Avsiktsförklaring är ett förhandlingsdokument där parterna anger vilka intentioner de har gentemot varandra. Syftet med att skriva ett sådant är att sätta upp riktlinjer för kommande förhandlingar vilket samtidigt skapar ramar för hur ni ska jobba tillsammans innan ett riktigt avtal är på plats. Ett exempel där det är vanligt att skriva en avsiktsförklaring är vid företagsförsäljning, affärsöverlåtelse, bolagsförvärv.

Redan i avsiktsförklaringen kan parterna ange vilka områden de är överens om. Då övergår emellertid avsiktsförklaringen till ett bindande avtal i dessa delar. Parterna kan också ange enbart inom vilka områden som parterna ska förhandla, för att med detta som grund ha som mål att upprätta ett avtal. I sådant fall är avsiktsförklaringen inte bindande. Emellertid kan en icke bindande avsiktsförklaring ha bindande klausuler. Sådana är exempelvis exklusivitetsklausulen och sekretessklausulen.

Den engelska termen Letter of Intent (LOI) används också ibland på svenska.

Bindande klausuler i avsiktsförklaringen

Den avsiktsförklaring som här finns att ladda ner, är en icke bindande avsiktsförklaring, men med två bindande klausuler – exklusivitetsklausulen och sekretessklausulen.

Köp mall eller beställ skräddarsytt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
  • Leverans direkt.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Vill du få hjälp hela vägen till färdigt avtal? Välj då den skräddarsydd där en kunnig expert gör jobbet åt dig.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]


När det måste bli rätt.

Avtalsrättens samtliga regler gäller för en avsiktsförklaring

Att en avsiktsförklaring huvudsakligen inte är bindande innebär inte att man kan handla vårdslöst i avtalsförhandlingarna. Culpöst beteende kan vara att man ger utfästelser i form av muntliga eller olika typer av skriftliga åtaganden. Parterna är fortfarande bundna av avtalsrättens samtliga regler, där bland annat ”pacta sunt servanda” - avtal skall hållas, är huvudprincipen.

Det innebär att om någondera av Parterna förpliktigar sig till, muntligen eller skriftligen, att vidta viss handling, är man bunden, anbud-accept modellen gäller. Det innebär också att avtalslagens generalklausul om oskäliga avtalsvillkor och avtalsrättens doktrin om tolkningsdissens är tillämpliga.

Parterna måste därför verka gentemot varandra på ett i alla sätt hederligt vis och närhelst under avtalsförhandlingarna ett löfte uttrycks av något slag, är Parterna bundna. Att detta sedan kodifieras genom ett skriftligt huvudavtal, är målet för avtalsförhandlingarna och att avsiktsförklaringen upprättas.

Köp mall eller beställ skräddarsytt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
  • Leverans direkt.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Vill du få hjälp hela vägen till färdigt avtal? Välj då den skräddarsydd där en kunnig expert gör jobbet åt dig.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]


När det måste bli rätt.

Notis: Om du vill spara mallen i PDF, så rekommenderar vi att du laddar ner något av följande gratisprogram: CutePDF-Writer eller PDF-creator (En ny skrivare kommer att synas när du installerat och väljer att skriva ut genom att "skriva ut" mallen. Nu kan du spara filen som en pdf på din hårddisk. Originalfilen du laddat ner ovan sparar du på din dator tills nästa gång du ska använda den.)

Adobe readerHär kan du ladda ner den senaste versionen av Adobe reader. (Samtliga PDF-dokumentmallar på Företagande.se fungerar bäst i den senaste versionen.)

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.