Del ett i denna serie hittar du här.

Lägg upp en strategi i tid

För den som planerar att bedriva affärer med andra länder och som vill få ut maximalt av sina investeringar är det viktigt att tidigt lägga upp en strategi för varumärkesskydd. Inledningsvis kanske försäljning till utlandet bara ses som en bonus, men den som har en stark produkt och som marknadsför sig med en engelspråkig sida på nätet kommer snart att upptäcka att det finns en stor marknad utanför Sverige. En stark rekommendation till den som bedriver sådan verksamhet är att se över sitt varumärkesskydd innan det blir riktig snurr på affärerna.

Varumärket bör, till att börja med, åtminstone skyddas på de största marknaderna, vilka ofta innebär USA, Tyskland och Storbritannien. Den som vill skydda sitt varumärke i ytterligare länder behöver inte lämna in ansökningar i varje enskilt land. Genom att Sverige har anslutit sig till internationella konventioner är det möjligt att ansöka om registrering i flera länder samtidigt genom förenklade ansökningsförfaranden.

Madridprotokollet

Med en svensk ansökan som grund kan den som vill registrera varumärke i andra länder göra det på ett smidigt sätt via Madridprotokollet. En ansökan kan lämnas in till WIPO, World Intellectual Property Organization, som skickar den vidare för granskning till de länder som har valts. Den ansökande får sedan varumärkesregistrering i de länder där ansökan godkänns.

För närvarande är 78 länder anslutna till Madridsystemet, i princip alla industrialiserade länder utom Kanada. En mindre företagare som vill skydda sitt varumärke i många länder kan komma att rygga inför den höga engångskostnaden för en Madridansökan. Det kan då vara värt att tänka på att kostnaderna för det varumärkesskyddet troligtvis inte är högre än kostnaderna för ett enstaka allvarligt varumärkesintrång. Det blir också en betydligt lönsammare affär att registrera via Madridprotokollet jämfört med att lämna in ansökningar via ombud i varje enskilt land.

EG-varumärke

Genom en ansökan till den europeiska varumärkesbyrån OHIM är det möjligt att skaffa sig  en varumärkesrätt som gäller i hela den Europeiska Unionen. Noterbart vad gäller EG-varumärke är att en ansökan måste godkännas i samtliga EU-länder innan varumärket kan registreras.

En EG-varumärkesansökan är ofta väldigt kostnadseffektiv, förutsatt att den går igenom. För den som endast är i behov av skydd i några enstaka EU-länder kan det ändå vara ett bättre ekonomiskt beslut att lämna in ansökningar direkt till dessa länder eller genom Madridprotokollet. Då minskar risken för att ansökan avslås och att pengarna är bortkastade. Risken för avslag vid en EG-ansökan gör dessutom att ansökan helst bör föregås av en undersökning av vilka varumärken som finns registrerade inom EU. En sådan undersökning är dyr, vilket medför att kostnadsargumentet faller även där.

Läs vidare: Att tänka på när nya varumärken tas fram


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.