Stress har blivit en av vår tids stora samhällsproblem. Något som inte minst syns på de svenska arbetsplatserna, där antalet sjukskrivningar relaterade till stress har fördubblats på bara några år. Som företagare och chef är det därför av största vikt att veta hur du kan förebygga stress på arbetsplatsen.

Chefens ansvar vid stressrelaterade problem

Som chef på en arbetsplats är du ytterst ansvarig för att arbeta förebyggande mot stress. Något som kan vara väldigt utmanande om man i dagsläget saknar rutiner för detta och heller inte har någon tidigare erfarenhet från stressrelaterade problem.

En bra utgångspunkt brukar vara att inse hur ditt beteende som chef påverkar dina medarbetare. Skickar du t.ex. mejl till dem utanför arbetstid, aldrig tar några pauser eller arbetar långa arbetspass, tolkas detta lätt som normen, vilket riskerar att spä på problemen.

3 enkla tips för att motverka stress

För att arbeta förebyggande mot stress och skapa en hälsosammare arbetsmiljö för både dig och dina medarbetare, kan du med fördel anamma följande tips:

Inför kortare pauser

Långa arbetspass utan vila är varken bra för hälsan eller produktiviteten. Såväl kropp som huvud behöver återhämtning för att kunna prestera. Under tider med extra hög arbetsbelastning är behovet för återhämtning är ännu större. Samtidigt kan stressen leda till att man just då hoppar över pauserna.

Som chef är det därför viktigt att ha koll på arbetsbelastningen och uppmuntra både dig själv och dina medarbetare att ta kortare pauser. Ta en kopp kaffe tillsammans eller ta en promenad runt kvarteret. Saker som dessa ger er alla tid att rensa tankarna, återhämta sig och minska stressnivån.

Tänk på arbetsfördelningen

Att man upplever att tiden inte räcker till för att slutföra de arbetsuppgifter man blivit tilldelad är en av de vanligaste orsakerna till negativ stress på arbetsplatsen.

Som chef är det därför viktigt att ägna en extra tanke åt arbetsfördelningen och säkerställa att ingen blir tilldelad för mycket uppgifter. Något som också är fördelaktigt är att prata om rätten att säga nej. Uppmana dina medarbetare att säga ifrån när de upplever att de inte kan åta sig några fler arbetsuppgifter.

Att dela upp stora projekt i mindre delar/delmål är också något som kan bidra till att en skenbart oöverkomlig uppgift känns mer kontrollerbar. Med andra ord något som kan bidra till en minskad stress hos dina medarbetare.

Var uppmärksam på vanliga stressymptom

Genom att vara uppmärksam på vanliga stressymptom hos dina kollegor, har du möjlighet att ställa rätt frågor och be om feedback. Finns det något mer som kan göras för att förbättra arbetsmiljön?

Missa inte: 5 tecken på början till utmattningssyndrom

Samtidigt kan stressen uppkomma på andra platser än jobbet. Det kan hända att någon medarbetare genomgår en tuff period i privatlivet. En bra ledare tar sig alltid tid att fråga hur sina kollegor mår och erbjuder också externt stöd om situationen kräver.

Till de allra vanligaste stressymptomen hör ökad trötthet, sömnproblem, huvudvärk, försämrat minne och koncentrationssvårigheter. En medarbetare som uppvisar eller uttrycker dessa tecken behöver hjälp!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.