Just stressrelaterade sjukdomar är inte så lätta att upptäcka i tid och en utbränd medarbetare kostar företaget i genomsnitt 400 000 kronor i produktionsbortfall. Dock finns det saker som man kan göra för att förebygga att medarbetarna blir sjuka.

SAM är nyckeln till friska medarbetare och en bra arbetsmiljö

För att få bukt på problemet med allt fler utbrända och sjuka personer har nu Arbetsmiljöverket startat en kampanj som ska hjälpa till att öka kunskapen om så kallade ”dolda faror” på jobbet och hur man kan arbeta för att förebygga dem. Denna lösning på problemet med sjuka, stressade och mindre effektiva personer är att arbeta med SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete. Det gör man i fem steg:

 1. Undersök arbetsmiljön
 2. Bedöm riskerna
 3. Åtgärda riskerna
 4. Skriv en handlingsplan
 5. Kontrollera om åtgärderna har fungerat

Undersök arbetsmiljön

Det första man bör göra är att undersöka arbetsmiljön genom att prata med personalen, gå skyddsronder och göra olika mätningar av t.ex. ljudet och luften på arbetsplatsen. Dessa undersökningar ska man inte bara göra en gång utan det är viktigt att de göra med jämna mellanrum. Det är då viktigt att undersöka och se över sådant som:

 • Buller och störande ljud
 • Trasiga verktyg eller maskiner
 • Blöta golv
 • Farliga ämnen i luften
 • Arbeten på hög höjd
 • Tunga lyft
 • Tidspress
 • Om personalen har för lite att göra
 • Om personalen har för mycket att göra

Bedöm risker

Om ni under en inspektion/undersökning skulle finna några risker så är det viktigt att först bedöma hur allvarliga de är. Det kan ni bland annat göra genom att svara på följande frågor:

 • Vilken sorts olycka kan hända?
 • Hur stora är chanserna att något kommer att hända?
 • Kan det vara farligt för flera av de anställda?
 • Vilka uppgifter innebär extra stora risker?
 • Hur ofta och hur länge kan någon utsättas för riskerna?

Åtgärda riskerna

När ni sedan vet vilka risker som behöver åtgärdas direkt och vilka som kan vänta är det dags att åtgärda felen för att ta bort eller minska ner riskerna. Beroende på vad det handlar om för risk så måste åtgärderna anpassas till dem men här är några exempel på saker ni kan göra:

 • Använda andra metoder.
 • Skaffa skyddsutrustning.
 • Skriva tydliga instruktioner för de farliga uppgifterna.
 • Utbilda personalen så att de vet hur de ska hantera olika saker och bete sig i olika situationer.

Skriv en handlingsplan

För de risker som inte går att åtgärda direkt eller som inte helt går att utesluta är det viktigt att det finns en handlingsplan. Handlingsplanen ska innehålla all information som man bör känna till om riskerna såsom:

 • Vad ska företaget göra åt risken?
 • När ska felen åtgärdas?
 • Vem är ansvarig för att åtgärden blir av?

Kontrollera om åtgärderna har fungerat

När ni har utfört de olika åtgärderna är det viktigt att kontrollera att de har fungerat och att resultatet är detsamma som ni tänkt er innan. Glöm sen inte att kontinuerligt följa upp de olika rutinerna så att arbetsmiljöarbetet hela tiden fortskrider.

Dolda faror på arbetsplatsen

Något som även kan vara bra att identifiera är de dolda farorna som kan finnas på arbetsplatsen. Dessa kan delas in i sex olika punkter:

 • Bristande ergonomi: För att förebygga värk och skador på grund av dålig ergonomi så är det viktigt att se till att arbetsplatsen är i ordning. En stol som är rätt inställd kan göra stor skillnad då man sitter på den dagligen.
 • Den fysiska arbetsmiljön: Sådana saker såsom belysning, ljudnivå och luftkvalitet kan vara avgörande för en effektivare och hälsosammare arbetsplats.
 • För långa arbetsdagar: En medarbetare som hela tiden är stressad över att den inte hinner med får svårt att återhämta sig mellan arbetspassen även om arbetet skulle vara roligt. Det är därför viktigt att se till att arbetet matchar arbetstiden.
 • För hög arbetsbelastning: Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är just stressrelaterade. Det är därför av yttersta vikt att se till att förebygga dessa då de i längden kan bli mycket kostsamma.
 • Konflikter: Konflikter är inte alltid negativa men när de ligger och pyr så kan de lätt leda till samarbetssvårigheter, minskad effektivitet och produktivitet som i längden kan utvecklas och leda till sjukfrånvaro.
 • Bristande ledarskap: Ledarskapet är den viktigaste faktorn för en hälsosam arbetsplats. Det är därför viktigt att ledaren är tydlig och finns där för sina medarbetare.

Genom att använda dig av SAM för att få en bättre arbetsplats och hälsosammare medarbetare kan du få en ökad lönsamhet på arbetsplatsen samtidigt som du slipper oönskade kostnader för sjukfrånvaro.

Läs mer om SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete på Arbetsmiljöverket

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.