Inte ens bland våra politiker och världens ledare är det vanligt med personer som är kommunikationsexperter, trots att de borde bemästra detta. Det känns mest som de tränar retorik för att slippa kommunicera.

Men för dig och mig finns det hopp. Det går att träna på och bemästra denna färdighet.

Hur duktig är du egentligen på att kommunicera? Nu menar jag inte primärt att tala och få fram ditt budskap, utan att verkligen skapa förståelse mellan dig och den andra personen. Äkta kommunikation är inte något som t ex undervisas i skolan och därför bör vi vara lite ödmjuka inför detta. En sak är dock säker. De som förfogar över färdigheten har en stor fördel.

Kommunikation handlar om att först försöka förstå och sedan bli förstådd. Ett vanligt misstag vi gör är att vi talar, men när det är vår tur att lyssna hör vi inte vad den andre verkligen säger. Vi kanske redan sitter och tänker på vad vi ska säga under tiden när vi i stället borde lyssnat. Att lyssna, ja verkligen lyssna, är kanske det allra viktigaste i en konversation.

Att lyssna aktivt innebär också att ställa följdfrågor för att bekräfta det du tror personen försöker säga. Är du inte säker ställer du fler frågor. För det är inte alltid helt uppenbart att orden som kommer ur munnen verkligen speglar det personen tänker och känner.

Vem du är skriker så högt i mina öron att jag inte hör vad du säger.”, uttrycktes av någon vis person för länge sedan.

Här kommer några vanliga kommunikationsmisstag som faktiskt är ganska lätta att åtgärda, bara man känner till dem:

Att fokus hamnar på mig och dig samt mitt och ditt

Alltför många ser kommunikation som en kamp som ska vinnas. Försök i stället att se varandra som ett team som har en gemensam uppgift att lösa. Använd ett språkbruk som andas “vi”.

Att inte hålla ögonkontakt

De flesta har säkert gjort sig skyldiga till att inte se den man pratar med i ögonen. Det kan vara allt från att titta ut genom fönstret eller ned på händerna, eller som är allt vanligare nu för tiden; titta in i datorn eller i mobiltelefonen. För många anses ögonkontakt vara en viktig del i kommunikationen. Detta gäller även när du pratar till många, t ex håller ett föredrag. Försök att låta blicken vandra över publiken och visa att du “ser” deltagarna framför dig.

Notera att vissa människor har svårigheter med ögonkontakt. Det kan bero på flera saker. Aspergers syndrom är en förklaring som ofta nämns men säkert kan det finnas andra saker från uppväxten som påverkar. Brist på ögonkontakt behöver alltså inte betyda att personen inte lyssnar.

Det kan också skilja sig kulturellt. I vissa delar av världen anses inte ögonkontakt som lika viktigt.

Att avbryta

Viljan att avbryta kan i och för sig komma från iver och engagemang, likväl från en uppfattning om vilken plats man har i en makthierarki. I båda fallen - fundera på vilken signal som egentligen sänds när du avbryter. Det mest tydliga svaret blir nog att ”det jag tänker säga är viktigare än vad du håller på att säga”. Det är ett väldigt negativt budskap som kan omöjliggöra själva målet med kommunikationen, nämligen att uppnå framsteg tillsammans. Visa respekt genom att låta den andre tala till punkt. Ta sen ett djupt andetag för att reflektera och samtidigt ge chansen för den andre att tillägga mer i konversationen. Sen, kan du framföra det du vill ha sagt.

Att använda ett negativt kroppsspråk

Minst hälften av ett budskap levereras genom kroppsspråket. Om kroppsspråket sänder signaler som avviker från orden så tar kroppsspråket över kommunikationen. Det är mycket som kan gå fel med andra ord och ofta är det helt oavsiktligt. Ögonkontakt har vi redan nämnt, men vad gör du med övriga kroppen?

Forskning visar på att om du lutar kroppen aningen framåt så signalerar du intresse. Att böja lite på huvudet då och då kan visa att du lyssnar och förstår personen. Nicka vid bifall. Vänd framförallt inte kroppen bortåt vilket ger samma intryck som att titta bort.

Men behövs verkligen tekniker för detta? Om du verkligen är genuint intresserad av personen och att ni tillsammans ska göra framsteg så kommer säkert just de signalerna fram automatiskt. Så att använda tekniker kan lätt ses som att sminka grisen; det kan upplevas som manipulativt.

Läs även om våra kroppars språk, signaler och gester och hur du kan förstå dem

Att aldrig bekräfta den andre

Att prata med någon som inte visar någon reaktion på det man säger tenderar att bli lite obehagligt. I motsats bör du stället upprepa det som sagts av den andre då och då, men på ett något annorlunda sätt; “så du säger att...”, “ska jag tolka det som...”, “så vad jag hör dig säga är...” etcetera. På det här sättet visar du inte bara att du hör, utan också att du bryr dig om att tolka den andre rätt.

Att dra förhastade slutsatser

Ofta tror vi oss veta vad som ska sägas redan efter några ord eller meningar, speciellt från någon vi känner väl. Kanske är det också så, men ibland har vi fel. Att dra förhastade slutsatser eller på något sätt signalera att ”nu dras denna gamla visa igen”, då bryter vi samspelet och den ömsesidiga kommunikationen.

Att låta känslorna ta över

Om du blir riktigt arg eller ledsen så försök att gå undan en stund för att lugna ner känslorna som annars lätt tar överhand. Det är säkert som bekant väldigt vanligt att ångra det man säger under inflytande av starka känslor.

Att bara prata om sig själv

Om du bara pratar om dig själv och aldrig frågar andra om vad som pågår i deras liv, kommer du inte att framstå som speciellt kommunikativ. I värsta fall kan du framstå som en person med avsaknad av empati. När du lyssnar, använd gärna öppna frågor till dem du pratar med, till exempel “så hur kände du då” eller “berätta lite mer om...”. På det här sättet får du dem du pratar med att må bra.

Kemi mellan människor – få vem som helst att tycka om dig på 90 sekunder

Att aldrig erkänna fel

Glöm inte att kommunikation aldrig är till för att någon ska vinna. Vissa människor går snabbt in i en argumentation där de presenterar argument för att bevisa att de har rätt. Likt som citatet lyder – ”Det bästa sättet att vinna en argumentation, är att undvika den”; på samma sätt bör du förhålla dig till att argumentera. Tänk kommunikation, där alla ska vinna.

Därför är det en styrka att kunna erkänna ett fel. Det är ett tecken på mognad och kan bli en öppning för att hitta fram till att “vi” har ett problem att lösa. Den andre släpper då med snabbt garden och funderar över sitt eget ansvar över situationen.

För att avsluta denna text. Här är kanske ett av de bättre citaten om kommunikation i textform – ”Om jag hade haft mer tid, skulle jag skrivit en kortare text.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.