generalfullmaktDokumentmallen generalfullmakt används då en fullmaktsgivare vill att fullmäktige ska få befogenheter utan inskränkningar. Den snävare dokumentmallen fullmakt används då fullmaktsgivaren endast önskar att fullmäktige ska få rätten att vidta vissa specifika åtgärder.

Generalfullmakten ger därmed fullmäktige rätten att förhandla med myndigheter, privatpersoner och företag, träffa köpe- och försäljningsavtal, kvittera och uppbära medel samt vidta alla åtgärder och handlingar som kan företas av fullmaktsgivaren/fullmaktsgivarna själva.

En generalfullmakts undertecknande ska alltid ske under bevittning av två personer och gäller tills den återkallas.

Mallen för generalfullmakt är helt gratis.


1 kommentarer
stenwase
2013-11-21 04:43
ok
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.