Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience — "Samhället har satt ett större fokus på vacciner"

Abera Bioscience planerade egentligen inte att utveckla något eget vaccin mot Covid-19, men en bit in i pandemin kom forskningsinstitut till bolaget och ville använda en av deras plattformar för att skapa en vaccinkandidat:

— Den ska kunna ges som nässpray och har visat lovande resultat, säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.

Abera Bioscience är ett forskningsbolag som utvecklar vaccinkandidater baserat på bolagets egenutvecklade och patenterade vaccinplattformar. Perioden med Covid-19 har påverkat bolaget både internt och externt.

— Samhället har satt ett större fokus på vacciners nytta vilket är utvecklande för vår verksamhet och teknologi på både kort och lång sikt.

Nackdelen med den här pandemin har varit restriktionerna som gjort att delar av bolaget inte kunnat träffas fysiskt under hela perioden:

— Vi har blivit bättre på att ”träffas” digitalt och skapat mer struktur i vårt planeringsarbete, säger CEO Alriksson. Fler och fler möten sker digitalt vilket är effektivt ur ett tidsperspektiv och samarbeten kan startas och utvecklats utan att man träffats fysiskt. Inom forskningen är det vissa material som är svåra att få tag på. Men vårt forskningsarbete, som huvudsakligen sker i Amsterdam, Nederländerna, har kunnat fortsätta utan större påverkan.

Har du några tankar och förslag kring hur vi tar oss ut ur eländet (Covid)?

— Vi behöver ha effektiva vacciner mot Covid, som skyddar under långt tid och mot nya varianter som uppstår. Vi behöver också få en hög vaccinationsgrad, runt om i hela världen, för att få bukt på sjukdomen och kunna återgå till ett mer normalt liv. Jag hoppas också att vi kan ta lärdom och fortsätta dra nytta av den ökade digitala mognaden så fler möten kan ske digitalt. Då spar vi på miljön genom mindre resande, avslutar Maria Alriksson.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.