som det registrerades för, annars kan registreringen hävas på ansökan av vem som helst som ”lider förfång av registreringen”.

Viktigt med rätt varumärkesklass

Det är oerhört viktigt att vara noga med att registrera sitt varumärke i rätt klass. Om ett identiskt eller liknande varumärke redan finns registrerat i den klass som är mest lämplig, så är det sällan en bra idé att välja en annan klass bara för att få igenom en registrering. Jag avrådde nyligen en återförsäljare av sportutrustning från att gå vidare i ett ärende om påstått varumärkesintrång. Han hade nämligen skyddat viss idrottsutrustning i fel klass som ”handredskap”, istället för som just ”idrottsutrustning”. I den senare (rätta) klassen hade däremot den påstådda intrångsgöraren redan en äldre registrering för ett identiskt kännetecken. Med den registreringen som grund skulle ett yrkande om varumärkesintrång lätt ha blivit avfärdat.

Systemet med varumärkesklasser hindrar att det blir alltför trångt i varumärkesregistren, vilket underlättar registrering av nya varumärken. Klassystemet gör att det är möjligt för ett svenskt hydraulikföretag att heta NIKE och att även inneha varumärkesregistrering för namnet utan hinder av en annat välkänt företag.

Vad kan registreras som varumärke?

Av varumärkeslagen framgår att varumärket är ett kännetecken för en vara eller tjänst. Kännetecknet ska tillhandahållas i näringsverksamhet och det ska kunna återges grafiskt. Vidare ska kännetecknet vara särskiljande för de aktuella varorna eller tjänsterna i förhållande till produkter som tillhandahålls av andra näringsidkare.

Symboler, färger, ljud och dofter

Det kan låta krångligt med alla dessa krav på vad som utgör ett varumärke, men faktum är att det oftast faller sig naturligt. De flesta kännetecken som används i näringsverksamhet har förutsättningar för att kunna registreras. Även om det kanske ligger närmast till hands att som varumärken tänka på ordvarumärken som MICROSOFT eller WINDOWS XP, är det idag möjligt att varumärkesskydda även symboler, färger, ljud och till och med dofter. Hemglass välkända melodi har registrerats som ljudvarumärke och ”doften av nyslaget gräs” har kunnat registreras som EG-varumärke för tennisbollar. Även förpackningar kan registreras som varumärke, men då talar man om varumärkesutstyrslar. För tredimensionella föremål ligger det annars närmast till hands att överväga designsskydd (mönsterskydd).

Vanliga hinder vid registrering

De vanligaste hindren vid en varumärkesansökan är antingen att kännetecknet bedöms sakna särskiljningsförmåga eller att det är förväxlingsbart med ett tidigare registrerat kännetecken. Bedömningen av om ett kännetecken har särskiljningsförmåga är ofta lurig.

Särskiljningsförmåga innebär att ett varumärke inte får vara beskrivande för den vara eller tjänst som den representerar. Anledningen är att det inte ska kunna gå att få ensamrätt på vanliga ord eller andra kännetecken som behövs för att beskriva och definiera olika varor eller tjänster. Ett tydligt exempel på detta är att det inte går att registrera ordet ”bil” som ett varumärke för bilar, eftersom det skulle hindra andra från att använda ordet i kommersiella sammanhang. Däremot kan det vara möjligt att registrera ett kännetecken som innehåller ordet bil för bilrelaterade tjänster, till exempel BILIA.

Förväxlingsbarhet med ett tidigare registrerat kännetecken utgör ofta hinder för registrering. Antalet registreringar ökar och det blir allt svårare att hitta kännetecken som skiljer sig tillräckligt från det som redan är skyddat. I vissa branscher är detta särskilt tydligt, till exempel inom läkemedelsindustrin, vilket är en av anledningarna till att läkemedel ofta har märkliga namn som XALATAN eller QUINAPRIL.

Skydd utan varumärkesregistrering

Registrerat varumärke är ett mycket bra skydd för kännetecken som används i näringsverksamhet, men det behöver inte betyda att den som inte har en varumärkesregistrering står rättslös. Varumärkesskydd kan även uppstå genom inarbetning, vilket kan åberopas om kännetecknet är känt hos en betydande del av de som kännetecknet riktar sig till, den så kallade ”omsättningskretsen”.

Inarbetningen behöver inte gälla hela landet, utan kan även ske lokalt. Skyddet omfattar då den geografiska del där kännetecknet är inarbetade.

Skydd av firmalagen

Firmanamnet skyddas i viss utsträckning genom Firmalagen. Skyddet uppkommer antingen när firman registreras eller genom inarbetning. Inarbetning aktualiseras framförallt för enskilda firmor, eftersom dessa inte behöver registreras.

Firmaskyddet omfattar det geografiska område som registreringen täcker, vilket för ett aktiebolag innebär att namnet är skyddat i hela landet. Varumärkesregistrering anses dock vara en starkare rättighet än firmaskyddet, med ett större skyddsomfång (skydd mot likalydande, men inte identiska kännetecken). Det finns därför skäl att registrera varumärke för firmanamnet även om företaget är ett aktiebolag.

Läs vidare:

Varumärkesregistrering i andra länder

Att tänka på när nya varumärken tas fram

Åtgärder och sanktioner vid varumärkesintrång

Mer om immaterialrätt

Så bygger du ditt varumärke - tips att tänka på


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.