”Utmana det traditionella ledarskapet. Gå tillbaka till källan.” I denna artikel framför Kenth Åkerman lite utmaningar och tankar utifrån att ha studerat vad barn gör. Vilka egenskaper får dem att vara närvarande och t o m få med sig både dig och mig i leken. Vad kan du lära och ta med dig in i ditt ledarskap?

Dyrka nyfikenheten

Varför? Säkert känner du igen barnets ständiga frågor som börjar med ordet. Eller från när du själv var barn. Varför blir det så? Varför gör du så? Varför, varför, varför… En synnerligen bra fråga som kräver att du som mottagare av frågan måste tänka till. Att sedan efter svaret få följdfrågan; Hur vet du det? Då måste du gå på djupet.

Vi ber frågvisa barn att vara tysta. Hur kan vi då begära att man som vuxen i arbetslivet ställer de frågor som förhindrar ett missöde eller gör kunden missnöjd? Vi kan alltid lära oss något nytt. Se något nytt. Testa. Prova.

  • Vad har du för erfarenheter med dig? Ställ frågan varför, varför inte?
  • När lärde du dig en ny sak senast?

Tar vara på resurser – naturligt ledarskap

Barn som leker har en förmåga att ta vara på varandras resurser – delar kunskaper, resurser och visioner för att förverkliga en idé. Vuxna intalar sig gärna att de klarar sig själva. De vill inte gärna erkänna andras talanger, men är väldigt medvetna om andras brister.

  • Hur tar du vara på alla medarbetares resurs? Vill det aktivt bidra?

Kreativitet och experimentlusta

Uppfinningsrikedom och kreativitet krävs för att engagera och få medarbetarna dit man vill. Barn de hittar på nya sätt att göra saker – hela tiden. Ett bord blir en båt, mattan är en ö – fantasin är obegränsad.

Hårda ord och att peka med hela handen räcker ofta inte för att skapa det engagemang och uthållighet som krävs. Vad är målbilden? Sen ska vi be de anställda att vara flexibla, nytänkande och kreativa på jobbet. Hur rimmar det?

  • Vilka ramar och begränsningar ser du? Finns dem?

Leka är barnet arbete!

Vad gör barn hela dagarna utan att bli uttröttad eller ”gå i väggen”? Leker!
Varför leker vi inte mer på jobbet? Får inte hårt arbete vara kul. Lek tar oss med på något som vi inte vet var det slutar…

Lek är en av de viktigaste faktorerna för den vetenskapliga utvecklingen.  ”Homo Ludens” – den lekande människan. Lektid är viktig arbetstid.

Ge ett paket med legoklossar till vuxna och barn. De vuxna frågar efter instruktioner om vad de ska bygga. Barnen börjar bygga utan någon som helst plan. Undersökning sker under tiden de testar – och vips är det något annat.

Walt Disney Corporation, som troligen inte behöver någon närmare presentation, där har man en hel avdelning som fantiserar och leker, varje dag. Hur ska man annars kunna komma fram med nya idéer och upplevelser. Visionen för Walt Disney är ”… create happiness for all people of all ages everywhere.”

Lek framkallar skratt. Enligt undersökningar kan man se att barn skrattar upp till 150 gånger per dag vuxna bara tre …Skratt smittar,  förlänger livet och ger pengar.

“Skratt är ingen fiende till lärande; underhållning och utbildning kan förenas.” Walt Disney

  • När lekte du senast på jobbet? Finns det någon LD – lekdirektör?

Konsekvent och konsekvens

Tänk på hur du handlar och vilka effekter det får. Ett konsekvent handlande litar de flesta på,  inkonsekvens skapar misstro och fruktan. Du kan själv göra jämförelsen mellan exempelvis hunddressyr, hästträning, barnuppfostran och ledarskap! Men när de inte gör som du säger…

Då kommer konsekvensen … Inom hunddressyr skulle det kunna vara: Ett skarpt ”Nej” och ett eventuellt tag i örat. Samt därefter ett ”Bra!” när istället rätt sak görs.

Det går inte att bara hota om konsekvenser, de måste också verkställas, men först efter att du säkerställt att ditt budskap om vad du vill har förståtts. Risken är annars att man undrar: ”Varför fick jag skäll nu då…?”

Har du varit tydlig med vad du vill och det ändå inte händer. Vad händer då?
Då måste du vara tydlig, uppmärksam och lyssna aktivt. Människor är olika och har olika förutsättningar för att förstå varandra. Det är ingen skillnad på barn eller medarbetare.  

Inta barnets och medarbetarnas perspektiv. När du blivit chef har du en annan roll. Har du varit kompis ena dagen är du inte naturligt chef den andra. Ledarskap måste man förtjäna för att det ska funka som bäst. Vem är det som barnet ser upp till hemma? Varför? Jag är övertygad om att det finns en hel del att lära i detta avseendet.

  • Har du tydliga ”ramar” i ditt ledarskap? Är du alltid konsekvent? Känner alla till konsekvenserna?

Ge ansvar och stötta – fokusering på vad som behöver göras

 Stötta!  Ta inte ansvaret ifrån barnet/medarbetarna genom att säga vad de ska göra. De kan själva lösa problemen. Ge stöd, ställ öppna frågor, ge "glada tillrop" och låt dem lösa saken själva. Beröm det som gjorts bra istället för att kritisera misstag.

Lekfullhet gör vardagen lättare att uthärda. Men var går gränsen mellan att vara skojfrisk och barnslig?

- Var synlig, undvik tjat (”nej” och ”inte” är tråkiga ord som hoppar ur munnen för ofta, undvik!)
- Stressa inte. Var positiv och glad! Det går mycket lättare med ett leende på läpparna och  en positiv attityd. Ett barn som gråter stärks inte av medömkan, utan av stöd och hjälp att klara av saken. Hämta problemet där det är inte där du är! Och stötta.
- Gör barnet/medarbetarna fel saker eller har dem kört fast! Fånga intresset och avled uppmärksamheten till andra saker. Vänd negativa saker till något positivt.

KIMP KML, kom inte med problem, kom med lösningar. En devis som i högsta grad även gäller medarbetarna!

Vilja – nu!

Gör saken nu. Gör det som är viktigt nu med en gång. För barn finns inget sen. För vuxna är det väldigt ofta ”det gör jag imorgon…” ”det får vi göra sen…” som gäller eller ”Det gör jag när jag blir pensionär…”

Att göra sen är vanligt bland chefer som måste ta tag i svåra saker, som viktiga medarbetarsamtal eller interna konflikter som alltid finns.

  • Hur prioriterar du ditt liv och arbete? Vad vill du? Varför inte nu?

Ställ dig följande frågor:
-    Om inte jag, vem?
-    Om inte nu, när?
-    Om inte här, var?

”Medan vi försöker lära våra barn allt om livet, lär våra barn oss vad livet egentligen handlar om.” Angela Schwindt

Kärlek och högt till tak

Mellan barn och föräldrar finns ofta en hatkärlek som grundar sig på en djup kärlek till varandra. Som pappa kan man få höra de mest hårresande epitet när svaret inte passar barnet. Barnen säger vad det tänker!

Tänk dig medarbetarens svar när ett dåligt förankrat eller orättvist beslut fattas. Oftast tas det emot med tystnad, men snacket går direkt i kulisserna. Något som måste försöka undvikas och hellre tas upp till ytan när det ligger allvar bakom. Skämtsamma kommentarer är okej, så länge det inte blir varje dags mantra. Risken finns då att det blir en självuppfyllande profetia. Det brukar för det mesta alltid finnas någon sanning bakom uttalandena.

Våga leka!

Att leka handlar om att våga. Att leka skapar engagemang. Ett barn leker fullt ut – inga halvmesyrer. Att våga säga att man inte kan och att våga misslyckas är inga problem för ett barn. Hur är det när man blir vuxen?

Barn misslyckas egentligen inte. ”Jag har bara misslyckats när jag inte lärt mig något”.
Vilka erfarenheter är det som styr. Tänk bara på det som våra föräldrar kanske tutade i oss när vi var barn: ”Du  får inte bada förrän minst en halvtimma efter maten.” Varför då blir den naturliga frågan.

  • När firade ni ”veckans värsta fel” senast? När firade ni framgång senast?

Genom att fira fel på samma sätt som framgång vet de anställda att de inte kommer att ”halshuggas” om något de gör inte lyckas.

Skapa platser för lek och ny energi

Piltavla, bordtennisbord, ishockeyspel eller varför inte en sandlåda på kontoret. Det sistnämnda har jag haft under många år. Mitt kontor är också fyllt med fiskar, röda näsor, Musse Pigg figurer med mera. Allt för att påminna mig om lekfullheten.

Vilka mysiga ställen och lekfulla platser har ni som skapar energi.

  • Har ni platser för energipåfyllnad? När hade du skoj på jobbet senast?

Avslutningsvis:

Leva – Utforska – Tillhöra

Leva - Engagera, leka och skratta. Utforska - Utforska, testa och tänj gränser. Bygg upp nära relationer, skapa bekväma och ”mysiga” ställen. Delta aktivt själv och prestera.

”Man kan köpa en människas tid.
Man kan köpa hennes närvaro på en given plats.
Man kan  t o m köpa ett visst mått av hennes muskulära rörelser per timma.

Men …
Man kan inte köpa entusiasm,
Man kan inte köpa lojalitet,
Man kan inte köpa hjärtats, tankens eller själens tillgivenhet.
Den måste man göra sig förtjänt av”

- Clarence Francis

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.