Del ett i denna serie hittar du här.

Åtgärder vid varumärkesintrång

För den som drabbas av varumärkesintrång är det viktigt att snabbt utreda intrånget och att säkra bevis. När det har gjorts är det ofta lämpligt att skicka ett varningsbrev till intrångsgöraren. Ett varningsbrev räcker i många fall för att få stopp på intrånget och det bör användas innan andra åtgärder vidtas. Detta förutsatt att det inte finns särskilda skäl som talar emot, till exempel att det skulle försvåra möjligheterna till bevissäkring. När det finns risk att intrångsgöraren röjer undan bevis, till exempel i piratkopieringsfall, kan det vara bättre att gå till domstolen för att försöka få ett förordnande om intrångsundersökning.

När ett varumärkesintrång har konstaterats kan domstolen döma ut en rad olika sanktioner. Ett effektivt sätt att snabbt få slut på ett pågående intrång är att i samband med en stämningsansökan ansöka om ett interimistiskt vitesförbud. Förbudet innebär att domstolen vid vite förordnar om ett tillfälligt stopp för de aktiviteter som påstås utgöra varumärkesintrång i avvaktan på att frågan slutligt avgörs. Slutliga sanktioner kan sedan bli permanent vitesförbud, förverkande av intrångsföremål samt skadestånd och annan ersättning.

Men att skydda varumärket kostar…

Javisst, men ett gott varumärkesskydd kan inte överskattas. Ställ gärna dig själv frågan vad ditt företag skulle vara värt om du helt plötsligt förlorade ditt företagsnamn eller dina varukännetecken? Med det svaret i beaktande kanske det kan vara värt att börja budgetera, inte bara för produktion och marknadsföring, utan också för skydd av de värden som företaget skapar. Att registrera sina varumärken och att agera mot varumärkesintrång är i de allra flesta fall en väldigt god investering.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.