Extra bolagsstämmaDokumentmallen "Kallelse till extra bolagsstämma" används då ett aktiebolag planerar en bolagsstämma för att behandla frågor som inte kan vänta till den ordinarie bolagsstämman. Kallelsen innehåller information om tid och plats, samt ett förslag till dagordning.

En extra bolagsstämma kan hållas när som helst under året om beslut behövs fattas i frågor som inte kan vänta till nästkommande årsstämma. Dokumentmallen innehåller förslag på mötespunkter som med fördel kompletteras med företagsspecifika punkter. Kallelse till extra bolagsstämma används med fördel tillsammans med dokumentmallarna dagordning för extra bolagsstämma och extra bolagsstämmoprotokoll.

Mallen för kallelse till extra bolagsstämma är helt gratis.


Notis: När du vill spara mallen kallelse till extra bolagsstämma för att ladda upp eller mejla till någon, så rekommenderar vi att du laddar ner något av följande gratisprogram CutePDF-Writer eller PDF-creator (En ny skrivare kommer att synas när du installerat och väljer att skriva ut genom att trycka på knappen "skriv ut" i mallen. Nu kan du spara filen som en pdf på din hårddisk. Originalfilen du laddat ner ovan sparar du på din dator tills nästa gång du ska använda den.)

Adobe readerHär kan du ladda ner den senaste versionen av Adobe reader. (Gratismallen kallelse till extra bolagsstämma fungerar bäst i den senaste versionen.)

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.