styrelsemöteDokumentmallen "Kallelse till extra styrelsemöte" används då styrelsen på ett bolag ska träffas för att fatta beslut om verksamheten och förvaltningen, vilket kan inträffa flera gånger per år. Kallelsen innehåller information om tid och plats, samt ett förslag till dagordning.

På ett styrelsemöte diskuteras och presenteras vanligen exempelvis ekonomin i bolaget och övriga aktuella frågor. Dokumentmallen innehåller förslag på mötespunkter som med fördel kompletteras med företagsspecifika punkter. Kallelse till styrelsemöte används med fördel tillsammans med dokumentmallarna dagordning för styrelsemöte och styrelsemötesprotokoll.

Mallen kallelse till styrelsemöte är helt gratis.


Notis: När du vill spara mallen kallelse till styrelsemöte för att ladda upp eller mejla till någon, så rekommenderar vi att du laddar ner något av följande gratisprogram: CutePDF-Writer eller PDF-creator(En ny skrivare kommer att synas när du installerat och väljer att skriva ut genom att trycka på knappen "skriv ut" i mallen. Nu kan du spara filen som en pdf på din hårddisk. Originalfilen du laddat ner ovan sparar du på din dator tills nästa gång du ska använda den.)

Adobe readerHär kan du ladda ner den senaste versionen av Adobe reader. (Gratismallen kallelse till styrelsemöte fungerar bäst i den senaste versionen.)

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.