Att driva eget företag är för många en livsdröm som går i uppfyllelse. Men med ett nystartat företag att sköta blir det lätt att försäkringar och pensioner får stå tillbaka för att tid, ork eller kunskap om detta inte finns.

Som egen företagare har du ett sämre ekonomiskt skydd än de flesta anställda. Du måste därför ta ett betydligt större eget ansvar för din och familjens trygghet genom att se till att teckna försäkringar och pensionssparande som kompletterar det statliga grundskyddet.

Många saker kan du skjuta upp till morgondagen utan att det gör särskilt mycket. Det gäller tyvärr inte försäkringsfrågor. När något väl händer är det för sent att påverka de ekonomiska konsekvenserna på det sätt du skulle önska. De privatekonomiska följderna kan i värsta fall bli katastrofala.

Det finns många situationer där du som företagare kan behöva ett försäkringsskydd. Till exempel att:

  • kunna komma tillbaka i arbete snabbare vid sjukdom
  • ha fortsatt intjäning vid sjukdom under en begränsad tid eller fram till pensioneringen
  • fortsatt pensionspremieinbetalning vid sjukdom
  • ge din familj ett engångsbelopp eller en löpande pension om du avlider i förtid
  • lösa skulder i företaget som annars riskerar att försätta företaget i konkurs om du blir borta en längre tid
  • kunna driva företaget vidare vid kompanjonens bortgång

Prioritera om pengarna inte räcker till

Med ett nystartat företag, eller i en lågkonjunktur, är det många som tvingas prioritera för att pengarna inte räcker till allt. I första hand bör du se till att ta del av de förmåner som du kan få från statligt håll och sedan prioritera försäkringar för dödsfall, sjukdom och invaliditet.

Mer om olika försäkringar för företag

Som företagare är det viktigt att känna till att den statliga pensionen och sjukpenningen grundar sig på den lön du tar ut, men bara till en viss gräns. Dina förmåner blir inte högre om du tar ut lön över gränsen. Därför bör du tänka efter hur mycket du tar ut som lön över dessa gränser.

Situation avgör pensionslösning

För pensionssparandet finns det olika former att välja mellan som tjänstepension, direktpension, kapitalförsäkring och stiftelse, där det bland annat är faktorer som ekonomi (både den privata och företagets), storlek på avsättning, skatteregler, familjesituation och bolagskonstruktion som påverkar vilken lösning som är mest lämplig.

Spara till pension och annat sparande är givetvis viktigt, men bara om det verkligen finns ekonomiskt utrymme. Se hellre till att ha ett ordentligt försäkringsskydd.

Maximal utdelning med bibehållet försäkringsskydd

I de fall det finns en vinst att ta ut ur företaget så är det många som väljer att ta ut en större del av vinsten genom utdelning än som lön på grund av en lindrigare beskattning genom de så kallade 3:12-reglerna.

Men tänk då på att ett minskat löneuttag kan medföra en kraftig reducering av försäkringsskyddet när både tjänstepensionslösningen och riskförsäkringsskyddet beräknas på den faktiskt uttagna lönen. För många fåmansföretagare kan då en så kallad 3:12-pension vara lösningen eftersom en sådan hjälper dig att både förstärka försäkringsskyddet och maximera utfallande pension även om du väljer att ta ut en större del som utdelning.

Ta hjälp av en oberoende försäkringsrådgivare

Kom ihåg att se över försäkringsskydd och pensionssparande med jämna mellanrum. Det gäller speciellt när du ändrar inkomst, om familjesituationen förändras eller om ägarstrukturen i företaget ändras.

Enklast skaffar du dig rätt försäkringsskydd och pensionssparande genom att ta hjälp av en oberoende rådgivare som kan erbjuda och kombinera produkter och tjänster från många olika försäkringsbolag och andra finansiella institut. Det enda som krävs av dig är att du sätter av ett par timmar till ett möte. Det borde vara lika självklart som att anlita en revisor för företagets bokföring och deklaration.

Artikeln tar bara upp de försäkringar där du själv är ”försäkringsobjektet”. Glöm inte bort att också försäkra verksamheten genom en företagsförsäkring som inkluderar skydd för egendom, ansvar, avbrott med mera.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.