Mnemoniks>

INNOVATION 2.0: mall med exempel

Detta är ett exempel på principen för både abstrakta och konkreta scenarier som jag har använt i ett stort projekt ( ~ proffsversion).

 

Svart fet text är själva textmallen, (blå text) inom parantes förklaring, grön text arbetsmaterialet på översta nivån (Black box perspektiv), och brun text kompletterande förtydligande (White box perspektiv).

 

<Mnemoniks>

(Ett talande namn)

Nyhetspresentation

 

Om detta dokument

(Kort sammanfattning)

Detta scenario beskriver hur en nyhetstörstande person får sitt lystmäte tillgodosett

Ändringsinformation

Datum

Ändrat av

Beskrivning

2015-03-24

Conny

Sammanställt funktioner

 

 

 

Abstrakt scenarie    

Aktörer

(Kund, användare eller ett annat system/produkt)

Nyhetstörstande person

Förutsättningar

(Som namnet säger eller att ett annat scenarie genomlöpts)

Goack är installerad

Resultat

(Något av värde för Aktören)

Aktören får sitt lystmäte av nyheter

Flöde – Normalt

(Så att Resultat uppnås)

1.      Aktören beordrar Goack att börja

2.      Goack börjar

·        Goack ansluter sig till förvald källa

·        Goack hämtar underhållningsmaterial

·        Goack konverterar underhållningsmaterial

3.      Goack presenterar underhållning

4.      Aktören beordrar Goack att presenterar senaste nyheter

5.      OM:

6.      Nyheter är tillgängliga

·        Goack ansluter sig till förvald källa

·        Goack hämtar senaste nyhetsmaterial

·        Goack konverterar senaste nyhetsmaterial

7.      Goack presenterar senaste nyheter

8.      ANNARS:

·        Goack ansluter sig till förvald källa

·        Goack hämtar underhållningsmaterial

·        Goack konverterar underhållningsmaterial

9.      Goack presenterar underhållning

10.  TILLS ATT:
Nyheter upprepas  

11.  Händelseflödet genomlöps från och med punkt 4

12.  Aktören beordrar Goack att sluta

13.  Goack slutar

14.  Händelseflödet är slut

 

Flöde - Utvidgning <>Goack hämtar från aktuellast källa

(Alternativt flöde så att Resultat uppnås)

1.      Aktören beordrar Goack att välja aktuellast källa och börja

2.      Goack börjar

·        ANVÄNDER SIG AV: Snooker

3.      Goack presenterar underhållning

4.      Aktören beordrar Goack att presentera nyheter

5.      OM:

6.      Nyheter är tillgängliga

·        ANVÄNDER SIG AV: Snooker

7.      Goack presenterar nyheter

8.      ANNARS:

·        ANVÄNDER SIG AV: Snooker

9.      Goack presenterar underhållning

10.  TILLS ATT:
Nyheten upprepas

11.  Händelseflödet genomlöps från och med punkt 4

12.  Aktören beordrar Goack att sluta

13.  Goack slutar

14.  Händelseflödet är slut

Flöde - Undantag <>Goack startar inte

(Oönskat flöde så att Resultat inte uppnås)

1.      Aktören beordrar Goack att börja

2.      OM:

3.      Förbindelsen är avbruten

4.      Goack börjar inte

5.      Händelseflödet är slut

Noteringar

Relaterade dokument

[1] Innovation 2.0: vad före hur

[2] Innovation 2.0: Abstrakt Optimering

 

Syftet med sättet att skriva är att hitta Goacks funktioner (kursiva) och sammanställa dem. Goack kan:

·   Tolka Aktören (utelämnat i exemplet)

·   Börja

·   Ansluta sig

·   Hämta nyhetsmaterial

·   Konvertera nyhetsmaterial

·   Presentera nyheter

·   Hämta underhållningsmaterial

·   Konvertera underhållningsmaterial

·   Presentera underhållning

·   Sluta

·   Samt det som ingår i scenarier ”Snooker” exempelvis Söker aktuellt

 

Det finns möjlighet att grafiskt illustrera scenarier med Unified Modeling Language (UML) i tillämpliga delar. 

 

Med lite fantasi så kan du säkert komma på olika sätt att implementera Goack, inklusive som en tjänst. Som namnet scenario antyder så kommer det från teaterscen och faktum är att scenarierna kan spelas upp med människor i rollerna för att testa. Då jag en gång föreslog detta så hånades jag av mina dåvarande kollegor, tills Ian Graham på Swiss Bank Corporation föreslog samma sak.

 

Exemplet visar på ett utförande som närmast kan jämföras med en enkel ritning, medan scenariet som refereras till (ANVÄNDER SIG AV) kan liknas vid en detaljritning. I likhet med annan utveckling så finns det enklare utförande att jämföras med en skiss eller ett utkast. Alltså ett anspråkslöst händelseflöde om vi bara vill komma på en ny produktidé.

 

Antag som exempel att ditt företag tillverkar el-material som exempel vanliga förlängningskablar och kablar till diverse maskiner. Kablarna har i stort sett alltid sett ut som de gör och har inga direkt kända problem, så det kan vars svårt att komma på något nytt.

 

Till vänster beskrivs hur kablarna används. Punkt 1, 2 och 3 är förutsättningar för syftet i punkt 4. Medan understrukna 5 och 6 inte tillför något av värde, snarar tvärt om, och är en uppgift för Goack.

 

1.      Aktören går till vägguttaget med kabeln

2.      Aktören sticker kontakten i vägguttaget

3.      Aktören går till arbetsplatsen

4.      Aktören utför arbetet

5.      Aktören går till vägguttaget med kabel

6.      Aktören drar ut kontakten från uttaget

 

Med Goack

1.      Aktören uppsöker till vägguttaget med kabeln

2.      Aktören ansluter kontakten i vägguttaget

3.      Aktören applicerar Goack

4.      Aktören apterar Goack

5.      Aktören uppsöker arbetsplatsen

6.      Aktören utför sitt uppdrag

7.      Aktören uppmanar Goack att lossa kontakten från uttaget

8.      Goack tolkar uppmaningen

9.      Goack frigör kontakten från uttaget

 

Goack kan (funktioner):

·   tolka uppmaning

·   frigöra kontakt

 

Goack är alltså en idé till en produkt som gör att Aktören slipper att ta sig till vägguttaget och dra ut kontakten när arbetet är utfört. Apteringen kan innebära förspänning (råttfällsmekanism) som utlöses så att stickkontakten ”ploppar ut”. Och signalen från Aktören kan vara mekaniskt (ryck i sladden), elektrisk, optiskt eller akustisk. Notera att beskrivningen är oberoende av om Goack tillhör sladden eller sitter på vägguttaget.

Författad av Conny Ohlsson.

Har du synpunkter, mejla gärna mig på