Att skattepengar används för att bedriva kommersiell verksamhet är känt. I rapporten ”Osund kommunal konkurrens” går Svenskt Näringsliv, Almega och Visita igenom vilka verksamhetsområden som är mest drabbade.

Kommunen bedriver restaurangverksamhet, till väldigt rabatterade priser. Detta slår ut de lokala restaurangerna.

Stefan Sagebro, expert på konkurrens på Svenskt Näringsliv, som är en av rapportförfattarna menar att detta är ett utbrett problem.

− Det försämrar företagsklimatet. Kommunernas agerande drabbar många små entreprenörer som får svårare att få verksamheten att gå ihop när de inte kan konkurrera på lika villkor, säger han.

Ett bra exempel är café X, där kan allmänheten köpa fika/lunch till priser som ett vanligt företag aldrig kan konkurrera med.

När offentlig sektor i form av stat, kommuner och regioner säljer varor och tjänster på den öppna marknaden uppstår en orimlig konkurrenssituation. Dessa aktörer har flera fördelar och bedriver inte affärsverksamhet på samma villkor som privatägda företag då de har fri tillgång till skattebetalarnas pengar. Risken för konkurs finns alltså inte och de kan erbjuda samma tjänster och produkter till ett reducerat pris.

− De offentliga verksamheterna är oftast skattefinansierade och kan gå med förlust utan att riskera konkurs, säger Stefan Sagebro och fortsätter:

− Dessutom kan de många gånger hålla lägre priser än de privata företagen, eftersom de dels kan få bidrag från staten eller kommunen i form av skattemedel, dels kan bortse från vissa kostnader som företagen har.

Krönika: När alla tappade tron på marknadsekonomin

De bygger gratis ställplatser för husbilar när det finns två privata aktörer som dessutom hyr av kommunen.

Den osunda konkurrensen är utbredd men är mest utbredd inom kommunala verksamheter.

− Eftersom många privata företag som verkar i kommunerna är små, så slår den kommunala konkurrensen ofta extra hårt mot dem.

Kommunen startar städfirma med lägre priser än privata näringsverksamheter

Lagbrott

Det kan dessutom ifrågasättas om kommunen får bedriva näringsverksamhet likt flera av de exempel som lyfts fram i rapporten. Kommunerna ska sköta lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse. Kommunallagen säger bland annat att kommuner får bedriva affärsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Detta innebär att det råder förbud för kommuner att driva spekulativa företag.

De bedriver tjänster inom RUT mest trädgårdstjänster, ex gräsklippning, buskar, snöskottning m.m.

− Verksamheter som kommunerna driver måste vara kompetensenliga. Det innebär att verksamheten ska ligga inom ramen för vad kommunen får göra, säger Stefan Sagebro och påtalar att om kommunen snedvrider eller hämmar konkurrensen så kan Konkurrensverket väcka talan mot kommunen om att förbjuda kommunen att fortsätta verksamheten.

Missa inte: Småföretagens skatteintäkter finansierar kommunernas välfärd

10 i topp över verksamhetsområden som drabbas hårdast

1. Restaurangverksamhet
2. Gymverksamhet
3. Kaféverksamhet
4. Uthyrning av konferens- och festlokaler
5. Campingplatser och ställplatser för husbil
6. Städtjänster
7. Anordnande av evenemang
8. Trädgårdsskötsel
9. Övriga hushållsnära tjänster
10. Bredband och fiber

Om kommunen vill ha ett bra lokalt företagsklimat bör de hålla sig till sin kärnverksamhet och inte konkurrensutsätta företagen med skattebetalarnas pengar.

Kommunalt fiberbolag som förbjuder andra aktörer att gräva ner fiber.

− Kommunerna måste fråga sig om det är lämpligt att driva en verksamhet, även om den är laglig, om den innebär att privata verksamheter trängs undan på marknaden. Alla kommuner bör ha en policy som rör riskerna för osund konkurrens. På så sätt blir det lättare att minska riskerna att förstöra för de privata företagen, avslutar Stefan Sagebro.

Citaten i texten är hämtade från rapporten. Läs hela rapporten här.

Se även: Miljarder skattekronor i företagsstöd i sjön: "tala om skattesänkningar i stället"


1 kommentarer
2023-04-24 21:51
Alla marknadsliberaler brukar tydligt framlyfta att skälet för privata aktörer inom offentliga verksamheter är förmågan att skapa vinst ur verksamhet. Kan konkurrenterna uppnå detta ska de inte bedriva sin verksamhet.

Marknadsliberalism ser företagens nytta och vinst för att utvärdera osund konkurrensen. Kanske dags att se nytta samt vinster från medborgarnas perspektiv. Att bedriva företag ska inte få vara en rättighet att förbjuda verksamhet som erbjuder mer kostnadseffektiva alternativ än det privata klarar av.
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.