Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se i Älmhult
91 foruminlägg
1372 artiklar
Gratis mall fullmakt

Vad är en fullmakt?

En fullmakt är rätten att företräda någon annan och används då en så kallad fullmaktsgivare vill att fullmäktige skall kunna utföra vissa åtgärder för fullmaktsgivarens räkning. Fullmakten ger alltså en person rätt att företräda en annan part i olika angelägenheter och de rättshandlingar som fullmäktigen vidtar blir bindande för fullmaktsgivaren.

Den som lämnar en fullmakt kallas fullmaktsgivare eller huvudman. Den som får en fullmakt kallas vanligtvis för fullmaktstagare, fullmäktig eller ombud.

Vad en fullmakt kan användas till

En fullmakt kan avse i princip vilka åtgärder som helst. Som exempel kan fullmäktigen ges rätten att hämta ut ett paket på posten, sälja en bil, förvalta ett arv, utföra ett bankärende eller sluta ett avtal med någon i dennes namn. En fullmakt behöver inte tidsbegränsas och den gäller till dess att den återkallas.

Gratis mall för fullmakt

Mall för generalfullmakt hittar du HÄR.

Återkallelse av en fullmakt sker genom att den som utfärdat fullmakten tar tillbaka den och förstör den.

Fullmaktsmallen är helt gratis.


Tips från juristen

Dina rättigheter och skyldigheter i ett fullmaktsförhållande regleras i 2 kap lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område som du kan läsa här.

Andra kapitlet i den lagen har en del svåra ord och ska du förstå vad dina rättigheter och skyldigheter är en viss konflikt i något som involverar en fullmakt, t.ex. att fullmäktigen har överskridit ”behörighet” eller ”befogenhet” så kan du hitta bra beskrivningar om detta i avtalsböcker eller ställa frågan i vårt forum om juridik.

Notis: När du vill spara fullmaktsmallen för att ladda upp eller mejla till någon, så rekommenderar vi att du laddar ner något av följande gratisprogram: CutePDF-Writer eller PDF-creator  (En ny skrivare kommer att synas när du installerat och väljer att skriva ut genom att trycka på knappen "skriv ut" i mallen. Nu kan du spara filen som en pdf på din hårddisk. Originalfilen du laddat ner ovan sparar du på din dator tills nästa gång du ska använda den.)

Adobe readerHär kan du ladda ner den senaste versionen av Adobe reader. (Gratismallen fullmakt fungerar bäst i den senaste versionen.)

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.