I mars 2023 har nu 30.000 tester genomförts, och det nu världen över.


Det var oktober 2021 som foretagande.se skrev om EPT då 27.000 tester passerades. Men nu i mars 2023 har ytterligare en milstolpe passerats.  Att utveckla ett framgångsrikt företag kräver utveckling av organisationen. För ett entreprenörsdrivet företag börjar denna process med entreprenören, och som forskning visar, vidareutveckla entreprenören själv. Men att få de insikter som krävs för denna utveckling är inte lätt.


Genom ökad självinsikt och ta reda på ens motivationsfaktorer och möjligheter till förbättringar kan vi vidareutveckla oss själva och därmed våra företag. Alltifrån lättare förstå hur man uppmuntrar såväl personal som ledare och chefer för att nå våra mål som till exempel ekonomiskt utveckling, eller ”bara” personligt glädje och tillväxt.  EPT har utvecklat en uppsättning profiler, 6 olika arketyper, möjliggjorda av dess forskning, (ytterligare forskning finns på researchgate.net) som i hög grad underlättar processen att identifiera och motivera denna utveckling. Denna insikt är värdefull i alla situationer men inte minst i det dagliga, för företagare och entreprenörer. EntreprenörsProfilsTest - EPT, som nu i dagarna firar över 30.000 genomförda tester, ger en bild av vilka av de sex entreprenörsarketyperna man är närmast och eller närmast till. EPT-testet avser mäta dina entreprenörstendenser. Om du faktiskt blir en entreprenör eller inte är upp till dig. Kanske är du redan en entreprenör och vill ta nästa steg i din utveckling - oavsett var du befinner dig idag, EPT är - ett verktyg för utveckling!


Vad krävs för att få självinsikt ?

Ja om vi ska försöka ta det kort så, den första parameter för EPT är nyfikenhet, eller egentligen före det stadiet, något som ibland refereras till som - öppenhet. Det är också en av de fem parametrar man mäter i personlighetsteorin, den såkallade femfaktorteorin, eller Big Five, och då som Openness.- säger Stefan Lindström. Ett sätt att försöka utrycka det hela kanske, - för att kunna vara nyfiken måste man först ha en viss öppenhet, ju större ju mer underlag kan tyckas för att våga (mod) vara öppen för nyorientering och via som något av en ”inre vilja”, dvs då nyfikenheten. 


Nyfikenhet är därför en viktig faktor bakom motivation, och är något som de 6 olika arketyperna faktiskt har gemensamt – se gärna                 

Stefan Lindström:: What's so special about entrepreneurs? | TED Talk

Sedan finns det saker som att vilja och omsätta det hela, men då kommer vi in på saker i slutet på mitt TEDx talk.  Man kan säga - nyfikenhet, en vilja men också ett mod , att våga/att göra 


Vad motiverar och driver oss?

Ja de olika arketyperna som vi valt att kalla det, de sex olika entreprenörsarketyperna, (forskningen bakom- svensken som fann den 6:e arketypen ,) har som vi alla - olika motivatorer och drivkrafter.


Kanske ser du dig själv som - Intuitiv, kreativ och bra initiativtagare, färdigheter som fångade ögonblickets stimuli.

Eller är du en bra planerare, tenderar att gilla effektiviteten, holistiskt orienterad.             Eller – flexibel, kan ofta kombinera känslor & analytiska färdigheter när du fattar dina beslut. Eller – innovativa, detaljorienterade färdigheter, förmåga att agera på dina  impulser – intuition. Eller – effektiv, riskminimerande, och gärna kundorienterad? Eller ser du dig själv som – emotionellt såväl som mentalt driven, själva arbetet ger dig dina incitament och stimuli. Som vi ser så finns det många faktorer och det är ofta därför viktigt att försöka förtydliga att vara entreprenörer är inte bara en typ. Eller ”typiskt entreprenöriellt” ty det är mera mångfacetterad än vad många kanske tror och det är därför bra att media och som företagande.se tar upp och förtydligar om denna inte sällan förutfattade meningar.


Vad gör EPT och vad får man ut ?

Här får vi fram bl.a. motivatorer och vilka drivkrafter vi har och som beskriver varför vi handlar som vi gör i olika situationer. Denna självinsikt ökar våra möjligheter att fungera ännu bättre med andra människor. Men utgör även själva basen för all vidareutveckling i sådana här frågor. T.ex. genom att istället för döma, lära oss att bedöma och genom förståelse hantera olika situationer, men även oss själva att kunna bli bättre i olika uppkomna situationer, kundmöten, säljmöten, personalmöten - ja listan kan göras än längre, men:

  • EPT låter dig karakterisera dina beteendemönster.

  • Bli mer medveten om dina styrkor och svagheter.

  • Identifiera de miljöer som är bäst för dig, eller mest lämpliga på grund av din profil och arketyp.

  • Öka din förståelse för andra företagares beteenden.

  • Minska risken för onödiga konflikter, mm, mm.

Här hittar vi insikter och lär oss mer om våra eller ens drivkrafter (om man använder det till t.ex. teambuilding) och vilka drivkrafter man har samt beskriver varför man, men även varför vi agerar som vi gör i olika situationer.

Självinsikt ökar din och allas förmåga att arbeta och samarbeta med andra människor. Både inre självinsikt men också yttre självinsikt. Dvs vad du vet eller är bekant med, som andra ser i eller hos dig.

Att utveckla ett framgångsrikt företag kräver utveckling av organisationen. För ett entreprenörsdrivet företag börjar denna process med entreprenören själv. 

Hur ska man bäst använda testet?


Som många andra självskattingsverktyg oavsett om det är beteendetest eller personlighetstester, mm.,  så bör det ske tillsammans med en ackrediterad eller certifierad person för verktyget.


Man får givetvis prova själv – det händer inget farligt. I bästa fall bara lite ökad självinsikt eller bekräftelse på något du redan misstänkt eller trott.


Efter 30.000 test vet vi, att vill man det ska hända något och bli något av ens utveckling (ungefär som med en PT på ett gym) så ska det vara med en professionell och helst certifierad person. Det är så ofta vi får höra efter återkoppling (45-50 min) att det är först där, där som det går upp för en vad EPT är och ger och vad dess svar egentligen säger.

Det finns tusentals kombinationer man kan få som svar med sina profil/er och dessa svarskongruens, vilket återges i % avrundar till närmsta 5 eller 10 tal.

- inte så många självskattnings tester mäter just svar-kongruens, så återkoppling är viktigt om inte annat med tanke på att ens svars% är den vanligaste första frågan. Varför är det så?                                                                                                 

Man får i EPT feedback/timmen både ställa och svara på frågor i återkopplingssamtalet, och man får reflekteringsfrågor som sätter dig själv i perspektiv till information i testsvaret. 

Detta och mycket annat är det som ger en ökad insikt och självinsikt och förståelse och som utgör grunden för entreprenörer eller företagsledarens egna samt och deras affärsutveckling och vidareutveckling av sina företag.

Sedan kan man även se på internationell statistik som visar att cirka 15% försöker inte, eller bara ignorerar allt och fortsätter i gamla vanor. 70% försöker själva men lyckas inte, medan 15% tar extern hjälp och lär sig hur och använder innehållet och gör en bestående positiv förändring och förbättringar.


Vilka använder testet idag ?

Jag brukar skoja och säga, det är som på gymmet eller Friskis, de som brukar det mest är de som behöver det minst, och de som inte brukar det - behöver det mest. Vilket tyvärr alltför många gånger är småföretagare, vars målgrupp är den initiala målgruppen då tidningen Entreprenörs dåvarande chefredaktör länken =  Nicklas Mattsson – Wikipedia och genom Svenskt Näringsliv initierade och skapande frågan till mig om att skapa detta utvecklingsverktyg och test  – säger Stefan. 

Detta då vi båda parter och på sitt håll sett och noterat att egna företagare lägger betydligt mindre tid, ibland försumbar, på egen utveckling & utbildning (t.ex. ledarskap) än vad anställda VDár gör och för sin personal. 

Så för att utveckla entreprenör & småföretagare  – så kom EPT till.


Allmänt just nu tror jag testet används mycket inom rekrytering. Det kan även vara färgat av min erfarenhet som interim konsult inom rekrytering och just Talent Management. Men senast var det ledarskapsutveckling för chefer inom sjukvårdsområdet. (läs Intraprenörskap) - avslutar Stefan


Stefans forskning och om sina 6 arketyper finns även på  TEDx talks 

Stefan Lindström:: What's so special about entrepreneurs? | TED Talk


Är du intresserad av att göra testet hittar du det här:
Entrepreneur Profile Test EPT


För att hitta din profil och börja din förbättringsresa, ta testet som ger dig denna insikt och som nu över 30 000 andra har gjort över hela världen.

EPT är skapat av svenskarna, Stefan Lindström och Hans-Olle Frummerin Om oss – (entrepreneurprofiletest.com) efter en idé av Nicklas Mattsson – Wikipedia

EPT har utvecklat en uppsättning profiler, möjliggjorda av dess forskning, (ytterligare forskning om Stefan Lindström researchgate.net) som i hög grad underlättar processen att identifiera och motivera denna utveckling.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.