UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är Sveriges mest populära och kända utbildningskoncept. Försvarshögskolan ansvarar för konceptet och uppdaterar det allteftersom ny forskning och utvärdering på området görs. Enligt Försvarshögskolans riktlinjer är UGL till för alla människor. För ledare är det särskilt viktigt att lära känna sig själv, kunna förstå andra människor, förstå hur grupper utvecklas och hur grupper skall ledas i olika faser. Under en UGL-vecka kan man ta flera steg på resan att utvecklas till en god ledare, medarbetare och människa.

-”En toppenvecka som jag kommer att bära med mig hela livet!”
-”Just nu är jag bara så euforisk”
- ”Personlig resa med okända gör att du som person växer jättemycket.”

Detta är exempel på citat i utvärderingar efter Scillas UGL-kurser.

Varför är det så mystiskt med UGL?

Om du frågar någon som har gått UGL får du inte veta mycket. UGL är en upplevelsebaserad utbildning där man lär genom att göra. Varje deltagare gör sin resa tillsammans med andra i en grupp, men varje individ har sina egna uppleverser och får sina egna lärdomar. För att utvecklas måste man våga ta steget ur bekvämlighetszonen. Detta förutsätter att man känner sig trygg med att det jag gör och säger i gruppen inte sprids till andra. Därför är vi tydliga med riktlinjer och förhållningssätt under veckan. Ett av det viktigaste riktlinjerna är ”Förtrolighet” d v s det som händer i gruppen stannar i gruppen. Detta tar deltagare på stort allvar och berättar därför inte om kursen för andra.

Vad handlar UGL om?

De ämnen som berörs finns med i de flesta ledarutbildningar. Gruppen får uppgifter att genomföra, sedan följer reflektion kring vad som hände, vad jag kände och vad jag lärde mig. Detta följs av ett kort teoripass. De starkaste verktygen under veckan är dels den feed-back man ger och får av sina kursmedlemmar, dels den reflektion som görs i flera steg för att befästa lärandet. Under veckans gång får man uppleva hur en grupp utvecklas i flera steg från att främlingar träffas på måndagen till att det kan kännas vemodigt att skiljas från varandra på fredagen. Det ger en insikt i vad som kan hända i en grupp även i det verkliga livet.

Varför måste man vara i balans när man går UGL?

UGL är en intensiv kurs med kvällspass. Fokus är utveckling av sig själv och av gruppen. Om man är fullt upptagen med att hantera personliga problem och är i en känslomässig dal, finns inget utvecklingsutrymme. Då är det bättre att vänta med att gå UGL tills man har det lugnare omkring sig. När deltagare ringer och frågar om detta med balans, brukar jag säga att ”normal obalans” är OK, lite upp och ned som det kan vara i vardagslivet.

Vad är handledarnas roll?

Handledarna är resurser för gruppens utveckling. Vi ger gruppen uppgifter, följer processerna, ingriper när det behövs och ger korta teoripass efter varje moment.

Vilken UGL-arrangör skall man välja när man vill gå UGL?

Oavsett vad olika arrangörer påstår, så är sanningen den, att de allra flesta deltagare är nöjda med kursen oavsett vilken arrangör det är och vilka som är handledare. Konceptet är så starkt och styrande och det blir en bra kursvecka om handledarna följer konceptet och Försvarshögskolans etiska riktlinjer för handledare.

Vad skall man gå efter när man väljer UGL-kurs och arrangör?

1. Välj en vecka som passar dig.
I arbetslivet är många veckor inbokade för andra aktiviteter. Det avgörande blir kanske för dig vilka arrangörer som kan erbjuda kursen den vecka du vill gå.

2. Läs om handledarna.
Godkända handledare finns i handledarregistret på Försvarshögskolans hemsida. Annan kvalitetssäkring av handledare finns inte. På arrangörernas hemsidor eller på sidor som förmedlar UGL-kurser, kan du läsa om handledarnas bakgrund, utbildning, erfarenhet. Om du inte får tillräcklig information via nätet, ring arrangören och fråga.

3. Välj kursort och kursgård.
Vill jag gå kursen intill min bostadsort och slippa lägga tid och kostnad på resor eller vill jag krydda kursen med att se en helt annan miljö, kanske i fjällen eller vid havet eller i en helt annan del av landet?

4. Be om referenser.
Kontakta arrangören och be att få referenser från tidigare kursdeltagare. Du får då självklart namn på någon som är nöjd, men när du pratar med referenten, fråga också om de andra i gruppen var nöjda och vad gruppen tyckte om handledarna. Fråga även om deltagarna var nöjda med kursgården och maten.

5. Kostnad
Priser varierar mellan arrangörer och kursorter. Kurser i Stockholmsområdet är dyrare då internatpriserna där är ca 3 000 kr högre än ute i landet. Slå ihop kurspris, internatpris och ev resekostnad för att se totalpriset för kursveckan.

Och till sist en fråga som vi får då och då: Kan man gå om UGL om man redan har gått en gång?
Visst kan man det, särskilt om man gick UGL före 2008. Konceptet uppdaterades då med nya och ändrade moment och teorier anpassade till aktuell forskning. Om man går om UGL blir det en lika spännande resa igen.

Om du väljer att gå en UGL-kurs tror jag inte att du ångrar dig. Du får en unik resa tillsammans med människor du inte kände tidigare. Lycka till med din UGL-kurs!

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.