Att kalla något för ett konsultavtal betyder inte att det är ett. Se upp så att du inte råkar anställa din konsult- det kan få stora ekonomiska konsekvenser. I den här artikeln skriver jag om vad som rent juridiskt skiljer en anställning från ett konsultuppdrag.

Gränsdragningen mellan anställd och konsult

Frågan om gränsdragning mellan vem som är att betrakta som anställd och som konsult är inte helt enkel. Särskilt svårt blir det vid längre uppdrag där konsulten ska utföra vissa arbetsuppgifter snarare än att uppnå ett visst resultat. I ett bra konsultavtal framgår det tydligt vad konsulten ska göra, vilket resultat som ska uppnås och vad som händer om konsulten inte gör det den ska. Vidare är det viktigt att konsulten kan utföra uppdraget relativt självständigt med avseende på arbetstider, arbetsställe, ekonomisk risk såväl som arbetsresultat. Den typen av självständighet är ovanlig i anställningsavtal. Dessutom bör konsultavtalet innehålla en klausul där konsulten garanterar att denne innehar giltig F-skattsedel eller motsvarande under hela uppdragstiden.

Missa inte: Dokumentmall för konsultavtal

Vilka konsekvenser kan det få?

Om en domstol eller myndighet, exempelvis Skatteverket, bedömer att konsultavtalet i praktiken reglerar ett anställningsförhållande kan det få påtagliga arbetsrättsliga såväl som skatterättsliga konsekvenser. För konsultavtal saknas specifik lagstiftning och det råder avtalsfrihet. Arbetsrättsliga lagar är däremot tvingande och kan inte avtalas bort genom att kalla en anställning för ett konsultuppdrag. Den mest påtagliga konsekvensen är att man som anställd omfattas av Lagen om anställningsskydd (LAS). Det betyder att en ”konsult”, som enligt domstol i praktiken varit anställd, och som sagts upp utan saklig grund kan, med stöd av LAS, gå till domstol för att kräva skadestånd och att bli ”återanställd”. Därutöver har en anställd rätt till pension och betald semester. Arbetsgivaren kan bli skyldig att betala för redan upparbetad semesterlön och övertidsersättning till en konsult som rätteligen är att betrakta som anställd. Vid långa konsultuppdrag kan det röra sig om stora belopp som arbetsgivaren tvingas betala ut retroaktivt till en redan ”dyr” konsult.

Vad gäller skatterättsliga följder så kan arbetsgivaren bli ansvarig för inbetalning av arbetsgivaravgifter och för att göra avdrag för preliminär inkomstskatt. Det enklaste sättet att undvika den typen av skatterättsliga följder är att försäkra sig om att konsulten har giltig F-skattsedel under hela uppdragstiden.

Det kan också uppstå negativa skatterättsliga konsekvenser om konsulten varit momsregistrerad och utgående/ingående moms justeras i efterhand på grund av att det i själva verket rört sig om ett anställningsförhållande.
Det företag som anlitar konsulten bör därför avtala om att för det fall det uppdragsgivande företaget åläggs att inbetala skatt, skattetillägg och/ eller sociala avgifter, ska konsulten utge kompensation för detta.

Beställ och ladda ner mall direkt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
  • Leverans direkt.
  • Nöjd-kund-garanti = pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.