En utmaning många företagsledare har är att få med medarbetarna på resan. Resultatet blir svag genomförandekraft och bristande resurseffektivitet vilket hindrar företagets möjlighet att skapa framgång. Här är några goda råd.

Företagskulturer som hämmar utvecklingen

Självklart har företagsledare ambitionen att gå framåt och idéer för hur man ska göra det. Men sanningen är att många företag som vill arbeta med utveckling fastnar i frågeställningar och konflikter som handlar om förmågan att förändra och förändras. Det riskerar att bli en låst företagskultur som vrider ur energi och drivkraft. Med personal som inte anpassar arbetssätt eller prestation utifrån de nya målen. 

Det blir som en obehaglig vind som sveper in över verksamheten och istället för att vara i den produktiva zonen tillsammans fastnar man i negativa strömningar. Där enskilda individer och informella, ofta mindre grupperingar, tillåts slå sönder möjligheten att komma framåt genom ifrågasättanden och negativa påtryckningar.

I nästa steg skapar det konflikter med starka utmaningar för mellanchefer och medlemmar i ledningsgruppen – där många har det tufft att stå upp för strategival eller helt enkelt inte pallar att stå i skottgluggen, när viktiga verktyg inom ledarskapet saknas, eller när det blir för utmanande att vara obekväm. 

Få kontroll på de som splittrar och söndrar

Enskilda individer eller mindre grupperingar som tillåts slå sönder möjligheten att komma vidare är ett problem för många bolag och ledningar idag. De enskilda individerna som ständigt får möjlighet att vara först att komma till tals och som i nästa steg nästan aldrig går att få ett grepp om bidrar till att ledaren behöver ta en personlig risk kopplat till bland annat relationer och regler. Det kanske till och med är så att det är just de individerna som är nyckelpersoner och svåra att vara utan på grund av deras kompetens.

Det positiva är att det sällan handlar om den stora massan som skapar de största problemen. Enkelt uttryckt, det är såklart olika i olika bolag, så handlar det om några få individer som har som vana att splittra och söndra. Tack och lov är det inte alltid de som är viktigast för företaget, även om det är vanligt att de är erfarna och kompetenta, och därför upplever sig oersättliga.

Sedan kan det finnas en svans som följer med i gnället och passar på att tycka starkt när det finns någon att ta rygg på. 

Nyckelfrågeställningar du måste ha svar på

När ledningen på riktigt, med starkt samspel och konsekvens, tar tag i problem med negativa företagskulturer är det viktigt att lägga till att det är få som inte är medgörliga när det kommer till kritan. 

Vägen att gå är att dels vända perspektivet inåt och ställa sig frågor som ”har all personal, utifrån vad som är rimligt, förstått strategier och vägval framåt?” Och, ”är vi tillräckligt aktiva och samspelta i vårt ledarskap för att skapa en konsekvent och tydlig väg framåt där vi ställer krav och följer upp avvikelser på grupp och individnivå på ett bra sätt?” 

Kan man som företag inte svara JA på båda dessa frågor då ligger man riktigt risigt till. Då har de inte lagt grunden för att personalen ska kunna förstå och följa med.

Har man däremot svarat ja på dessa frågor då finns det all anledning att ta tag i de problem man har med sin företagskultur genom att fokusera kraften på att tillsammans som ledning skapa förändring. Och tro mig, det kommer inte att bli enkelt. 

Om svaret däremot är nej på dessa viktiga frågor behöver det läggas fokus på att gå tillbaka och förankra strategier och vägval så att personalen kan förstå och vara motiverade. Till det är det definitivt läge att ta en djupare diskussion hur ledarskapet kan bli mera aktivt, samordnat och konsekvent.

Avgörande faktorer för att kunna förändra

Det absolut viktigaste när det kommer till att förändra en företagskultur eller att hantera en eller flera individer som smittar eller splittrar en organisation är att vara långsiktig, uthållig och konsekvent. Det är klart att det är utmanande och krävande men från mitt håll är det solklart. Det finns inget bättre än att lösa knutar och få bukt med problem som suger energi och motivation ur en organisation. Det frigör enorma mängder energi och det syns direkt på sista raden.

Utöver detta, som är helt grundläggande, vill jag ge dig dessa fem förslag:

1) Säkerställ att alla har förstått bakgrund och syfte med vad ni vill göra

2) Tydliggör det som förväntas av avdelningar och individer

3) Följ upp aktivt och agera direkt på avvikelser eller passivitet

4) Belöna och lyft fram positiva exempel skapa interna ambassadörer

5) Konfrontera och bryt ned bestående negativism och smitthärdar 

Jag vill verkligen att du arbetar aktivt med detta om du känner igen dig och företaget. Det finns så mycket att vinna på att ta tag i problem med kulturer och individer.

Vill du ha mina inspel är du alltid varmt välkommen att höra av dig via företagande.se eller i någon av de andra kanaler där jag finns.

Läs vidare: Därför kör många företag fel under tillväxtresan

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.