De allra flesta startup-företag misslyckas. Enligt den statliga myndigheten Tillväxtanalys går hela 35% av alla nystartade företag i konkurs inom 3 år. Vad är det då som gör att vissa lyckas och andra misslyckas med att bli företagare?

Forskare i USA har gått igenom rapporter från 200 kraschade startups. Rapporten bygger på andrahandsmaterial där det är företagsgrundarnas egna berättelser som undersökningen utgår från. Detta kan ses som en negativ faktor i sig, men kan även ses positivt. Särskilt med tanke på att företagsgrundarna själva är de som är mest insatta i företagen så är det positivt att deras egna berättelser analyseras. Dessutom minskar risken att den objektiva överblicken blir felaktig i och med att undersökningen grundar sig på så pass många individuella och självständiga företagsrapporter. Tillvägagångssättet för studien är därför fruktbar och intressant.

Den faktor som oftast citerades av grundarna som anledningen till att deras startup kraschade var att deras affärsmodell inte var ”livskraftig”. Denna anledning nämndes i fler fall än brist på pengar.

15 vanligaste orsakerna till startup-konkurs

Anledningarna till att företagen kraschade enligt rapporten kan rangordnas enligt följande:

1. Affärsmodellen var inte livskraftig/olönsam
2. Pengarna tog slut
3. Inte tillräckligt med ”dragkraft”
4. Saknade finanser/investerare
5. Tekniska problem/problem med produkterna
6. Ointresserad marknad
7. Utkonkurrerade
8. Problem med kundbearbetning
9. Brist på fokus
10. Disharmoni i teamet/bland investerarna
11. Dålig tajming
12. Prissättningsproblem/kostnadsproblem
13. Brist på erfarenhet
14. Juridiska problem
15. Problem med anpassning

Vissa kategorier av startups hade specifika problem

Företag som oftast stötte på problem var modeföretag (vanligaste problem: slut på pengar eller problem med investerare). Företag som sysslade med sociala medier hade problem med att få ”dragkraft” och att skapa livskraftiga affärsmodeller. Mjukvaruföretag ansåg att deras problem oftast var att de hade för mycket fokus på de tekniska aspekterna av produkten och att de ignorerade vad kunder verkligen ville ha.

Externt finansierade eller självfinansierade företag

När företag växer organiskt utan extern finansiering benämns det ofta som bootstrapping på engelska.

I undersökningen kunde man få fram att bolag som var externt finansierade oftast var de som fick slut på pengar (28 % av 147 externt finansierade företagsstarter). Bland självfinansierade startups var pengabrist dock en ovanlig anledning till att företaget gick omkull (anledningen kom på 10:e plats). För självfinansierade företag var den vanligaste orsaken att deras affärsmodell inte var tillräckligt bra (25 %) – vilket delvis kan förklara varför dessa företag inte kunde få extern finansiering (en femtedel av de självfinansierade företagen sa att ett av deras större problem var att de inte kunde få extern finansiering).

Missa inte: Tips hur du kan egenfinansiera din startup vid uppstart och tillväxt

Självfinansierade företag angav också oftare som orsak att brist på erfarenhet eller kompetens var en orsak till kraschen, jämfört med externt finansierade företag (15 % jämfört med 3 %). En annan intressant aspekt mellan externt finansierade företag och självfinansierade är att företag som var tungt externt finansierade ofta blev utkonkurrerade. Detta var inte ett problem som självfinansierade startups hade eller startups som drog in mindre än 1 miljon dollar, men det var vanligt bland startups som hade 10 miljoner dollar i intäkter eller mer.

Se även: 10 tips för att undvika konkurs och problem med likvida medel

Varför lyckas då företag?

5 faktorer som påverkar startups möjlighet att lyckas

Kolla på denna film. (6 minuter)

Bill Cross har undersökt fem faktorer som anses ha mest betydelse för en startups framgång.

Dessa faktorer är i ordning av dess betydelse:

  • Timingen
  • Teamet/genomförande
  • Affärsidén
  • Affärsmodellen
  • Finansieringen

Bill Cross anser alltså att affärsmodellen inte är av så stor vikt, det går alltid att lägga till en sådan längre fram, medans timing är den viktigaste faktorn för framgång. Intressant även här att finansiering inte ses som så viktigt.

Några reflektioner kring startups

  • Kan det vara så att risken för att få brist på kapital ökar när man tar in investerare? Varför i så fall?
  • Är det värt att med hjälp av trendspaning och omvärldsanalys kolla om timingen för uppstart är rätt?
  • Hur gör man för att genomförandet av en startup ska gå som planerat där alla i teamet jobbar i samma riktning? Hjälper det att lyfta fram syftet?


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
Edgar
2023-05-25 18:41
Mycket inspirerande. Timingens stora betydelse var något nytt för mig. För att vara med i ett bra team behöver vi nog först växa som personer själva tycker jag. Därför är det grymt att läsa såna artiklar ni skriver, för att veta vad som behövs.
Tack för en underbar artikel.
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.