När vi pratar om företagare glömmer vi ofta bort att det finns olika sorters företagande. Det finns den traditionella sorten och så finns det socialt företagande. Ett socialt företag kan vara en startup eller aktörer inom den ideella sektorn. Sociala företag arbetar för en inkluderande arbetsmarknad, integration, en levande landsbygd, ickediskriminering eller liknande. Affären är ett verktyg för att skapa samhällsnytta.

Bryggan Retreat – ett framgångsrikt socialt företag

Gården är inbjudande och ligger i en sluttning i vackra Ragundadalen. Det finns flera historiska, klassiskt röda byggnader med vita knutar och ett vackert växthus. I ett av husen kan man få smaka på gott fika eller god mat som är lagad naturligt och utan tillsatser. Ett socialt företag kan vara precis lika professionellt som ett traditionellt företag, det är främst värderingar och inriktning som skiljer de båda åt.

Bryggan Retreat startade som ett projekt i ett befintligt kooperativ av verksamhetsledaren Yvonne Näslund, Birgitta Öberg-Cederwall och Solveig Ek. Damerna har en gedigen erfarenhet inom Mindfullness, Mimy-modellen via Balansinstitutet, Första hjälpen för psykisk hälsa via Karolinska Institutet, Teaching Recovery Techniques TRT via Bris samt program för ledare i arbetsintegrerade sociala företag via ASF Akademin och Coompanion. Riktningen på Bryggan Retreat bestämdes till att stödja de människor som stod längst ifrån arbetsmarknaden på grund av fysisk eller psykisk ohälsa. 

-Tanken med projektet var att skapa en trygg ekonomisk grund för socialt företagande, berättar Yvonne, vi ville erbjuda dessa personer en förebyggande och rehabiliterande insats för bättre hälsa samt stödja dem i att integreras i samhället. I stora delar av världen är stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa ett växande folkhälsoproblem och med höga sjukskrivningar som följd.

Löser ett samhällsproblem

Redan åren 2011-2013 bedrevs Leaderprojektet Kärnhuset med Studieförbundet som projektägare. Det projektet påvisade ett samhällsproblem – ett stort glapp mellan sjukskrivningar och återgång till arbetet. 

-Det saknas oftast en period där patienten kan erbjudas en mindre kravfylld insats tidigt i sjukskrivningsperioden, säger Yvonne, genom att stödja redan där kan man förbereda personer och bygga en brygga mellan sjukskrivningen och återgången till arbetet. Det är här grön rehabilitering på Bryggan Retreat kommer in i bilden.

Bryggan Retreat använder beprövade och evidensbaserade metoder för sina rehabiliteringsinsatser. Man har utvecklat koncept som grundar sig i terapeutiska samtal, medicinsk yoga, mindfulness, grön rehab, naturvistelse, fysisk rörelse, terapeutisk kultur, konst och hantverk. Miljön hos Bryggan är lugn och behaglig och resultaten talar för sig själv. Deltagare som var med och provade konceptet ”Kraft” under utvecklingen av det kunde till 100% återgå till arbetet efter 3 månader. Dessa deltagare hade fleråriga sjukskrivningar bakom sig.

Kommunen slog undan benen för företaget

År 2017 började arbetet med tre anställda. Organisationen utformades för att skapa ett koncept som riktades mot offentlig marknad, det vill säga de många människor som via kommunen och Arbetsförmedlingen skulle behöva hjälp. Partnerna var positiva till att starta en pilot för att sedan, tillsammans med Bryggan Retreat, bekämpa den typ av ohälsa som kommer av utanförskap.

-Vi var i full gång med arbetet när kommunens arbetsmarknadsenhet plötsligt startar upp ett eget liknande projekt, berättar Yvonne, dessutom skrev de avtal med Arbetsförmedlingen mitt framför ögonen på oss, denna hantering var obegriplig när vi hade kunnat samarbeta, och vi var dessutom beredda att skapa arbetstillfällen hos oss för fler människor.

Bryggan Retreat ändrade inriktning och bestämde sig för att erbjuda skräddarsydda koncept till alla typer av organisationer och företag. Man byggde upp sitt nätverk genom att dra nytta av forskning på området och knyta an till pågående projekt av värde, bland annat närmade man sig universiteten. 

-Det har varit lite svårare att vara kvinnlig företagsledare och sakna de rätta nätverken, säger Yvonne, en man släpps snabbare in, så vi fick börja med att bygga från grunden.

Välmående-center och naturlig odling

Pandemin påverkade företaget totalt eftersom verksamhetens rehabmodell kräver mycket personliga möten, konferenser och att man träffar människor personligen. En liten del har kunnat genomföras utomhus och vid sidan startades ett pop-up take away café. Yvonne berättar:

-Tanken var att detta skulle vara tillfälligt under sommaren men det blev så populärt att vi fortsatte hela vintern. Nu ska vi utvärdera vårt hälsosamma café och eventuellt stabilisera en personalstyrka om vi beslutar att permanenta det.

Bryggan Retreat har också tagit fram en marknadsplan för att starta verksamheten i ett ”välmående-center” som ska finnas på gården. Det kommer att handla mycket om att vara ett med naturen vilket människor har fått upp ögonen för under pandemin. Människor ser saker på ett annat sätt. Alla företagserbjudanden baseras utifrån hållbarhet både inom mat och hälsa. Mycket av maten på Bryggan Retreat är odlat på gården eller inköpt av lokala bönder och odlare så mycket det går.

Vad tycker Yvonne är den viktigaste frågan inför framtiden?

-Miljön definitivt, svarar hon snabbt, vi kommer att odla så mycket mat vi kan utan bekämpningsmedel och med hållbara metoder, vi tänker också på lärande i någon form så att fler människor blir intresserade och förstår mer. Kanske en lokal satsning på greenbox, lite odling inomhus.

Vad behöver vi göra för att stärka kvinnors ledarskap och kanske utmana dem till att anta samhällsutmaningar och bli sociala företagare?

-Det har med skolan att göra, säger Yvonne, man behöver födas in i att bli mer entreprenöriell och de skolsystemen finns inte idag. Man får arbeta genom att uppmuntra tjejer till att våga mer och göra mer saker från tidig ålder och vi behöver också lära ut om värdet av socialt företagande och vad det innebär – att man gör samhället bättre och går in med sina insatser där de verkligen behövs. Det är faktiskt väldigt kul!

När vi lämnar Yvonne går solen ner bakom bergen och det vackra ljuset från växthuset strilar över gårdsplanen i kvällskylan – här skulle vem som helst kunna må bättre bara av att vara på plats.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.