Gemensamt för alla sortiment är att de måste vara kommersiella, ha rätt balans och produktmix och vara anpassade till butikens storlek. Valet styr sedan allt arbete med inköp, logistik, lagerhantering, butiksinredning, bemanning, försäljning, butiks- och marknadskommunikation.

Del 1 om butiksförsäljning och detaljhandel är här

Ett vanligt problem i såväl enskilda butiker och större kedjor är att det saknas en sortimentsstruktur. Med det menar jag en plan för hur, vad, när produkter ska köpas in- och till vilket pris.}

Hur ser sortimentet ut?

Sortimentets karaktär beror på bransch, affärsidé och konkurrenssituation. Det kan vara brett eller smalt, djup eller grunt.

 • Brett sortiment

Består av många olika varugrupper- ett exempel är stormarknaden som säljer både mat och specialvaror som strumpor, verktyg och målarfärg.

 • Smalt sortiment

av ett begränsat antal varor och varugrupper. Man talar ofta om specialister eller ”nischade” butiker där man erbjuder ett mycket tydligt och fokuserat sortiment.

 • Djupt sortiment

Består av många olika alternativ inom samma varugrupp. Många fackhandlare erbjuder ett djupt sortiment för att tillfredsställa kundernas specialintresse. Sportfiskebutiken har exempelvis av alla varianter av fiskelinor, spön och beten.

 • Grunt sortiment

Består av få artiklar inom en varugrupp. Stormarknaden har ofta ett väldigt brett sortiment kan inte alltid erbjuda ett stort urval inom varje varukategori, varför man har ett grunt sortiment av många varugrupper.

Bas- och profilsortiment

Lönsamheten varierar förstås mellan olika varor och för att få god ekonomi på butiken är det väsentligt att vara medveten om hur lönsamheten ser ut för olika varor och varugrupper över tid. Några varor säljer året om, medan andra kan vara direkt olönsamma under en stor del av året. Därför kan det vara värdefullt att dela in sortimentet i bas-och profilsortiment. Bassortiment som själva kärnan i verksamheten. Det har en lång livslängd, bra omsättningshastighet och få lagerproblem. Profilsortimentet överraskar kunden och ger butiken dess karaktär.  Profilsortimentet kan vara säsongsbaserat och ha en mycket kortare livslängd än bassortimentet.

Prissättningens konst

Som en konsekvens av ett större utbud, allt högre produktkvaliteter och större tillgänglighet, blir kunden allt skickligare på att utvärdera värdet av en produkt. Kunden har möjlighet att jämföra priser på motsvarande produkter och bedöma ett priserbjudande i förhållande till kvaliteten på produkten och andra mervärden. Prisvärt är därför ett vanligt begrepp som innebär att kunden upplever sig få mycket för pengarna, det kan gälla kvalitet, förpackningar, service och garantier.

Prissättning och produktprofil, prisstrategi plus exempel

Prissättning är det absolut viktigaste redskapen för att styra försäljningen och ett verktyg som omedelbart påverkar lönsamheten. Rätt prissättning handlar om att balansera de egna interna ekonomiska kraven med de yttre, som efterfrågan och konkurrenssituation, för att uppnå maximal lönsamhet. En framgångsrik aktör i dag har därför sällan samma påslag på alla produkter.

Prissättningsstrategier

Den strategi man väljer för prissättning beror på vilka mål man har: det kan vara att öka den långsiktiga lönsamheten, eller att snabbt öka omsättning och marknadsandelar på bekostnad av kortsiktig lönsamhet. Det kan också vara att försvara sina marknadsandelar i ett priskrig eller att stabilisera prissättningen för att undvika priskonkurrens.

Två övergripande prissättningsstrategier dominerar i handeln:

 • Everyday low prices

Stabilt låga priser året om. Kundfördelen är att det upplevda prisvärdet bygger förtroende och långsiktiga relationer– kunden känner inte behov att jämföra priser utan återvänder automatiskt. För butiken innebär detta att det blir enklare att beräkna omsättning och inköp, vilket kan leda till större effektivitet, högre lageromsättning och bättre produkttillgång. Butiken blir på så vis inte lika beroende av att realisera varor. Bra exempel på lyckosam satsning på denna strategi är framför allt IKEA och H&M.

 • Berg-och dalbane prisättning

Traditionellt den vanligaste strategin inom handeln.
över genomsnittspriser större delen av året, men reducerar priser drastiskt under korta reaperioder. Därigenom lyckas man nå fler
kundkategorier, allt ifrån de mindre priskänsliga som är villiga
att betala för en nyhet eller ett varumärke, till prisjägarna som fyndar under rean. Fördelen är att det går att behålla en image av hög kvalitet och service eftersom reaperioderna är begränsade.

Taktisk prissättning

I kombination med en övergripande linje används olika taktiska prissättningsgrepp för att öka försäljningen.

Några vanliga sätt att arbeta med priserbjudanden och prissättning är:

 • Flerpack, storpack, paketpris
 • Introduktionspris.
 • Kampanjpris.
 • Enhetspris
 • Ojämna priser eller psykologisk prissättning

Butiken- Hur ska du sälja dina varor?

1 kommentarer
Weronica N
2008-01-09 16:56
Intressant om kundklubbar! Det skulle jag gärna läsa mer om. Precis ALLA har dem nuförtiden och jag undrar mycket över hur de bidrar till försäljningen och hur de påverkar varumärket. Du kanske har tips på var man kan få tag i sådan information? Har inte jobbat så mycket med fmcg men vi har nu börjat arbeta med kunder inom det området, så jag är intresserad av allt i anknytning till det :]

Vänliga hälsningar,
Weronica, WERNOR Kommunikation
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.