Direktpension mallDenna mall använder du för att upprätta ett avtal om direktpension mellan företaget och en anställd. Avtalet innebär att företaget förbinder sig att betala ut pension direkt till den anställde. Direktpension används i stället för eller som ett komplement till tjänstepensionen.

Här kan du läsa om tjänstepension vs direktpension

Fördelen med direktpension är att du inte har några begränsningar i hur mycket kapital du kan sätta av efter att bolagsskatten är betald.

Beställ och ladda ner mall direkt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
  • Leverans direkt.
  • Nöjd-kund-garanti = pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]

Tips för att skriva direktpensionsavtal

Tänk först och främst på att det bästa är att få avdrag direkt i bolaget för dina pensionsmedel, genom en tjänstepension (du kan få avdrag med 35 % av löneunderlaget eller 10 prisbasbelopp). Då kan du dra av pensionen som en kostnad direkt i bolaget innan vinstbeskattningen av bolagets resultat. Det sänker därmed din vinst med pensionsavsättningen givetvis som vilken kostnad som helst och därmed indirekt dina skattekostnader. Observera! Istället för att betala arbetsgivaravgift på tjänstepensionen betalar man SLP, dvs. särskild löneskatt på pensionskostnader som är 24,26 %. Läs mer om denna skattesats på Skatteverkets hemsida.

Genom direktpension har du dock en annan möjlighet. Allt kapital du har över i bolaget efter att aktiebolagsskatten har inbetalats kan du använda som pensionsmedel i framtiden. Du vill givetvis dock undvika den mycket dyra tjänsteinkomstbeskattningen (utöver det belopp som du kan beskatta som sparat utdelningsutrymme, läs Skatteverkets information här)

När du vill plocka ut ditt "direktpensionskapital" i framtiden från bolaget bör du sätta bolaget i karantän i 5 år för att få en lägre skatteeffekt. Du ska då följa ett antal regler för att bolaget ska förhållas såsom passivt under karantäntiden. Mer om det kan du läsa i min artikel här.

Du kan läsa en lite längre artikel som jag har skrivit om fördelarna med direktpension här.

Tänk på följande

Driver du eget bolag är det hela mycket enklare. Då behöver du inte ens ett avtal. Driver du ett bolag med flera aktieägare är det bra om du har ett avtal mellan aktieägarna vad som gäller i förhållande till det som avsätts som pensionskapital i formen direktpension. Givetvis kan ett bolag investera ett kapital som inte än har utbetalats från bolaget och därmed tillhör bolagssfären. Men då måste kapitalet investeras i ett verksamhetsområde som är registrerat hos Bolagsverket. Du kan inte investera pengarna för privata ändamål, då har pengarna ännu inte blivit privata genom att åläggas tjänsteinkomstbeskattning/3:12 beskattning vid utdelning. Ett investeringssparkonto (ett sätt att handla med aktier till låg årlig schablonskatt) kan vidare bara ägas av en privatperson, inte av en juridisk person. Det kan alltså påpekas att investeringssparkonto inte är en sparform för direktpensionen, så länge kapitalet finns kvar i bolagssfären.

Om pengarna enbart ligger kvar i bolaget och inte kommer att investeras i något som kan betecknas som tillhörande bolagets verksamhetsområden, så behöver ni givetvis inte klausul 3. Klausul 4 måste i sådant fall ändras så det inte hänvisar till någon investering enligt klausul 3. I sådant fall behöver ni inte heller någon pantförskrivning enligt klausul 6.1. Klausul 6.2 bör ni emellertid behålla i en sådan situation då denna bestämmelse reglerar att bolaget ska hålla upparbetat kapital som ska erläggas för en viss anställds direktpension, avskilt vid den dennes eventuella frånfälle.

Beställ och ladda ner mall direkt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
  • Leverans direkt.
  • Nöjd-kund-garanti = pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.