Företagskultur är de normer, värderingar och attityder som skapar beteenden hos medarbetarna på ett företag. De kan vara positiva och negativa beteenden som påverkar företagets livskraft men även hur anställda trivs, utvecklas och känner att de kan bidra. Här är några tips för att få en god utveckling på företaget.

En av de svåraste och viktigaste uppgifterna en företagsledare står inför när denne försöker göra sitt företag framgångsrikt är att få sina medarbetare att engagera sig i företaget. I USA har man i en Gallupundersökning uppskattat att hela 70 % av medarbetarna kände sig oengagerade i företaget de arbetade för, och att kostnaden för detta uppgick till cirka 550 miljarder dollar i förlorad produktivitet. Denna brist på engagemang har förmodligen mycket att göra med den interna företagskulturen.

I alltför många fall underlåter Vd:n att bygga en medveten företagskultur. Man antar ofta att en företagskultur kommer att utvecklas naturligt. Tyvärr är det inte riktigt så enkelt. Det stämmer förvisso att i avsaknad av en medvetet byggd företagskultur utvecklas ändå en sådan alldeles av sig själv. Problemet med en sådan kultur är dock att den dels inte lockar de mest talangfulla till företaget och dels inte tillåter de som redan är anställda att växa och utvecklas på rätt sätt. Dessa vill känna att den finns i väggarna och som en del av en medveten tanke, och sådant märks lätt efter ett tag.

Vad betyder företagskultur?

En organisations kultur eller företagskultur är de normer, värderingar och attityder som skapar beteenden vilket ligger till grund för ett företag. ”Det är så här vi gör på detta företaget”, är ett uttryck man ibland kan höra vilket kan vara en ganska bra förklaring av hur en del av kulturen ser ut på just det företaget. Företagskulturen påverkar framförallt hur anställda trivs, utvecklas och känner att de kan bidra till bolagets utveckling. Då medarbetarna är den viktigaste tillgången är ett företags kultur en faktor som är väldigt viktig för framgång. Kulturen påverkar även ekonomi, kunder, vision, ja egentligen allt och alla som kommer i kontakt med företaget.

Kulturer utvecklas och förändras över tid men ofta är kärnvärdena kvar och dessa kommer vanligtvis från grundarna i bolaget, även om det inte behöver vara så. Värderingar och attityder kan ändras när nya ledare, medarbetare och chefer tillkommer och gamla försvinner.

Alla i ett företag måste inte tänka likadant eller ha samma uppfattningar för att en företagskultur ska fungera, men alla bör förstå och acceptera dess grundläggande värderingar.

Exempel på god företagskultur som nog de flesta ställer upp på (även om det inte självklart hur det ska fungera i praktiken) är att ”medarbetarna ska vara i fokus”, de ska må bra och uppskatta sitt arbete, hjälpa varandra där en teamkänsla skapas. Ett annat exempel är ”kunderna i fokus”.

Exempel på företag med stark företagskultur är IKEA, Volvo, Apple och Google.

Kolla in: Exempel på kända företagsvisioner som kan bygga en stark kultur i företaget

Hur bygger man då en positiv företagskultur i ett nystartat företag?

7 tips för att bygga en bra företagskultur

Här får du flera goda råd som kan inspirera. De går även att använda för att räta upp ett befintligt företag där företagskulturen och värderingarna möjligen har utvecklats åt fel håll.

1. Det första tipset handlar om var företaget ligger rent geografiskt. Ett start-up företag är ofta litet per definition, sett till antalet anställda. Ett så litet företag har en god chans att omedelbart skapa en medveten företagskultur. Omgivningen där företaget finns kan bli en inspirationskälla. Det är därför bra att hyra lokaler i den del av staden där det finns flera andra nytänkande entreprenörer samt trendiga restauranger, barer och kaféer där chansen är stor att man träffar likasinnade som jobbar i snarlik bolagskultur.

2. Anställ folk som passar in i kulturen och har rätt inställning till arbetet. Erfarenheten kommer med tiden. Självfallet försöker man i första hand hitta dem med de rätta teoretiska kvalifikationerna men man bör försöka se till att personen ifråga främst bär på väsentliga personliga egenskaper som företagskulturen kan dra nytta av. Peter Schutz, före detta VD och ordförande på Porsche, uttryckte det så här: ”anställ personligheter, utbilda färdigheter”. Lätt att glömma men viktigt att komma ihåg i anställningsprocessen.

3. Gör dig av med personer som förstör er bolagskultur. Det finns få saker som är så förödande för arbetsmoralen på ett företag som att ha personer som inte kan bidra till en positiv utveckling på arbetsplatsen. Det kan vara en medarbetare som hela tiden är negativ eller klagar och skyller ifrån sig. Tyvärr visar det sig ofta att en sådan person har väldigt svårt att ändra sig till det bättre. Det gäller därför både att upptäcka det tidigt och åtgärda det så snart man har blivit varse saken. Ju längre tid man låter problemet gro, desto svårare blir det att göra något åt det; både av psykologiska och juridiska skäl. Problemet påverkar också de andra anställda, då det ger ett intryck av att företagsledaren inte bryr sig tillräckligt mycket om trivseln på företaget och därmed inte heller verksamheten.

4. Fira framgångar! Det är tyvärr alltför vanligt att man glömmer bort att fira tillsammans med sin personal när man har åstadkommit något bra, som en ny order eller positivt omnämnande från en kund. Det är något som ger chansen att stärka sammanhållningen i företaget. Orsaken till bristen på firande är ofta att företagets grundare, som kanske har lite längre framförhållning, lätt ser alla problem och svårigheter som ligger framför företagets utveckling. Genom att fira framgångarna stärker man dock medarbetarnas moral och är på så vis bättre rustat för att möta nya utmaningar. För de anställda gäller ofta helt andra måttstockar och tidsperspektiv – utgå från dem i stället för dina egna!

5. Var öppen och tydlig mot dina anställda. På det sättet skapar du en företagskultur där dina anställda är med i både vått och torrt och känner lojalitet mot dig och företaget. Är du alltför hemlighetsfull och frånvarande kan också känslan av att allt inte står rätt till börja sprida sig och bli en grogrund för ryktesspridning. Är du öppen är det du som sätter agendan för vad som är rätt och fel, och det blir lättare att ta konflikter när det finns tydliga riktlinjer att hålla sig till.

6. Se till att reglerna på företaget är tämligen flexibla. Är allting för hårt reglerat kan dina medarbetare få intrycket att du vill hålla alla kontroverser ifrån dig. Det är precis det du ska försöka undvika. Konflikterna måste upp på bordet så fort som möjligt och det är mycket lättare när allt inte är så hårt åtskruvat. Människor är olika och har olika behov. Alltför strikta regler innebär ett försök till ”one-size-fits-all”. Om du tvärtom visar att du ser individen kommer de att känna att de inte vill arbeta någon annanstans.

7. ”En trappa måste städas uppifrån för att bli ren”. En dålig företagskultur har lättare att få fäste om den kommer från toppen än från botten. Många smarta killar och tjejer innehar VD-poster men det betyder inte att de passar i den rollen. Om du känner på dig att du inte räcker till när det gäller att bygga en bra företagskultur måste du se till att någon av dina allra närmaste medarbetare har den förmågan. Din roll blir då i första hand att se till att personen får den auktoritet och det förtroende som behövs för att kunna ansvara för företagskulturen.

Inte alla nystartade företag överlever en längre tid. För att ha en chans att hålla dig kvar måste du bygga en bra och stark företagskultur. Se det som din centrala uppgift till att börja med. Sedan hjälps ni tillsammans åt inom företaget med att ta tag i de detaljer som behöver åtgärdas för att ni ska lyckas!

Mer om personal och HR: Erbjud löneförmåner istället för lön - het lista


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.