Vad är mental träning?

Mental träning är en systematisk, utprövad, långsiktig och effektiv metod som ger positiva resultat och har många års forskning med kliniska studier bakom sig. Vi lägger fokus på lösningar istället för problem och det är en metod som vänder sig till alla människor oavsett ålder, kön, utbildning och etnisk bakgrund.

Hur fungerar mental träning?

Inom mental träning arbetar vi med 3 livsområden; arbete, relationer och hälsa. Genom att arbeta med en eller flera av dessa områden har du möjlighet att förbättra ditt liv. Det handlar om att öka det som fungerar i ditt liv och minska på det som inte fungerar. När du praktiserar mental träning kan du bl a förvänta dig ökad livs- och arbetsglädje, större egenkontroll, bättre prestation, tillgång till inre resurser, ökad kreativitet, förbättrade relationer, kunna påverka yttre och inre stress mm.

4 framgångsfaktorer för mental träning

Inom mental träning arbetar vi kontinuerligt med fyra framgångsfaktorer för att nå våra mål. Det är en strategi som vi kallar SMAK och det är fyra faktorer som vi kan välja att göra något åt, påverka och förändra.

1. Självbild är hur du ser på dig själv, hur du värderar dig själv och vilken känsla du får när du tänker på dig själv. En bra självbild är en grundförutsättning för att prestera optimalt professionellt. Tankens kraft är mycket större än vad vi tror och genom att bryta negativa tankemönster kan du också bryta blockerade självbilder. Eftersom du kan välja dina tankar, kan du också välja att minska på de negativa tankarna och istället välja positiva.

Tyvärr fastnar vi lätt i våra negativa tankar då de är automatiserade sedan lång tid tillbaka och de blir också lätt en självuppfyllande profetia. Om du tror att ditt företag inte kommer att få ett uppdrag så är också chansen stor att det blir så. Att tänka positivt handlar däremot om att leta efter möjligheter och att alltid göra sitt bästa. Genom att alltid välja att se möjligheter istället för hinder så sätter vi heller inte gränser för vad vi kan göra. Vilka resurser har du hittills blockerat genom din självbild och genom ditt sätt att tänka?

2. Målbild
är hur du ser på framtiden. Har du positiva eller negativa framtidsbilder?
Människor baserar ofta sina mål på tidigare resultat och om det involverar en negativ händelse blir det lätt ett hinder för att nå framtida mål. Därför är det viktigt att du har framtidsbilder som tänder en gnista inom dig och som i sin tur skapar en stark motivation.

Inom mental träning väljer vi att alltid arbeta målstyrt istället för resursstyrt. Vi utgår från ett mål och sedan går vi baklänges genom att skapa de resurser som vi behöver. Det gör målen mer attraktiva vilket i sin tur skapar engagemang och motivation. Hur ser din målbild ut för ditt företag 2010?

3. Attityd är hur du ser på verkligheten och hur du väljer att tolka det som händer. Ser du problem som en utmaning, något som får dig att växa eller upplever du problem som ännu ett hinder. Vår attityd är grundläggande oavsett vad det gäller för vi ställs dagligen inför olika situationer som påverkar oss känslomässigt. Därför är det viktigt att alltid förutsätta framgång. Hur du ser på verkligheten och hur du tolkar det som händer är viktigare än situationen i sig. Vad har hänt idag som har gjort att du har vuxit som företagsledare?

4. Känsla är en sinnesstämning, kombinerat med attityd. Vissa är optimistiska, andra är pessimistiska och det har stor betydelse för hur du tolkar det som händer. Den senaste forskningen visar att optimisten lever ca 7 ½ år längre än pessimisten. Är det då kört för pessimisten? Absolut inte eftersom det går att ändra på sin attityd och på sitt sätt att tänka.

En princip inom mental träning är att vi inte använder ordet omöjligt om framtiden. När vi använder ordet omöjligt så menar vi de metoder som vi har använt oss av tidigare och då har det varit omöjligt. Vi vet inte vad som händer i framtiden och därför kan vi inte heller använda ordet omöjligt om framtiden. Om vi ändå väljer att göra det, ja då risken stor att vi ger upp innan ens har försökt. Vilka möjligheter har ditt företag i framtiden?

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

1 kommentarer
Rickard Löf
2009-12-22 10:57
Jättebra skrivet. Det är av yttersta vikt att detta får plats i alla företag och familjer. Må-bra-människor skapar goda förutsättningar för goda resultat i vilken verksamhet de än må vara.
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.