För dig som bedriver enskild näringsverksamhet finns det två olika bokföringsmetoder att välja på. Den ena är kontantmetoden och den andra är faktureringsmetoden som ni kan läsa mer om här.

Faktureringsmetoden är huvudmetoden för bokföring och ska tillämpas av alla företag som har en nettoomsättning på mer än tre miljoner men alla som vill får använda denna metod.

Den innebär att företaget löpande ska bokföra alla affärshändelser. Här bokförs alltså fakturorna när de skickas ut (kundfodringar) och när de kommer in (leverantörsskulder) samt när betalningen sker. I samband med att bokföring sker när faktura kommer in eller skickas ut så bokförs även momsen. Enligt faktureringsmetoden redovisar man alltså moms i sin momsdeklaration tidigare än om man använder kontantmetoden. Skillnaden mellan faktureringsmetoden och kontantmetoden är alltså endast tidpunkten för bokföring av fakturor.

Exempel på bokföring med faktureringsmetoden

Låt säga att företaget säljer varor till en butik för 60 000 kronor inklusive moms med en 30 dagars kredit. Fakturan sätts i en pärm för bevakning. Efter 30 dagar betalar kunden den till företagskontot.

Företaget använder sig av faktureringsmetoden och behöver därmed bokföra när fakturan skickas och när betalningen skett.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1510

Kundfordringar

60000

 

3010

Försäljning

 

45000

2611

Moms

 

15000

 

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

5010

Kundfodringar

 

60000

1930

Konto

60000

 

Kundreskontra och leverantörsreskontra

För användare av faktureringsmetoden är det även viktigt att hålla ordning på vilka leverantörsskulder och kundfodringar man har. Det gör man enklast genom en reskontra. En reskontra fungerar som en databas med kunder eller leverantörer.

I kundreskontran kan det finnas uppgifter om kunderna, obetalda fakturor, betalda fakturor, returer och påminnelser. I Leverantörsreskontran kan du ha liknande uppgifter såsom information om leverantörer, obetalda fakturor, betalda fakturor, returer och påminnelser. Man kan skriva in det man känner att man behöver veta om kunden för bokföringen.

Att du bokför med faktureringsmetoden innebär dock inte att du måste bokföra med reskontra. Det går bra att bara bokföra mot ett balanskonto för leverantörsskulder respektive kundfordringar utan att koppla verifikationen till en kund eller en leverantör i bokföringen. Fördelen är dock att du får en bättre överblick över hur det ser ut om du använder dig av en reskontra.

Lagtextens definition av faktureringsmetoden

BFL 5. kap 2 §: Kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser skall bokföras så snart det kan ske.

Affärshändelserna får bokföras senare än som anges i första stycket, om det finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed. Ett företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst tre miljoner kronor och som inte är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt 6 kap. 1 § får dröja med att bokföra affärshändelserna tills betalning sker.

Se även: Så fungerar Bokföring med BAS-kontoplan


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.