Kundregister mallDenna mall för kundregister är enkelt utformad i Word. Ett kundregister används för att samla in och hålla reda på uppgifter om kunder och potentiella kunder och är värdefull bland annat när du ska planera och utforma din marknadsföring- och säljstrategi. Mallen är gratis att ladda ner och använda.

Tips för att upprätta kundregister

Som brainstorming kan du fundera över ifall följande ämnesområden kan vara intressanta att samla information om.

Företagskunder

 • Grundläggande om kunden. Namn, adress, telefon osv.
 • Ekonomisk statistik. Uppgifter ur årsredovisning och resultatrapport, registreringsbevis osv. Sammanställ exempelvis nyckeltal.
 • Avtal. Granska eventuella avtal med kunden. När går avtalen ut? Vilka tjänster/varor levererade du sist? Vad skulle kunna vara aktuellt i kundens verksamhet just nu?
 • Affärsrelation. Har allt gått problemfritt i era affärsrelationer? Om inte, vad har gått fel och vad gjorde du åt problemet? Hur kan du göra en uppföljning för att kunden ska känna goodwill och en ”push framåt”?
 • Kundens behov och förutsättningar. Analys av kundens behov. Analysera kundens marknad och förutsättningar samt eventuella framtidsplaner. Kanske ett samtal med kunden om dessa ämnen.

Konsumenter

 • Grundläggande om kunden. Namn, adress, telefon osv.
 • Kundens bakgrund. Utbildning, företag kunden varit involverad i, typ av arbeten.
 • Kundens livsomständigheter. Boende, familj, egendomar osv.
 • Avtal med kunden. Kontrollera kundens betalningsförmåga först och främst genom kreditkontroller och att det således inte finns ”prickar” hos fogden. Kontrollera särskilt relevanta klausuler ur ditt intresse i de avtal som är ingångna er emellan.
 • Kundens ekonomiska förutsättningar. Försök hitta så mycket information om kunden som möjligt som visar kundens ekonomiska förutsättningar för att köpa din vara/tjänst.
 • Historik. Analysera om det kan finnas några mönster i kundens köpbeteende gentemot dina varor/tjänster eller hur och om du kan lita på kunden avseende betalningar. Kanske brukar kunden vara i dröjsmål med betalning? Registrera de vanliga beteenden kunden har i de avseenden som påverkar er affärsrelation.

Ett kundregister kan du givetvis föra direkt på papper, i en mall i Excel eller i ett program som exempelvis FileMaker Pro, där det finns en avdelning för att föra kundregister.

Vi har gjort en enkel mall i Word där du kan fylla i information om dina kunder.

 

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.