Samhället är uppbyggt kring regeln att man skall betala sina räkningar och andra skulder i tid men ibland händer det att folk gör fel, glömmer eller helt enkelt inte är skötsamma. För företagare är hanteringen av påminnelser och inkasso ett mycket kostsamt administrativt arbete och något som ibland hindrar bolaget från att utvecklas eller vara likvida. Det är här som ett Inkasso bolag kan hjälpa till.

Inkasso har ett oförskämt dåligt rykte och många likställer inkasso med elaka indrivare i svarta rockar. Det finns dock några Inkassobolag som arbetar hårt på att försöka vända trenden och arbetar mer med kundvård mellan den som ska ha pengarna (borgenären) och den som skall betala (gäldenären). Inkassoverksamhet får inte skada gäldenären i onödan. Bestämmelser finns i en inkassolag som gäller när företagare anlitar ett ombud (t.ex.ett inkassoföretag). Statlig och kommunalt inkasso omfattas också i de flesta fall. Inkasso ska bedrivas enligt god inkassosed. Det innebär bl.a. att den som inkassoåtgärderna riktas mot inte får utsättas för onödiga kostnader eller trakasserier.

Det är Datainspektionen som har till uppgift att se till att god inkassosed följs och inspektionen ger också ut tillstånd till Inkassobolaget att bedriva inkassoverksamhet.

Som inkassoåtgärder räknas krav eller andra påtryckningar mot dig (gäldenären) för att förmå dig att betala din skuld. Oftast får du ett kravbrev, där det står att om du inte betalar i tid kommer borgenären att ansöka hos kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande (s.k. summarisk process) eller annan rättslig åtgärd.

Om du efter inkassokravet inte betalar din skuld kan inkassoföretaget vända sig till kronofogdemyndigheten för att få fastslaget dels att du är skyldig att betala och dels vilket belopp du ska betala. Vanligen sker detta genom att borgenären ansöker om betalningsföreläggande. Kronofogdemyndigheten ska sedan i de flesta fall självmant verkställa sitt avgörande (utslag) genom utmätning hos dig. Om skulden inte betalas därför att borgenär och gäldenär är oense om hur stor skulden är, kan borgenären istället vända sig till domstol för att få tvisten prövad i en rättegång. Tänk dock på att du inte skall betala en felaktig faktura, men var noggrann att bestrida den skriftligt. Behåll en kopia på det skriftliga bestridandet.

Varje gång som en ny åtgärd vidtas och för varje instans som anlitas så ökar kostnaderna på skulden.

Det finns ytterligare en kostnad som skall betalas på skulden, ränta. Om borgenären och gäldenären i förväg har träffat ett avtal om ränta, gäller detta. Om inget avtal har träffats i förväg, gäller räntelagens regler. Borgenären har då rätt att ta ut dröjsmålsränta från den dag som infaller en månad efter det att han har skickat en räkning eller på annat sätt krävt betalning av gäldenären, och i detta krav talat om att dröjsmålsränta annars måste betalas. Räntelagen ger borgenären rätt att ta ut en årsränta som motsvarar riksbankens referensränta plus åtta procent (www.riksbank.se).

De flesta seriösa inkassobolag arbetar med avbetalningsplaner. Planen ska vara upprättad i samråd med dig och ha lämnats eller skickats till dig.

Läs om konkurs här.

Att tänka på när du anlitar ett inkassobolag

På grund av inkassobolagens rykte så gäller det att välja ett bolag som arbetar med att vara rädd om din kund. Det är förmodligen så att trots att kunden inte betalat i tid så kanske du vill göra fler affärer med den kunden. Skapa ett avtal med ett inkassobolag som har avbetalningsplaner och juridisk kunskap. Många större inkassobolag har handläggare som inte är jurister och som därför inte kan svara på alla frågor som finns när man skall bedriva inkassoverksamhet. Viktigt är att ha en bra relation med ditt inkassobolag.

Ladda ner gratis mall för inkassokrav här

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.