ArbetsmiljöpolicyDokumentmallen "Arbetsmiljöpolicy" är tänkt att användas som en del av ett företags systematiska arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöpolicyn fastställer hur arbetsförhållandena på en arbetsplats ska se ut med hänsyn till såväl fysisk som psykisk hälsa för de anställda.

Arbetsmiljöpolicyn ska vara utformad på så sätt att den tillämpas för och av all personal på företaget, och är tänkt att ligga till grund för framtagande av mer konkreta delmål. Dokumentmallen innehåller en påbörjad arbetsmiljöpolicy med grundläggande policybeskrivning gällande exempelvis säkerheten i företaget varje medarbetares egen ansvar för en god arbetsmiljö.

Dokumentmallen kompletteras med fördel med ytterligare företagsspecifika arbetsmiljöpolicypunkter om så önskas.

Mallen för arbetsmiljöpolicy är helt gratis.


Notis: När du vill spara mallen arbetsmiljöpolicy för att ladda upp eller mejla till någon, så rekommenderar vi att du laddar ner något av följande gratisprogram: CutePDF-Writer eller PDF-creator (En ny skrivare kommer att synas när du installerat och väljer att skriva ut genom att trycka på knappen "skriv ut" i mallen. Nu kan du spara filen som en pdf på din hårddisk. Originalfilen du laddat ner ovan sparar du på din dator tills nästa gång du ska använda den.)

Adobe readerHär kan du ladda ner den senaste versionen av Adobe reader. (Gratismallen arbetsmiljöpolicy fungerar bäst i den senaste versionen.)

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.