Posttraumatisk tillväxt och andra kreativa fördelar.

72% får sina största kreativa infall i duschen, dagdrömmare har en fördel och bra idéer blir alltid motarbetade. Stämmer det in på dig?

Vad är kreativitet?

Kreativitet betyder att man kommer på och skapar nya saker och nya sätt att tänka. Det är förmågan att hitta lösningar på problem och sätta ihop kunskap om saker och ting för att skapa något helt nytt.

Varför är det viktigt?

Kreativitet är viktigt av flera anledningar. I ett företag till exempel kan en kreativ person komma på nya affärsidéer och sätt att utveckla ett företag som andra kanske aldrig hade tänkt på. Vi kan också ställa oss frågan om vi inte fortfarande hade bott i en grotta om det inte vore för att en kreativ person kom på idén att vi kanske skulle testa något annat sätt att leva.

Uppfinningar och innovationer har vi med de kreativa att tacka för.

Nu dyker vi djupare ner i ämnet.

Kreativiteten är ett mysterium. Vi blir allt bättre på att ta kontroll, men forskare fortsätter att hitta otämjda områden. Smärta, utanförskap och neurotiska beteenden har visat sig ha oerhört positiva effekter på det kreativa tänkandet.

Låt oss bli lite mindre dramatiska för ett ögonblick. Enligt en undersökning genomförd av författaren, forskaren och föreläsaren Scott Barry Kaufman 2014 påvisades att kreativt tänkande och en het dusch går hand i hand. 72% av alla tillfrågade uppgav att de får sina största kreativa infall i duschen. Hur många världsomvälvande idéer har kläckts av en naken människa i en duschkabin?

Ensam är faktisk stark

När vi ändå inne på känslig mark. Det finns någonting som neuroforskare kallar för konstruktiv inre reflektion. Det är ett fenomen som uppstår när vi får vara ifred. När omvärlden inte tillåts träda in i vårt uppmärksamhetsfält får hjärnan lättare att göra kopplingar och hantera minnen och information. Ur ett kreativt perspektiv kan alltså neuroforskare konstatera att ensam faktiskt är stark.

Öppet sinne positivt för kreativiteten

Är du en öppensinnad individ? Då har du förmodligen lättare att komma i kontakt med din kreativitet. Neurovetenskapen har nämligen visat att öppenhet, nyfikenhet och framför allt nytänkande har en oerhört positiv effekt på det kreativa tänkandet. När vi tänker i nya banor utsöndrar kroppen en salva dopamin (lyckohormon) vilket ger oss en kreativ boost. Ett mycket tydligt exempel är när Beatles valde att använda sig av andra instrument som sitar och mellotroner för att öppna upp för nytt material. Med facit i hand kan vi konstatera att det fungerade.

Relaterat: 18 saker du bör känna till om kreativa personer

Intuitionens kraft

Steve Jobs sa en gång att intuitionen är mer kraftfull än intellektet. Håller du med? Självklart. Det var ju Apple Steve som sa det! Enligt en studie som publicerades i American Psychology 1992 visade att intuitiva tänkandet i själva verket är starkare, snabbare och mer sofistikerat än vad vi först trodde.

Posttraumatisk tillväxt triggar kreativitet

Det kallas för posttraumatisk tillväxt och innebär att perspektiv, värderingar och prioriteringar får nya fästen. Det kan exempelvis ske till följd av en närståendes död. John Lennon, Paul McCartney och Robin Williams är några övertydliga exempel som bekräftar en studie som publicerades i Journal Of Traumatic Stress 2004.

Mer forskning: Forskarnas teorier om motivation

Fördel för dagdrömmare

Är du en obotlig dagdrömmare som oftast svävar omkring bland dina inre lyckliga platser? Bra. För den här typen av sinnesvandringar har visat sig ha en fantastisk effekt på hjärnan. Fenomenet genererar en inkubationstid för hjärnan som har visat sig förbättra både kreativiteten, planeringsförmågan och självmedvetenheten.

Bra idéer blir alltid motarbetade

Glöm aldrig det här mycket viktiga faktumet som alla entreprenörer får lära sig på vägen mot succé: bra idéer har alltid en förmåga att bli ifrågasatta, förlöjligade eller rentav ratade innan genombrottet kommer. Låt oss ta en titt i historien och översköljas av den obevekliga sanningen. Den italienska vetenskapsmannen Galileo blev hårt dömd för sina astronomiska upptäckter som gick i svår klinch med den katolska teologin. Den ungerska läkaren Ignaiz Semmelweiz förlorade jobbet och skickades till dårhus när han påstod att bakterier kunde spridas via läkarnas händer på ett sjukhus. Italienska filosofen Giordano Bruno blev olyckligt bränd på bål för hans teorier om att universum kunde vara oändligt. 60 år av omfattande studier har visat att människor har en envis tendens att motverka okonventionella idéer som inte överensstämmer med populära åsikter och uppfattningar.

Läs även: När blev vi kreativa? En historisk tillbakablick

20 saker om kreativt tänkande

1. Sömn är fantastiskt bra för kreativiteten. Hjärnan bearbetar information när vi sover.

2. Kreativa människor har visat sig hantera stress bättre än andra tack vare kreativa lösningar och ett mer öppet förhållningssätt till stress.

3. Kreativa människor kräver en högre emotionell stimulans i vardagen.

4. Du är som mest kreativ när du är ledig.

5. Kreativa människor lever oftast i ögonblicket.

6. Kreativa människor kan ofta vara själviska, problematiska och/eller arbetsnarkomaner.

7. Kreativa människor kan bromsas av grupparbete.

8. Ingenting dödar kreativitet lika effektivt som stress.

9. Minnet och kreativiteten går hand i hand. Det kreativa tänkandet utgår ifrån det vi känner till allra bäst - det förflutna.

10. Dyslexi är vanligt bland kreativa människor.

11. Svaga sociala band är gynnsamt för kreativiteten.

12. Kreativa människor är ofta neurotiska.

13. Kreativa jobb skapar stress - moment 22(se #8). Vi talar om konsten att vara kreativ på beställning, trots att kreativiteten inte vill kontrolleras.

14. Det kreativa tänkandet fungerar bättre i långvariga relationer.

15. Traditionsbrytande miljöer som stökiga skrivbord och liknande är gynnsamt för kreativiteten.

16. Digitaliseringen försämrar människors generella kreativitetsnivå. En enklare tillvaro = kreativa lösningar blir överflödiga.

17. Uthållighet har ingenting med kreativitet att göra...

18. ...men det har sarkasm, tristess och träning.

19. Kreativa personer kan bli ledare, men de får oftast kämpa lite hårdare för att klara helhetsansvaret. Man kallar ibland kreativa ledare för fattiga ledare.

20. Sympati och social känslighet är dunderhonung för kreativiteten.

Till sist: Missa inte den mest sedda filmen någonsin på TED.com

Sir Ken Robinson: Hur skolan dödar kreativiteten

I filmen (den mest sedda någonsin på TED.com) på 19 minuter beskriver Ken på ett mycket underhållande sätt att barn är naturligt kreativa, ända tills vi börjar utbilda dem och släcker glöden av nyfikenhet och spontant skapande. Detta gäller hela vårt traditionella offentliga utbildningssystem. Sir Kenneth Robinson utmanar oss att "radikalt tänka om" hur vi lär våra barn. Han uppmanar lärare att uppmuntra barnen att dansa, experimentera och göra misstag.

Företagsledare och entreprenörer kan också tillämpa Robinsons teorier för att inspirera sina medarbetare på liknande sätt. Börja med att låta dina anställda att göra misstag. Och varför inte bjuda upp till dans på kontoret?

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.