Att mingla och knyta nya kontakter är en naturlig del av vardagen för de flesta som ägnar sig åt att göra affärer. Att nätverka genom att gå på känsla är med andra ord inte särskilt svårt. Att nätverka strategiskt och bygga långsiktiga nätverksallianser kräver däremot lite mer eftertanke. Vi lät nätverksproffset Jonas Bågeman, HR & Managementkonsult på SLG Thomas International, dela med sig av tio tips som gör dig till en strategisk supernätverkare.

1. Syfte & Mål

Formulera ett tydligt mål med ditt nätverkande. Är det helt affärsdrivet eller nätverkar du även med andra syften? Många människor är med i ett stort antal nätverk, men om du sprider dig för mycket riskerar ditt nätverkande att bli kvantitet istället för kvalitet. Satsa hellre på ett fåtal nätverk där du har omedelbar närvaro. Ett exempel på ett konkret nätverksmål kan vara ”Att bygga ett affärsnätverk som genererar kontakter som kan leda till affärer”.

2. Gilla dina nätverkspartners

Detta kan tyckas självklart, men ibland försöker man tvinga personer att jobba tillsammans utan att stanna upp och känna efter om personkemin stämmer. Det kan fungera på kort sikt, men det kommer med stor sannolikhet vare sig bli långsiktigt eller djupgående. Eftersom du ska samarbeta långsiktigt och nära dina nätverkspartners är det oerhört viktigt att ni trivs ihop.

3. Tro på dina partners produkter och tjänster

Om du ska kunna rekommendera dina partners och deras tjänster på ett trovärdigt sätt krävs att du verkligen tror på deras produkt eller tjänst. Det är också viktigt att du känner tilltro och förtroende till personen du rekommenderar. Först då kan ni verkligen arbeta som ett team.

4. Samma- eller kompletterande område

Du och dina strategiska nätverkspartners bör vara verksamma inom samma eller ett kompletterande område och bransch, fast inte i direkt konkurrens med varandra. Om ni befinner er inom samma område, kommer era möten innehålla frågeställningar som den andra närverkspartnern kan erbjuda eller komplettera med. Ni kan också skapa kompletterande kedjor där en bilhandlare exempelvis samverkar med ett finansieringsföretag eller en mäklare bildar samarbetsallianser med en bank och en inredningsstylist. Fundera på vilka kompletterande nätverkspartners du kan knyta till dig

5. Säkerställ att ni springer åt samma håll

Ni bör springa åt samma håll, det vill säga mot samma typ av organisationer och företag. För att ni ska kunna referera in varandra med kvalité och med rätt tajming, bör nätverkspartners vända sig till samma typ av organisationer; det kan vara samma bransch eller samma storlek på företag. Om samtliga partners exempelvis vänder sig till medelstora företag stärks förutsättningarna för ett framgångsrikt samarbete.

6. Träffa presumtiva kunder med samma typ av befattningar

Om du exempelvis träffar beslutsfattare eller inköpare på företag så bör din nätverkspartner också göra det, annars kommer naturliga inspel, så kallade ”inkrattningar” inte att ske med rätt timing. Om du erbjuder tjänster inom rekrytering och din nätverkspartner erbjuder tjänster som medarbetarsamtal, kommunikation och kompetensutveckling, har ni båda samma fokus, det vill säga utveckling och effektivitet för organisationen.

7. Kom ihåg att samtliga involverade ska erhålla utväxling

En förutsättning för att ert nätverkssamarbete ska bli långsiktigt framgångsrikt är att samtliga inblandade parter känner att de får utväxling av ert samarbete. Gör regelbundna avstämningar som säkerställer att samtliga får utväxling av ert samarbete.

8. Återkoppla

Skapa ett system för återkoppling när du exempelvis rekommenderar en av dina nätverkskollegor till en av dina kunder eller kunders kontakter. Följ alltid upp hur referensgivningen resulterade i, satsa på täta återkopplingar i nätverket. Skapa ett system för återkoppling, redovisning av aktiviteter, dels för att möta kundens behov allra bäst, dels för att säkerställa att nätverksparterna är uppdaterade om varandras insatser.

9. Satsa på struktur

För att bli verkligt effektiv tillsammans med dina nätverkspartners krävs en struktur som tydliggör vad hur och på vad ni ska lägga era resurser för tillfället i ert nätverkande, vad ni ska göra framöver och hur er gemensamma nätverksagenda ser ut för tillfället. Det är en förutsättning för att ni ska kunna hjälpa varandra att öppna nya dörrar i er affärsverksamhet, såväl idag som i framtiden.

10. Tänk vad, hur & vem

Fundera inte i första hand på vad du vill ha ut av nätverkssamarbetet, utan snarare vad du hoppas kunna bidra med till dina nätverkspartners. Då löser sig resten ofta av sig själv, enligt ”Givers gain” principen. Nyckeln till strategiskt nätverkande är att ständigt ha dina nätverkspartners aktuella behov i bakhuvudet när du själv nätverkar och träffar presumtiva kunder – tänk; vad, hur och vem.

Foto Alex Wayne

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.