Vår expert på finansiering och affärsutveckling, Peter Tovman, svarar på en fråga från en av våra medlemmar.

I ditt förra svar nämnde du advisory board, vad är det egentligen? /Anna

Hej Anna,

Advisory board är ett sätt för ditt företag att få in kompetens utan att de berörda personerna behöver ta ett styrelseansvar. Det är erfarna personer som kan bidra på olika sätt till ditt företags utveckling.

Personerna i ett advisory board kan exempelvis besitta branscherfarenhet och öppna dörrar för nya affärer eller ha specifik teknisk kompetens. Ersättningen till dessa personer kan variera fall från fall. Några exempel är konsultarvode på timbasis eller optioner. Kanske att de köper in sig i företaget med en liten post aktier kombinerat med optioner, som en drivkraft för att medverka till företagets utveckling. Du får prata med var och en.

På ditt företags hemsida nämner du advisory board under en egen flik och vilka personer som ingår, du måste givetvis har de berörda personernas godkännande.

Var hittar du då lämpliga personer för en advisory board? Lyssna i ditt nätverk, prata med banken och revisorn efter lämpliga personer. Kanske att du är aktiv i föreningslivet, där finns ofta erfarna personer med olika bakgrund att närma sig. Kanske känner du en entreprenör med lång erfarenhet eller stor kunskap inom det området du själv inte behärskar så väl.

/Hälsningar Peter

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.