Offerter och fakturering

För att få ett uppdrag måste du ofta lämna en offert eller ett anbud. När du lämnat en offert är du ensidigt bunden av den. Genom att ange på offerten hur länge den gäller så bestämmer du själv hur länge du är bunden.

Det är svårt att korrigera en offert i efterhand, vilket betyder att du måste läsa igenom noga vad du skriver i offerten och stå för det. Om mottagaren av offerten accepterar den så har ni ingått ett bindande avtal om köp av en vara eller tjänst. Accepten av offerten kan göras på vilket sätt som helst,genom e-post, fax, brev, telefonsamtal eller personligen.

Tips: Offertmall för att offerera kund

När du upprättar en offert gäller det att vara så tydlig som möjligt. Eftersom ett köp ofta görs utan särskilt skriftligt avtal kommer offerten att ligga till grund för er överenskommelse om inget annat skriftligt dokument finns. Då är det bra om du redan i offerten skriver t.ex. vilka betalningsvillkor som gäller, d.v.s. när fakturan skall vara betald. Huvudregeln är att säljaren skall ha betalt omedelbart om inte kredit ges. Om du skickar en faktura anses du dock ge kredit och ni måste komma överens om kreditens längd. Har ni inte kommit överens om detta före köpet gäller normalt 30 dagar.

Om du inte får betalt för din faktura bör du skicka en betalningspåminnelse. För de dagar som köparen är försenad med sin betalning får du ta ut dröjsmålsränta. Räntans storlek framgår av räntelagens regler, men dessa är inte tvingande. Du kan alltså ta ut den ränta ni kommit överens om, dock max 24 procent. Har ni inte kommit överens om någon dröjsmålsränta är det räntelagens regler som gäller, vilket innebär referensränta + 8 %. Referensräntan bestäms av riksbanken två gånger per år. Du hittar aktuell referensränta på www.riksbanken.se

Missa inte vår fakturamall för att skicka faktura till kund

Konsumenträtt

Det finns flera lagar som hanterar konsumentens rätt gentemot näringsidkare. Konsumentlagstiftningen är en skyddslagstiftning och är därför också tvingande till konsumentens fördel. Villkor i avtal är inte giltiga om de strider mot lagen. Vi skiljer på köp av lös egendom, då konsumentköplagen gäller, och köp av tjänster, då konsumenttjänstlagen gäller.

I konsumentköplagen ställs det höga krav på näringsidkaren att tillhandahålla tydlig information till konsumenten i samband med köpet. Saknas t.ex. tvättanvisning, monteringsanvisning, skötselråd, instruktionsbok eller liknande är varan att anses som felaktig.

Om ett fel upptäcks på en vara inom sex månader från köpet anses felet ha funnits vid försäljningen. Konsumenten får då reklamera varan till säljaren och säljaren ska åtgärda felet oavsett om han gett en garanti eller inte. Vill säljaren inte åtgärda felet måste han kunna visa att felet berott på konsumenten.

Konsumenttjänstlagen ställer krav på fackmannamässigt utfört arbete av yrkesmässiga tjänster. Lagens krav på fackmannamässighet omfattar även att näringsidkare ska väl vårda och ta hand om konsumentens egendom. Det åligger näringsidkaren en långtgående skyldighet att upplysa konsumenten om vilken tjänst som ska utföras och vad det kommer att kosta.

Näringsidkaren har även skyldighet att avråda från alltför dyrbara tjänster.

Exempel: Konsumenten har en gammal femtusenkronors-bil, vars växellåda havererat, och som lämnas in till bilverkstaden. Det är troligtvis dyrare att byta växellåda än att köpa en ny bil och ett byte av växellåda skulle inte förhöja bilens värde. I detta fall har verkstaden skyldighet att avråda från att byta växellådan.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.