Under de senaste månaderna har nettotillväxten för nya företag varit positiv. Men nu har det stannat av något. I juli minskade antalet företag – antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket minus de som avregistrerats – med 0,06 procent, vilket motsvarar 66 färre nya företag*. En siffra som är kraftigt lägre än föregående månad då 1 411 nya företag tillkom. I juli förra året var motsvarande siffra 1264 nya företag, en ökning då med 0,12 procent.

– Det återstår att se om siffrorna för juli har påverkats av att många är på semester, men i juli förra året skedde det en kraftig nettoökning av antalet företag. Vi vet samtidigt att många räknar med en svagare konjunktur framöver, med hög inflation och höga räntor som tynger för hushåll och många företag. Vi tycker det är viktigt att fortsätta stötta och skapa goda förutsättningar så att fler vågar ta klivet att starta och driva företag, säger Herman Borel, internationell chef för affärsverksamhet på STRATO.

Fem regioner minskade i antalet företag under juli. Kalmar (-0,60 %) minskade mest, följt av Västernorrland (-0,20 %), Västra Götaland (-0,14 %), Södermanland (-0,03 %) samt Örebro (-0,01 %). Övriga regioner hade en positiv tillväxt.

Jämtlands län, Gotlands län och Gävleborgs län hade starkast tillväxt den senaste månaden. Allra störst var ökningen i Jämtland med 0,17 procent, följt av Gotland (0,13 %) och Gävleborg (0,11 %).

Sammanställning per region:

Region

Tillväxt juli 2023 (registrerade - avregistrerade)

Tillväxt juli 2023 (antal)

Jämtlands län

0,17 %

24

Gotlands län

0,13 %

8

Gävleborgs län

0,11 %

24

Hallands län

0,09 %

32

Dalarnas län

0,08 %

20

Skåne län

0,06 %

76

Jönköpings län

0,05 %

14

Västerbottens län

0,05 %

12

Västmanlands län

0,04 %

9

Blekinge län

0,04 %

4

Östergötlands län

0,04 %

14

Uppsala län

0,02 %

5

Kronobergs län

0,02 %

3

Stockholms län

0,02 %

76

Norrbottens län

0,01 %

2

Värmlands län

0,00 %

1

Örebro län

-0,01 %

-3

Södermanlands län

-0,03 %

-8

Västra Götalands län

-0,14 %

-232

Västernorrlands län

-0,20 %

-38

Kalmar län

-0,60 %

-109

Totalt:

-0,06 %

-66

*Det kan förekomma en viss eftersläpning av statistiken mellan olika månader. Det kan handla om att företag som avregistrerats kan bakåtdateras, där exempelvis en konkurs registreras i Bolagsverkets register i juni, men själva konkursen är avslutad i maj. Då sätts maj sedan som avregistreringsdatum. 

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.