För att ditt företag ska kunna växa krävs ny kompetens, nya idéer och helt nya insikter. Det som tagit dig dit du är idag måste byggas på med mer kompetens så du har rätt förutsättningar för att växa även i nästa fas. Här kommer jag kort lista några av de viktigaste stegen i tillväxtfasen som vi fick fram efter intervjuer med nästan 100 av Sveriges främsta entreprenörer, och vad ditt företag måste göra för att kunna ta nästa steg.

Så om du vill att just ditt företag ska växa ska du inte sluta läsa nu.

Effektivitet och struktur

Ett företag har svårt att växa med bibehållen lönsamhet om det inte finns en tydlig struktur. Se till att alla processer i bolaget; försäljning, ekonomi och administration är glasklara och att alla vet precis vad de ska göra. Outsourca gärna sådant som ligger utanför ert kärnområde, och var noga med att automatisera eller eliminera så mycket som möjligt. Fokus är också ett viktigt framgångsord.

Kreativitet och inspiration

I tillväxtfasen står ditt företag dagligen inför stora utmaningar, vilket ofta kräver kreativa lösningar och en stor portion inspiration. Din uppgift som ledare är att skapa en miljö där dina anställa tillåts utnyttja sin fulla potential.

Morgondagen ser inte ut som gårdagen så då gäller det att hela tiden utvecklas och förbättra både sina produkter/tjänster samt sina vardagliga uppgifter i det operativa arbetet. Ta även reda på vad det är som gör dig och dina medarbetare mer kreativa eftersom det är olika från person till person.

Ledarskapet i tillväxt

Det är en sak att vara småföretagare och en helt annan sak att vara ledare i ett företag som växer. Som grundare går du från detaljstyrning till att verka mer som en manager, vilket ställer helt andra krav på ditt ledarskap. Ledarskapet i tillväxt kräver att du delegerar ansvar. Kanske är det inte du som ska vara vd när företaget börjar växa? Var noga med att sätta upp både lång- och kortsiktiga mål för dina medarbetare, samt det viktigaste av allt; Uppföljningen. Tydliggör även företagets vision och mål samt vad det betyder för medarbetarna. Jobba med bolagets kärnvärden och den kultur som bolaget står för. I många fall idag är konkurrensen så hård att det enda som skiljer ett bolag från ett annat är kulturen.

Hitta rätt människor

Om du vill bygga stort behöver ni vara fler. Var extremt noga när du rekryterar, fel person kan kosta dig över många, många hundra tusen kronor. Ha en tydlig kravspecifikation och nöj dig inte förrän du hittar någon som passar hos er. En person som är jätteduktig och visat bra resultat tidigare kanske inte är rätt för just dig och ditt bolag. Där är det återigen viktigt med kärnvärden och kulturen. Leta hellre efter ”Right talent” istället för ”top talent”. Företagets kultur och kandidatens värderingar är viktiga att de stämmer överens. Dina första anställningar är självklart än viktigare då det utgör stor procent av bolaget, så se till att välja människor som delar dina värderingar och visioner. Se också till att anställa människor med andra kompetenser än dina egna.

Bygg framgångsrika team

När du fått in rätt personer i ditt företag gäller det att få dem att trivas och prestera maximalt. Börja med att ta reda på vad som driver personerna i fråga, och anpassa mål och belöning efter det. Försök att vara så individuell som möjligt.

Var noga med att sätta ramar och att medansvariga får konsekvenser om de glider på ramen. Det är olika saker att gå utanför boxen och vara kreativ jämfört med att nonchalera företagets kultur, värderingar och ramar. Glöm inte heller bort att du som företagsledare måste våga delegera och ge ansvar!

Kommunicera rätt

När ditt företag växer är det viktigt att du skapar en enhetlig kommunikation såväl externt som internt. Vilka känslor vill ditt företag förmedla? Vilken bild har kunderna av er?

Var noga med att redan från början ha en tydlig profil som inkluderar värderingar, image, vision, grafisk profil, logotyper och så vidare. Om allt finns på plats redan innan företaget börjar växa är det enklare att skapa en tydlig kommunikation med kunder och andra intressenter. Det får också företaget att se professionellt och framgångsrikt ut.

Maximera försäljningen

Det är många bolag som växer snabbt som har svårt över tid att behålla en god lönsamhet. Mät din konverteringsgrad (7 avslut på 10 försök = 70% konvertering) och jobba efter att hela tiden öka den.

Framgångsrika företag satsar tydligt på försäljning och lönsamhet. För din del kan det betyda att säljare är högsta prio när du rekryterar. Identifiera de områden där ni har lättast att bli lönsamma, och satsa stort på dem. Skala bort (eller outsourca) de områden som kostar pengar utan att ge intäkter.

Strategiska arbetet

De bolag som växer anger ofta styrelsearbete som en viktig del i tillväxtfasen. Att ha bra kompetens som kan hjälpa en som företagsledare att höja blicken ibland och tvinga även det som är ”Viktigt men inte så bråttom” att också få deadlines och strålkastarljus på sig.

Om vår vision är att nå Italien på sikt så är det inte så bra att börja vägen upp till Sundsvall från Stockholm. Med andra ord gör vi rätt saker i vardagen som leder till våra mål och vår vision.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.