Vad är en avsiktsförklaring eller letter of intent?

Den engelska termen Letter of Intent (LOI) används också ibland på svenska.

Avtalet letter of intent, eller avsiktsförklaring som det heter på svenska, fungerar som en inledande fas inför det huvudavtal som parterna har för avsikt att ingå. Detta skrivs för att komma framåt i arbetet och visar att parterna har som mål att fortsätta förhandla mot ett definitivt avtal. Ett letter of intent kan ibland ses som ett slags föravtal, men det uppfyller inte kraven för ett avtal och är i grunden inte bindande.

Ett exempel där det är vanligt att skriva en avsiktsförklaring är vid en företagsförsäljning, affärsöverlåtelse och vid bolagsförvärv.

I avsiktsförklaringen kan parterna ange vilka områden de är överens om. Då övergår emellertid avsiktsförklaringen till ett bindande avtal i dessa delar. Parterna kan också ange enbart inom vilka områden som parterna ska förhandla, för att med detta som grund ha som mål att upprätta ett avtal. I sådant fall är avsiktsförklaringen inte bindande. Emellertid kan en icke bindande avsiktsförklaring ha bindande klausuler. Sådana exempel är exklusivitetsklausulen och sekretessklausulen.

Bindande klausuler i avsiktsförklaringen

Den mall för LOI som finns här att köpa och ladda ner, är en icke bindande avsiktsförklaring, men med två bindande klausuler – exklusivitetsklausulen och sekretessklausulen.

Visar en förhandsgranskning av mallen letter of intent

Förhandsgranska mall för letter of intent genom att klicka på bilden.


Beställ och ladda ner mall direkt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
  • Leverans direkt.
  • Nöjd-kund-garanti = pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]

Avtalsrättens regler för en avsiktsförklaring

Att en avsiktsförklaring huvudsakligen inte är bindande innebär inte att man kan handla vårdslöst i avtalsförhandlingarna. Culpöst beteende kan vara att man ger utfästelser i form av muntliga eller olika typer av skriftliga åtaganden. Parterna är fortfarande bundna av avtalsrättens samtliga regler, där bland annat ”pacta sunt servanda” - avtal skall hållas, är huvudprincipen.

Det innebär att om någondera av Parterna förpliktigar sig till, muntligen eller skriftligen, att vidta viss handling, är man bunden, anbud-accept modellen gäller. Det innebär också att avtalslagens generalklausul om oskäliga avtalsvillkor och avtalsrättens doktrin om tolkningsdissens är tillämpliga.

Parterna måste därför verka gentemot varandra på ett i alla sätt hederligt vis och närhelst under avtalsförhandlingarna ett löfte uttrycks av något slag, är Parterna bundna. Att detta sedan kodifieras genom ett skriftligt huvudavtal, är målet för avtalsförhandlingarna och att avsiktsförklaringen, ert letter of intent, upprättas.

Beställ och ladda ner mall direkt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
  • Leverans direkt.
  • Nöjd-kund-garanti = pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.