Behåll kylan innan företagsköpet!

Att köpa ett företag i stället för att starta helt från grunden kan vara ett sätt att undvika en besvärlig startsträcka. Man kan se att kunderna finns där och att verksamheten rullar på.

Bestäm dig inte för snabbt! Det kan tyckas enkelt att ta över något som man kan se, något som verkar fungera, men det ser ibland annorlunda ut när man väl kommer i förarsätet.

Ta det lugnt och undersök företaget noggrant!

Några saker att tänka på:

 • Du behöver kunna lika mycket om företagande när du köper företag som när du startar eget!
 • Skapa en god relation med säljaren så att det blir möjligt att få all den information om företaget som du behöver! För säljaren är det inte vilken affär som helst, det handlar kanske om ett livsverk som ska avyttras.
 • Tänker du använda säljarens bank och säljarens revisor? Fundera över vems intresse de ska ta tillvara? Hur påverkas priset av att du använder säljarens bank?
 • Skaffa rådgivare som också kan ha en uppfattning om vad som kan vara rätt pris!
 • Vänta med att diskutera priset! Du måste först bekanta dig ordentligt med företaget och granska förutsättningarna för dig själv att driva företaget lönsamt.
 • Det är dina egna förutsättningar att driva företaget lönsamt som är det viktiga för dig när du lämnar bud. Priset avgör ni i förhandling.
 • Gör budget så att du vet om du kan driva företaget lönsamt och kan betala de lån du måste ta. Din budget visar om det diskuterade priset på företaget är realistiskt!
 • Slutför affären genom ett skriftligt avtal!

Var finner man företag som är till salu?

Dagspressen liksom affärstidningar och branschtidningar innehåller kontinuerligt annonser om företag som är till salu. Bland annonsörerna finns företagsförmedlare. Dessa har också ofta en plats på sin webb - sida där företag presenteras men där man också kan anmäla sitt intresse som köpare. En del revisorer/revisionsföretag bistår också sina kundföretag vid försäljning och kan därför stå bakom annonser i press och information på Internet.

Finns det ett företag som du skulle vilja köpa? Berätta för ägaren om ditt intresse! Det finns flera exempel på att det blivit ägarskifte efter den frågan. Naturligtvis måste du ha en trovärdig framtoning som köpare.

Vad är det du köper?

Vem kan överta rörelse genom köp av aktier?

 • Företag av alla former, aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag m.fl.
 • Privatpersoner

Vem kan överta rörelse genom köp av inkråm?

 • Företag av alla former

Vid köp av aktiebolag går ersättningen för aktierna till ägaren/säljaren. Om priset på aktierna är högt i förhållande till hur mycket kapital du har privat, och du måste låna, kan du köpa aktierna genom ett annat, eget företag. Det kan bli fråga om att bilda ett nytt aktiebolag som blir köpare. Bästa lösning bör du diskutera fram med rådgivare. Ofta sker ett företagsköp genom att man köper ut ”inkråm”, dvs. tillgångar i någon form. Ersättningen för köpet går då till det säljande företaget.

Köp från enskild firma är alltid köp av tillgångar där ersättningen går till den enskilda firman, alltså den enskilde näringsidkaren.

Priset på företaget

Värdet på det företag du köper, aktier eller inkråm, bestäms i förhandling mellan köpare och säljare. Det finns alltså inget pris som kan fastställas objektivt. Däremot finns det metoder som ger utgångspunkt för prisförhandlingar. Värdering av ett företag utgår oftast från två synsätt som kan kombineras. Det ena är att resultatet avgör priset på företaget. Det andra är att substansen, tillgångar minus skulder, är grund för priset. Man utgår ifrån att företaget ska fortsätta sin verksamhet ungefär på samma sätt som tidigare. Priset bedöms alltså i hög utsträckning från vad det har presterat de senaste åren.

Vid överlåtelse av företag med särskild framtidspotential, t.ex. ny, patenterbar teknik, bedöms priset i större utsträckning utifrån framtida, bedömd avkastning. Möjligheten att betala amorteringar och ränta på lån som behövs för att finansiera köpet är avgörande för det pris du kan acceptera.

Ekonomihistorik – hjälpmedel för din analys

Aktiebolagets bokslut är offentligt och kan beställas från Bolagsverket. Är du allvarlig spekulant ska du förstås få detta material direkt från säljaren eller säljarens representant, förslagsvis för de senaste tre åren.

Är säljaren en enskild näringsidkare (enskild firma) eller handelsbolag, finns inga offentliga bokslut. Detta får alltså begäras från säljaren. Liksom för aktiebolaget kan kompletterande material behövas, t.ex. resultat- och balansräkning, specificerade per konto.

Vid bedömning av resultat behöver justeringar ofta göras så att kostnaderna är relevanta och marknadsmässiga. Har ägaren inte tagit ut marknadsmässig lön så är resultatet i företaget egentligen sämre än vad som visas. Balansräkningens poster behöver också granskas. Ett exempel är hur värdering av varulager har skett och om samma värderingsmetod använts över åren.

Ordna ekonomiskt underlag för det företag du är intresserad av och gå igenom med rådgivare!

Här hittar du fler artiklar om att köpa företag och affärsöverlåtelser:

Att göra en affärsöverlåtelse – steg för steg

Så här värderar man ett företag


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.