Mall för inkassokravDokumentmallen ”Inkassokrav” används då en kund inte har betalat en faktura och fungerar som ett starkare påtryckningsmedel än en betalningspåminnelse eftersom man i inkassokravet informerar om att rättsliga åtgärder kan komma att vidtas om skulden inte betalas. Hur ett inkassokrav skall vara utformat regleras i lag och det är viktigt att tänka på att man endast kan skicka ett inkassokrav till en och samma gäldenär (den som är skyldig pengar). Om kunden inte betalar skulden efter att man skickat ett inkassokrav kan man vända sig till Kronofogdemyndigheten om man så önskar.

Inkassokravsmallen är helt gratis.

Obs: Tänk på att ladda ner mallen och öppna den i Adobe Reader eller Adobe Acrobat. Att köra den direkt i webbläsaren (t ex Google Chrome) kan göra att uträkningarna slår fel då alla webbläsare inte stödjer uträkningsscriptet.


Så här använder du mallen:

1. Fyll i fakturanummer, fakturadatum och förfallodatum för fakturan som inte har blivit betald i tid.

2. Under kapitalbelopp skriver man in den obetalda fakturans summa, dvs. det som anges som ”Summa att betala SEK” på fakturamallen.

3. Under påminnelseavgift lägger man in den eventuella påminnelseavgift som lades till när man skickade ut en betalningspåminnelse.

4. Under ränta anger du den årsränta som en försenad faktura innebär, denna ränta anges i decimaltal (dvs. exempelvis om räntan är på 9,5% så skriver man helt enkelt 0,095) och därefter anger man hur många dagar fakturan är försenad med. Då räknas en automatisk dröjsmålsränta ut i kolumnen längst till höger.

5. Längst ner på fakturan finns möjlighet att lägga till en inkassokostnad för att man skickat ut detta inkassokrav. Fältet för ”Summa att betala SEK” räknar samman följande fält: kapitalbelopp, påminnelseavgift, dröjsmålsränta och inkassokostnad till den totala summan som sedan ska betalas.

6. Denna mall fungerar inte direkt i webbläsaren Google Chrome. Det är därför säkrast att ladda ner den och spara den i din dator och sen öppna den i Adobe.

Notis: När du vill spara inkassokravs-mallen för att ladda upp eller mejla till någon, så rekommenderar vi att du laddar ner något av följande gratisprogram: CutePDF-Writer eller PDF-creator(En ny skrivare kommer att synas när du installerat och väljer att skriva ut genom att trycka på knappen "skriv ut" i mallen. Nu kan du spara filen som en pdf på din hårddisk. Originalfilen du laddat ner ovan sparar du på din dator tills nästa gång du ska använda den.)

Adobe readerHär kan du ladda ner den senaste versionen av Adobe reader. (Gratismallen inkassokrav fungerar bäst i den senaste versionen.)

2 kommentarer
2015-05-11 10:29
Mallen fungerar inte i webbläsaren Google Chrome. Det är därför säkrast att ladda ner den och öppna den i Adobe, alt att använda en annan web browser.
0
Bernt
2014-05-04 11:06
Mallen inkassokrav fungerar inte vad gäller automatisk beräkning av dröjsmålsränta.
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.