Stress på arbetsplatsen är den vanligaste sjukdomsorsaken i Sverige. Den leder även till fler sjukdomsfall än det sociala livsmönstret i övrigt. Det spelar en stor roll om företaget har en plan för hur det ska hantera stress när det drabbar medarbetarna men ännu viktigare, en tydlig plan för att förebygga stress och ohälsa.

Stresshantering - inte så hjälpsam som man tror

Studier på senaste tid visar att arbetsrelaterad stress genererar ett stort ohälsotal. Den informationen är inte helt ny för företagen. Det har därför blivit populärt med kortkurser i stresshantering, både nationellt och internationellt. Studier visar dock på ett nedslående resultat för dessa kurser. Resultatet är mycket kortsiktigt, särskilt ur företagets synvinkel. Istället beror stressnivån hos individerna på ett företag på hur organisationen i sig är uppbyggd och hur företagskulturen är utformad.

Organisationskulturen påverkar starkt

Genom att studera många olika företag över en längre tidsperiod har forskarna kunnat ta fram de viktigaste faktorerna som påverkar stressen på arbetsplatsen. En av de faktorer forskarna fann hos företag och avdelningar där sjukfrånvaron var låg var att stämningen på själva arbetsplatsen var god. Arbetsplatsens mål var tydlig och medarbetarna var engagerade och delaktiga i såväl planering som genomförande. Dessutom fann forskarna att återkopplingen i dessa organisationer fungerade väl.

Koppla ihop produktivitet med hälsa

Produktivitet och medarbetarnas hälsa går hand i hand, visar studien. Ett dåligt flyt i en organisation leder såväl till ohälsa på grund av stress som lägre produktivitet. Genom att koppla ihop ett företags hälso- och produktivitetsdata kan därför tjäna flera syften i ett.

Snabb rehabilitering värdefullt

Forskarna har även studerat hur stora effekter som kan vinnas av en arbetsfokuserad rehabilitering. Studien jämförde den klassiska sjukskrivningsgången med väntan på diagnos, behandling och slutligen arbetsträning med en variant där individen gick igenom en utredning och behandlades på en och samma gång. Det fokus som det andra alternativet lade på en snabb återgång till arbetet visade att antalet sjukskrivningsdagar minskade rejält. Gruppensom fick behandling och utredning samt fokuserade på att komma tillbaka till arbetet hade i genomsnitt 50% färre sjukdagar än den grupp som fick en traditionell sjukskrivningsgång.

Förlegat syn på ohälsa

Istället för att se till att medarbetarna mår bra från början plockar företagen och samhället bort de personer som faller igenom. De hamnar då utanför och det tar lång tid för dem att komma tillbaka igen. För företagen betyder detta förhållningssätt stora kostnader, helt i onödan. Det är, enligt forskarna, det dyraste sättet att ta hand om ohälsa på.

Läs även om hur du och dina medarbetare kan förebygga stress, må bra och samtidigt prestera bättre.

10 saker som reducerar stresshormonerna

Vi listar här tio saker du kan göra eller försöka få dina medarbetare eller personer i din omgivning att göra. Samtliga är baserade på vetenskap med utförda tester.

Börja dagen tidigare än alla andra – studier visar att de som börjar dagen ett par timmar tidigare, får mer gjort och slipper därför den stress som uppstår när man känner att man inte räcker till.

Motion varje dag – att träna är ett säkert kort för minska stressnivåerna och frisättning av stresshormonerna noradrenalin, adrenalin och kortisol.

Kolla din e-post mer sällan – bestäm några tidpunkter per dag då du kollar dina mejl.

Glöm önsketänkande – positivt tänkande löser inga problem, det kan till och med förvärra situationen. Uppmärksamma de utmaningar du har, ställe dig upp och ge en sväng, gärna utomhus och ta dig sedan an problemen igen.

Ät rätt – din kost, vad du äter spelar roll. Ja, kanske är en riktigt stor roll. Grönsaker, mörka bär och Omega-3-fettsyror är några saker som minskar risk för inflammation och ökar stresståligheten.

Använd dig av mindfulness – stanna upp, släpp alla tankar och lägg allt fokus på här och nu. Tänk på din andning och räkna dina andetag.

Krama någon varje dag – en kram frigör lugnande hormoner och minskar bevisligen stress och oro. Likaså hudkontakt. Taktil massage är smart om du inte har någon att krama för stunden.

Skaffa nya vänner – ensamhet är inget bra för någon. Nya kontaker och intryck skapar nya tankebanor vilket kan leda till mer lugn och ro.

Koppla ner – tillgång av Smartphones, TV, Radio, datorer överallt kan vara en utlösningsfaktor.

Få mer sömn – att sova riktigt är vetenskapligt bevisat att det minskar stresshormonerna.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.