Läs mer om företaget NetApps vinnande koncept för att bli en av världens bästa arbetsplatser"Den framgång som vi har upplevt är resultatet av vår starka företagskultur som är synonymt med lagarbete, produktivitet, ledarskap och innovation", säger Daniel Warmenhoven samtidigt som han mottar Morgan Stanley's Leadership Award for Global Commerce 2009. (Morgan stanley är en amerikansk investmentbank som grundades redan 1935 och ett ansett namn inom branschen.)

Daniel Warmenhoven kom till posten som VD på NetApp för 15 år sedan. På den tiden hade han en vision om att skapa en bra arbetsplats där de anställda inspireras att prestera och är stolta över sitt arbete. År 2009 så kan man konstatera att Davids dröm har blivit verklighet. Om inte annat så är det faktum att företaget har kommit med på Fortunes lista över de 100 bästa företagen att jobba för ett bevis på Davids framgångsrika ledarskapsmodell. NetApps välgång på den globala marknaden kan, tillsammans företagets innovativa produkter, förklaras med de kärnvärden som företagets ledare anammat.

NetApps kärnvärden

I vissa företag så sätter byråkratin käppar i hjulet för den anställdas utveckling och håller hårt på den hierarkiska modellen där fotfolket utför order och inte skall bry sig om vad ledningen gör. Så fungerar det inte hos NetApp. För att motverka detta destruktiva synsätt har man infört en policy som innebär att överordnade på alla nivåer i företaget skall vara tillgängliga för de anställda att tala med, inklusive VD:n Daniel Warmenhoven.

NetApp strävar efter att ha en öppen dialog mellan olika nivåer för att kunna fånga upp idéer och synpunkter ifrån alla håll. Den öppna kommunikationen gör att de anställdas idéer uppmärksammas och tas på allvar och leder också till att man uppmuntras att bidra till företaget.

Delaktighet föder intresse, och intresse genererar värde i form av idéer och engagemang. Eftersom man lägger stor vikt vid att hantera de uppkomna frågorna snabbt så ökar de anställdas känsla av att vara en viktig del av företaget och NetApps kärnvärden har sjunkit in ännu en bit i den anställdas hjärta.

Företaget ser den väl utvecklade kommunikationen som en brygga
mellan ledningen och de anställda. Den ekonomiska krisen har inte lämnat någon oberörd, och de anställda kan tänkas känna en viss osäkerhet huruvida de kan göra något som verkligen är företaget till gagn.

Ledningen löste informationshanteringen med att vara tydliga
med hur företaget påverkades av problemen och vad som skulle hända. Man tog upp funderingar, problem och lösningar i ett forum vilket minskade avståndet mellan cheferna och de anställda. Man använde sig också av nyhetsbrev, bloggar och personliga möten för att sprida information. Detta skapade en trygghet hos de anställda eftersom de hela tiden hade koll på vad som pågick och samtidigt kunde få sin röst hörd när det blåste snålt kring hela branschen.

En positiv attityd sporrar

”Bra jobb”, ”fortsätt så” och ”tack” är små och enkla ord men kan ha en ack så stor inverkan på en anställds liv. Arbetaren förväntas förstås göra det arbete som hon har anställts för, men man skall inte förringa de berömmande ordens kraftfulla inverkan på människor. För om en anställd inte känner sig delaktig så minskar samtidigt hennes motivation att göra allt hon kan för företaget.

Chanserna att företaget skall uppnå sina mål minskar när den enskildas motivation minskar. Ett företags mål kan aldrig vara större än sina anställda, och detta visar NetApp genom att ta varje tillfälle i akt att göra sina anställdas extraordinära prestationer uppmärksammade. För att framhålla dessa prestationer så visar man upp dem på en speciell webbsida, i folkmun kallad ”A Great Place To Work”-sidan. 

Skapar möjligheter för de anställda

Företagets ledare ger sina anställda en realistisk möjlighet att lära saker som hjälper dem att växa som personer. Man uppmanar de anställda att ta kontroll över sin egen framtid och hjälper dem att lära sig nya färdigheter och förbättra dem de redan har. Man betonar att alla har möjlighet till en karriär, och ledarna har också ett ansvar som mentorer för sina arbetsstyrkor.

Genom ledarskapsutbildningar som alla kan ta del av så bygger man upp en mentalitet i företaget som låter de anställda få pröva sina vingar på en professionell nivå. Även nyutexaminerade akademiker som precis har kommit till företaget måste genomgå intensiva träningsprogram för att lära sig NetApps företagskultur.

Företaget erbjuder sig att betala studieavgifter på upp till 5250 dollar
(Ca 40 000kr) om året för att de anställda skall kunna uppnå sina mål. För i slutändan så tjänar även företaget på att vidareutbilda sin personal. Dels så får de en mer kompetent arbetsstyrka, men även mer motiverade och glada medarbetare.

Tillit och respekt

På greatplacetowork.com så har man citerat en anställd på NetApp:

"Det bästa med NetApp är att jag respekteras - att jag efter eget bevåg får hantera min tid och min arbetsbelastning. Ingen säger till mig att jag måste vara vid mitt skrivbord en viss tid, och ingen tittar snett på mig om jag lämnar kontoret tidigt. Det enda kravet är att jag får jobbet gjort. Om det sedan är tidigt på morgonen eller sent på kvällen är mitt eget val. Stämningen är positiv och kreativ, man har lagt ribban högre än så; det finns ingen som övervakar dig.”

Förtroende är ett nyckelord i NetApps företagskultur.
Ledingen litar på att de anställda utför sina jobb med ansvar och respekterar därför deras kunnande. Genom att ge dem eget ansvar så höjer de samtidigt den anställdas prestationer. Man respekterar också den anställdas egna intressen genom att undsätta fem dagar om året där hon kan göra precis vad hon vill med full lön. Bland annat så har detta initiativ resulterat i ett partnerskap med Second Harvest där man samlar in pengar till mat i välgörenhetssyfte.

Antar utmaningen

Med intäkter på 3,3 miljarder dollar för räkenskapsåret 2008 och en arbetsstyrka på 7800 anställda så talar siffrorna sitt tydliga språk. Detta är ett företag som har lojala och hängivna arbetare som gör NetApp ledande både vad gäller innovation och effektivitet inom datalagring.

NetApps utmaning är hur man hela tiden får alla att arbeta som ett team för att tillsammans kunna uppnå företagets gemensamma mål. Företaget anser att det bara finns en väg att gå och det är att utveckla ett starkt och hållbart ledarskap.

Värdena som ledarskapet förmedlar är väldigt grundläggande
men skapar ändå tydligt positiva resultat för företaget. Vice ordförande Tom Mendoza har en klar syn på hur ledarskap bör utövas;

”Att leda människor är att bry sig om dem och att överföra den tron så att alla tror på sig själva. Att leda är att skapa en teamkänsla som gör att alla är villiga att ta en kula för sin arbetskamrat och att lyckas tillsammans, som ett team.”

Det är denna ideologi som svetsat samman NetApps
7800 anställda så hårt att man känner sig som en enda stor familj och det är också därför man har lyckats skapa en framgång byggd på kvalitet och mjuka värden istället för auktoritet.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.