Det har blivit allt svårare, om inte omöjligt, att genomföra avrättningar genom dödlig injektion - den hittills vanligaste avrättningsmetoden - eftersom läkemedelsbolag följer etisk praxis att inte sälja preparat som används i avsikt att döda. Det har blivit en orsak till utdragna avrättningsprocesser. Många avrättningar har inte kunnat verkställas på grund av att farmaceutiska ämnen som hittills använts löpt ut eller inte längre finns tillgängliga för den amerikanska kriminalvården. Det första ämnet är ett sömnmedel som orsakar medvetslöshet, det andra är ett muskelavslappnande medel som stoppar andningen och orsakar spasmer när döden inträder, och det tredje ämnet stoppar hjärtat. Den vanligaste kombinationen av ämnen är tiopentalnatrium (Pentothal) följt av pankuroniumbromid (Pavulon) och sist kaliumklorid. Vissa stater har undersökt möjligheten att använda Fentanyl men nu anses kvävgas vara en intressant metod.

Kontroversiell avrättning

Den senaste avrättningen av Kenneth Eugene Smith i Alabama belyste på nytt problematiken kring avrättningar i USA - denna gång med en ny avrättningsmetod - genom kvävgas - en obeprövad metod där Kenneth Smith blev försökskanin. Representanter för ADOC - Alabama Department of Corrections - vittnade om en smärtfri avrättning som förlöpte enligt planer, medan pastorn och spirituell rådgivare Jeff Hood beskrev avrättningen som det värsta han sett. Starkt emot dödsstraff besöker han avrättningar runt om i USA för att bevittna brutaliteten i att döda människor i statens tjänst. Jeff Hood blev tidigare uppmärksammad efter att ha organiserat en fredlig march för Black Lives Matter i Dallas 2016 som slutade med masskjutning och kaos där fem poliser dog och ytterligare sju poliser skadades. Det var Micah Johnson – en arméveteran som öppnade eld. Han var uppenbarligen ilsken över en rad uppmärksammade polisskjutningar mot svarta och förvandlade en fredlig demonstration till dödligt kaos. 

Fick vänta i 36 år på sin avrättning

I sitt engagemang mot dödsstraff gör Hood skillnad genom att offentliggöra lidandet och rädslan som dömda går igenom innan och under avrättningsprocessen. Kenneth Smith hade dessutom genomgått ett misslyckat avrättningsförsök ett par år tidigare, när den intravenösa avrättningsmetoden inte gick att verkställa eftersom personalen inte lyckades hitta en duglig ven för att fästa kanylen. Viktigt i det här fallet är också att Smith väntade 36 år på sin avrättning. 1988 dömdes han ha utfört beställningsmordet på Elisabeth Sennett - ett mord som hennes skuldsatte man beställt för att få ut försäkringspengar.

Högsta domstolen avslog nyligen Kenneth Smiths begäran om att slippa avrättning med kvävgas och domen verkställdes torsdagen den 25:e januari. Jeff Hoods beskrivning av Kenneth Smiths kamp mot döden var stark och det sänder en kuslig signal att dödsstraff är lika barbariskt som det är inhumant. Problematiken ligger i att samhället är så inställt på att döda - i ren hämnd. Det är något som våra barn växer upp med. Det rapporteras att minst 196 personer oskyldigt avrättats i USA sedan 1973. Jeff Hood beskriver en panikartad och plågsam kamp mot döden som Kennet Smith upplevde när han fastspänd på en brits fick en gasmask placerad över sitt ansikte som tillförde den dödliga dosen kvävgas. Under flera minuter kippade efter andan och försökte kränga med kroppen innan han slutligen förklarades död 22 minuter senare.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.