Läs först delen här

Steg 2: S.W.O.T -Analysen

SWOT-analysFör dig som aldrig har hört talas om S.W.O.T så står den för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats, på svenska starka och svaga sidor, möjligheter och hot. Det är en beprövad metod som går att använda i många sammanhang. I det här fallet tar den fram företagets interna begränsningar och möjligheter samt likaledes för företagets omvärld.

Ta ett papper och skriv alla starka sidor till vänster och vad de får för konsekvens för företaget till höger. Här kan i princip allt som känns relevant tas upp. Tänk på t ex priset, produkten, personalen (en viktig tillgång!), kommunikationen, placering av lokaler, lokalers funktionalitet, kundvård, bemötande, finanserna mm. Gör likadant för svaga sidor på ett annat papper.

När du gör exakt samma sak fast med möjligheter och hot från omvärlden, tänk då på saker som ekonomi, kultur, marknader, teknisk utveckling och politik. Vad mer kan hända? Ta med dig all fakta du samlade ihop om marknaden ovan. Finns det något av det som du rentav kan påverka eller göra något bra av?

Steg 3: Strategi

Nu har du samlat all fakta du behöver för att kunna ta beslut som rör ditt företags framtid på marknaden. Hur du ska bli framgångsrik och tydlig på din marknad.

PositioneringPositionering

Först behöver du bestämma en marknadsposition. Man kan säga att det är vilken position ditt företag ska ha i kundernas medvetande, vad de ska förknippa ditt företag med. Men också i förhållande till konkurrenterna på din marknad. Kalla det profil eller rentav hur ditt varumärke ska se ut. Och det ska förstås vara intressant för en tillräckligt stor marknad. När du gör detta, fundera först över nyckelord som beskriver och sammanfattar

  1. vad ditt företag är riktigt bra på
  2. som en tillräckligt stor marknad efterfrågar
  3. samt något som konkurrenterna inte är lika bra på som du

Tips: Försök att sätta dig in i vad kunden är missnöjd med i dag som du kan göra bättre!

Det kan t ex vara tillgänglighet, extremt god personlig service, innovativt tänkande, bredd, hemleverans eller ungdomligt. Tänk kreativt – bara du själv sätter gränserna! När du kommit på några kriterier som uppfyller kraven ovan så är det till stor hjälp att rita in dem i koordinatsystem. Skriv ett kriterium längst upp på y-axeln och motsatsen till det längst ner. Har du t ex bra tillgänglighet längst upp blir det dålig tillgänglighet längst ner. Gör likadant för ett annat kriterium på x-axeln. Förmodligen kommer du kunna rita in ditt företag längst upp till höger i koordinatsystemet. Det är där du vill vara. Försök bedöm dina viktigaste konkurrenter enligt kriterierna och rita in dem. Du kan göra flera olika positioneringar och testa. Välj slutligen ut de kriterier som känns bäst och där konkurrenterna hamnar längst ifrån dig! Grattis! Du har hittat ditt företags unikitet! Detta ska bli ditt varumärke. Blir det en ompositionering?

Vision

Visionen handlar om att se in i framtiden. Det handlar nästan om att drömma, fast det ska vara en realistisk dröm. Sätt dig och tokskriv eller måla en bild en liten kort stund om hur ditt företag ser ut under ett ögonblick i framtiden ”när det blir klart”. Ta med dig tankarna från positioneringen från ovan. Beskriv så detaljerat som möjligt. Var finns du? Vilka jobbar där? Hur många är ni? Vad gör ni? Vilka är kunderna? Hur hjälper ni dem? Hur mycket pengar tjänar ni? Hur känns det? Blunda en stund och känn efter.
Det är dit du ska komma. Nu ska du planera hur du ska komma dit.

Affärsidé

En affärsidé hjälper dig på vägen. Den beskriver varför du och dina medarbetare ska gå till jobbet varje dag. Det är syftet med verksamheten. Den svarar på tre frågor:

  1. Vad är unikt med företaget (i förhållande till konkurrenterna)?
  2. Vilka kunder vänder vi oss till?
  3. Vilka behov tillfredsställer vi?

Formulera tydliga och konkreta svar på de tre frågorna (inte så himla lätt!!!!) och skriv ihop en snygg mening av dem som alla i företaget kan lära sig. Observera att den är intern. Nu börjar det kännas som om du vet vad ditt företag håller på med och ska tjäna pengar på! Mer om detta HÄR inkl exempel.

Strategi

Strategi är ett ord som används flitigt i många sammanhang, ofta felaktigt. Det är långsiktiga mål, en riktning för ditt företag eller svaret på frågan hur ditt företag ska tjäna sina pengar. Det finns många olika teorier om det, men Micael E. Porters (professor på Harvard) teori funkar alltid. Det går ut på att det är flera krafter i din bransch som drar ner företagets vinst: Konkurrenter, förhandlingsstarka leverantörer, förhandlingsstarka kunder, substitut och hot från nyetablerare i branschen. Fundera på hur starka de olika krafterna är för ditt företag i din bransch.

Enligt denna teori är lösningen att välja på att sälja till många till ett lågt pris (lågkostnadsposition) eller till ett fåtal till ett högt pris (differentiering) men då måste du erbjuda något unikt, som kunden är beredd att betala mer för. Du kan också välja fokusering, d v s att vända dig till en tydlig målgrupp och bli bäst på att behandla den. Fokusering kan du kombinera med lågkostnads- eller differentieringstrategin. Här måste du välja, annars får du dålig lönsamhet! Behöver du kanske göra om din affärsmodell då?

En tydlig marknadsstrategi underlättar dina dagliga små beslut också, eftersom du vet vart du ska.

StrategiSteg 4: Mål

Nu är de stora besluten och riktningen för skutan klar. Nu börjar det bli dags att konkretisera. Börja med att sätta mål för en tidsperiod som du kan överblicka – vanligtvis ett år.

Du har säkert hört talas om SMARTa mål – det gäller såklart här också. De ska alltså vara specifika, mätbara, accepterade av alla berörda, realistiska och tidsbestämda. Hur ska du annars kunna nå dem?

Missa inte: Hur du formulerar din målsättning med SMART-modellen

Sätt mål för din verksamhet för den tidsperiod du valt. Gör lite kalkyler, t ex om du vill ha x kr i vinst måste du omsätta x kronor, hur många kunder som köper för en viss summa måste du ha då? Vad innebär det i antal kundkontakter per vecka osv.

Du kan självklart också sätta mål som inte är ekonomiska. T ex ”jag ska trivas på jobbet varje dag”.

Läs sista delen: Steg 5-6, marknadstaktik och uppföljning

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.