Att låna pengar via banklån är för många företag den viktigaste formen av extern finansiering. För att bevilja ett lån ser långivaren gärna att företaget har god försäljning och uppvisar vinst. Start-up lån kräver en affärsplan och genomarbetat budget.

Ett företagslån innebär att du ingår ett avtal med banken. Lånet ska alltid betalas tillbaka. I avtalet fastställs en amorteringsplan som bestämmer när lånet ska betalas tillbaka. Avtalet reglerar även vilken ränta som du ska betala under lånets löptid och vilka säkerheter som ska lämnas. ALMI Företagspartner kan också ställa upp med finansiering i form av företagslån.

När behöver du banklån till ditt företag?

Företag kan behöva företagslån av olika anledningar. Kanske vill du förnya eller ersätta befintliga tillgångar i företaget, expandera eller effektivisera verksamheten eller starta ett dotterbolag. Kanske vill du starta ett helt nytt företag. Banklån är framför allt lämpligt när det handlar om investeringar i materiella tillgångar, som går att sälja på en andrahandsmarknad.

Missa inte: Ska du verkligen ta ett lån? Tänk på detta innan

Det kostar att låna pengar

Lån ska alltid återbetalas. Banken kräver amorteringar på lån och andra krediter. Långivaren vill även ha betalt för att låna ut pengar. Du betalar ränta och expeditionsavgift varje gång du omsätter ditt lån. På checkräkningskrediter tillkommer en avgift för att du får rätten att disponera upp till ett visst belopp.

Se även: Tips vid finansiering med banklån och val av bank

Om du får avslag

Det finns ingen anledning att ge upp dina försök att få krediter om skulle få avslag första gången du försöker. Ta alltid reda på anledningen till avslaget. Försök att utvärdera långivarens motivering. Finns det brister som kan avhjälpas? Du kanske kan förbättra din affärsplan. Finns det någon möjlighet att lämna ytterligare säkerheter eller kan du minska lånebeloppet?

Du kan också lämna dina ansökningshandlingar till en annan långivare. Det lönar sig att prata med flera banker eftersom olika banker erbjuder olika villkor.

Krav

När du ansöker om lån hos banken måste du kunna presentera företagets affärsplan, budget och eventuella bokslut. Det krävs för att banken ska kunna bedöma vilken risk lånet innebär för banken och vilken återbetalningsförmåga företaget har.

Banken gör en helhetsbedömning

Från bankens sida är det viktigt med förtroendet för dig som kund och en bedömning av din förmåga att betala tillbaka lånet. Din privatekonomi kan påverka dina chanser att få ett bra lån. Jobba även igenom din affärsplan så du har en bra grund att stå på när du ska presentera ditt företag.

Det här tittar banken på i din ansökan:

  • dig som företagare - erfarenhet, privatekonomi, referenser och utbildning
  • din affärsplan - om den är realistisk och detaljerad
  • övriga ägare av företaget, om det inte bara är du själv
  • om det finns revisor eller ekonomihjälp
  • för redan etablerade företag vill banken även se balansräkning, bokslut och kanske din deklaration.

Du måste lämna säkerhet

Banken behöver någon form av säkerhet för lånet. Det finns olika former av säkerheter, till exempel företagsinteckning, där företagets tillgångar i form av varulager, maskiner och kundfordringar intecknas.

En annan säkerhet är inteckning i fast egendom, som kan bestå av bostadsfastighet, affärs- eller industrifastighet eller mark. Det finns även olika former av borgen, där en borgensman förbinder sig att betala skulden i det fall att låntagaren inte kan betala, "såsom för egen skuld". Borgensmannen kan även vara företagets ägare.

För mindre krediter och lån som kontokrediter och konsumtionslån behöver du inte alltid ställa säkerheter till banken. Banken bedömer däremot alltid återbetalningsförmågan hos låntagaren.

Se även: 10 frågor att ställa innan du söker kapital och affärsänglar

Vad innebär borgen?

Borgen innebär att borgensmannen träder i låntagarens ställe om inte låntagaren kan fullgöra sina skyldigheter. Tänk på att alla säkerheter som lämnas kan utnyttjas av långivaren om du inte kan betala tillbaka krediten! Det kan naturligtvis få stora konsekvenser för dig, din familj eller annan person som har gått i borgen för dig eller ditt företag.

Hur fungerar räntan på banklånet?

Räntan är kostnaden för lånet och betalas löpande under lånets löptid. Räntenivån beror på marknadsräntan, risken i företaget och vilken säkerhet som ställts. Räntan brukar vara förhandlingsbar och det går att välja mellan rörlig eller fast. Genom att välja fast ränta kan företaget skydda sig mot svängningar i marknadsräntan. En rörlig ränta följer nivån i marknadsräntan.

Utöver räntan, kostnaden för lånet, måste själva lånet betalas tillbaka. Återbetalningen av lånet sker normalt genom amorteringar, det vill säga att du betalar av på lånet i jämna delar under lånets löptid.

Fler tips: Se om du kan få bidrag

Olika banklån för företag

Banklån kan tillmötesgå företagets kapitalbehov vid långsiktiga investeringar men även hjälpa företaget på kort sikt med att förbättra sin likviditet.

Investeringskredit
När företaget behöver investera i exempelvis maskiner, inventarier, byggnader och liknande kan en investeringskredit vara ett alternativ. Tillsammans med banken fastställs räntesatsen för krediten och hur återbetalning ska gå till. Beroende på investeringens storlek avgörs storleken på varje avbetalning, hur ofta man ska amortera och när lånebeloppet ska vara återbetalat. Ränta räknas på aktuellt avbetalningsbelopp och minskar alltså allt eftersom lånet betalas tillbaka.

Inteckningslån och reverslån är två olika typer av långsiktiga investeringskrediter. Andra typer av investeringskrediter är leasing och avbetalning.

Rörelsekredit
Företaget kan ibland få problem med likviditeten, exempelvis då tiden mellan leverans av vara eller tjänst och betalning för denna blir för stor. För att lösa likviditetsproblem är det vanligt att man ansöker om en rörelsekredit hos banken. Företaget och banken kommer överens om ett kreditbelopp som ska kopplas till företagets konto. Utöver en årlig avgift betalas även ränta på den kredit som utnyttjas.

Checkkredit
Checkkredit är en kortsiktig rörelsekredit med en löptid på ett år vars villkor brukar bestämmas årsvis. Vanliga säkerheter som banken kräver för en checkkredit är borgen eller inteckning i företaget.

Läs mer: Olika typer av företagslån – guide som hjälper dig välja rätt

8 goda råd för att låna pengar till företaget

Om du bestämmer dig för att låna pengar är det några saker som du bör tänka på.

1. Välj rätt kreditgivare
Tänk igenom om du ska kontakta bank, finansbolag, ALMI eller en kombination av flera.

2. Etablera flera bankkontakter
Det är alltid ett gott råd att försöka jämföra bankprodukter, som räntor, avgifter och serviceutbud.

3. Välj rätt handläggare
Det är viktigt att få en handläggare som har erfarenhet av din bransch och har kunskap om den företagsform du har valt. Handläggaren bör också ha befogenheter att besluta i ditt ärende.

4. Förbered dig noga
Förutom att du ska ha med dig en genomarbetad affärsplan till kreditgivaren är det viktigt att du är påläst och väl förberedd.

5. Lämna referenser
Har du personer som känner dig och din bakgrund kan du lämna dem som referenser. De kan förstärka kreditgivarens intryck av dig som person.

6. Om du känner dig osäker fråga någon du har förtroende för
Du har kanske någon bekant som är insatt i ekonomiska frågor och som du kan ta kontakt med innan du går till banken. Det är också en god idé att kontakta en företagsrådgivare.

7. Våga fråga
Kom ihåg att det i banksammanhang finns en mängd fackuttryck. Fråga om du inte förstår! Det är bättre att fråga en gång för mycket än att ovetande gå in i ekonomiska åtaganden.

8. Följ upp vad som händer
Var intresserad av vad kreditgivaren säger, tänker och tycker. Ring gärna och lämna ytterligare upplysningar eller förtydliganden.

Källa: Verksamt.se

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2016-06-01 14:40
Vill tipsa om en bra sida där man kan ta in offerter på företagslån från olika banker och kreditinstitur www.financefinder.se
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.