Varje år startas 50 000 till 60 000 nya företag i Sverige. De vanligaste orsakerna för att starta eget är att man vill förverkliga sina idéer, arbeta självständigt, tjäna pengar och/eller skapa sig frihet. Den bistra sanningen är att en stor del av företagen inte ens överlever i tre år.

 • Under september i år gick 487 företag i konkurs.
 • Sammanlagt under perioden januari-september har 4 547 företag försatts i konkurs
 • Var tredje småföretag går i konkurs eller läggs ner redan inom tre år efter företagsstarten.
 • Studier från USA visar att bara en tredjedel av alla nya företag finns kvar tio år efter starten.

Överlevnad är inte samma sak som framgång

Men det räcker förstås inte med att bara överleva. För att kunna förverkliga dina idéer och nå den frihet du strävar efter måste ditt företag tjäna pengar. Av de företag som överlever så är det få som tjänar tillräckligt med pengar för att leva bra på det. Ytterst få blir rika:

 • Av de överlevande ansåg 39 % att deras lönsamhet var god eller mycket god. Av alla småföretag är det alltså bara 26 % som anser att de har god lönsamhet.
 • 30 % anser att deras lönsamhet är dålig eller mycket dålig. Lägg till dem som inte överlever – få av dessa ägare kan vara nöjda med sin lönsamhet – så är 53 % av alla småföretag missnöjda eller mycket missnöjda med sin lönsamhet.
 • Trots missnöjet med lönsamheten tror bara 27 % att deras företag kommer att växa på tre års sikt. 73 % tror alltså att lönsamheten kommer att vara kvar på samma (låga) nivå som tidigare eller bli ännu sämre.
 • Av Sveriges 670 000 enmansföretag tjänar 66 % (!) mindre än 300 000 kr per år.
 • Bara 9 % av alla enmansföretag tjänar över en miljon per år

Från överlevnad till framgång

Vad skiljer de 9 % som tjänar över en miljon per år mot de 66 % som tjänar mindre än 300 000 kronor per år? Eftersom de tjänar mer än tre gånger så mycket så jobbar de väl tre gånger så mycket? Nix! De jobbar oftast inte mer och ibland mindre. Har de en bättre affärsidé än de andra? Nästan aldrig. Använder de verktyg eller taktiker som de andra inte känner till? Nej.

Faktum är att alla kan bli framgångsrika. Men det finns tyvärr inga snabba genvägar. Jag kan ge dig massor av taktiska råd och tips för att få fler kunder, öka din omsättning och vinst, men inget kommer att hjälpa om du inte först lär dig några grunder. Det finns ingen snabbkur för framgång. Det är snarare en resa. Men så fort du påbörjar den resan så kommer du att märka resultat.

Fyra tips som hjälper dig att bli mer framgångsrik

1. Rätt attityd

Jag kanske är en naiv optimist, men jag tycker att det är lite skrämmande att bara en fjärdedel av alla småföretag tror att det kan gå bättre i framtiden. I min värld borde den siffran vara närmare 100 %. Vem ska tro på ditt företag om inte du gör det?

”Oavsett om du tror att du kan, eller om du tror att du inte kan så har du rätt”

Om du inte tror att ditt företags omsättning och vinst kan öka så kommer den med största sannolikhet inte heller att göra det.  

2007 kom boken ”Mindset” ut, skriven av Carol Dweck, professor i psykologi på Stanford University. Mindset är den samling attityder som en person har. Boken som bygger på många års studier visar att framgång är intimt förknippat med våra attityder. Dweck visar hur människor med ett ”fixed mindset” fokuserar på att befästa de attityder som de förknippar med sin personlighet.

De som å andra sidan har ett ”growth mindset” anser att improduktiva attityder kan ändras. Skillnaden är alltså att den senare gruppen hela tiden strävar efter att utvecklas och lära sig, medan den första gruppen anser att ”de är som de är”. Det finns massvis av studier och böcker som visar samband mellan attityd och framgång. Få är dock så grundade i vetenskapliga studier som denna.

I en nyligen publicerad studie av ”The Guardian Life Small Business Research Institute” identifierades sex faktorer som bidrog stort till misslyckande hos småföretag. Av dessa sex faktorer kan tre faktorer sorteras in under rubriken attityd/mindset:

 • Negativ inställning: De här småföretagarna fokuserade på det som var dåligt. De stirrade sig blinda på problemen, inte på lösningarna.
 • Besserwisser: Tror att de kan allt och behöver därmed varken få feedback eller lära sig nya saker.
 • Förändringsobenägen: Allt ska vara som förr. De här entreprenörerna jobbar fortfarande med papper, penna och telefon när resten av världen har gått över till nätbaserade molntjänster, sociala media och internetmarknadsföring.

Så det första du bör fråga dig själv är om du har en vinnande attityd? Om svaret är nej så rekommenderar jag att du läser boken ”Mindset” och lär dig hur du utvecklar dina attityder så att de hjälper dig och inte stjälper dig.

2. Arbeta strategiskt, inte taktiskt

Ovan nämnda undersökning visade också att kortsiktighet var utmärkande hos de som inte lyckades. Det här är kanske det vanligaste problemet i näringslivet. Problemet är utbrett i alla företagsstorlekar, från soloföretagare till multinationella börsbolag. Börsbolagen skyller på att de har en aktiemarknad som biter dem i rumpan om de inte visar bra resultat varje kvartal, vilket förstås bara är en dålig ursäkt. Men småföretagare har inte ens den ursäkten. Trots det jobbar de flesta kortsiktigt, och därmed taktiskt, i stället för långsiktigt och strategiskt.  

Vad innebär det att arbeta strategiskt? Kortfattat kan man säga att strategisk tänkande handlar om långsiktighet och målmedvetenhet. Allt man gör ska leda mot de långsiktiga målen. Det innebär även att man ska sluta göra alla de saker som inte leder mot de långsiktiga målen.

De riktigt framgångsrika använder sig av samma taktiker, tekniker, verktyg och metoder som alla andra. Skillnaden är att de vet när de ska användas! De är även bättre på hur de ska användas, men det är sekundärt.

I stort sett alla framgångsrika företag arbetar strategiskt. Vill du ansluta till den klubben så måste du också börja tänka strategiskt.

3. System och processer

Den här punkten är nära besläktad med strategiskt tänkande. De hänger ihop och är beroende av varandra. De framgångsrika företagen testar och mäter allt de gör. Det som inte fungerar sorteras bort. Det som fungerar systematiseras för att generera samma resultat om och om igen. Det gäller alla områden.

Framgångsrika företag har ett system för att generera nya kunder, ett system för att vårda existerande kunder, ett system för tidsplanering (time management) och så vidare. Dessa system är kontinuerligt under bearbetning för att göras bättre och mer effektiva.

De ”mindre framgångsrika” kör allting ad hoc. Ena gången svarar de på en kundförfrågan på ett sätt, nästa gång på ett annat. Ingen uppföljning görs så det går inte att dra några lärdomar av vilket sätt som var bäst. Hjulet uppfinns på det här viset om och om igen, dag in och dag ut. Här finns svaret på varför de framgångsrika egenföretagarna inte jobbar mer. Ofta jobbar de faktiskt mindre. Men smartare.

4. Ensam är inte stark

Ta hjälp! Du kan aldrig göra allting själv. För det första kommer du inte att hinna med det och för det andra kommer det inte att bli bra. Ingen är bra på allt. Identifiera dina svagheter och leta sedan upp någon som kan hjälpa dig. Det kan handla om att du anställer någon, outsourcar något eller anlitar en konsult för något. När du har gjort det kommer du märka två saker:

 • Du kommer att få tid att göra det som du är bra på, och det blir återigen roligt att göra det
 • Ditt företag kommer att gå bättre än tidigare eftersom du har åtgärdat det som var dåligt

Framgång är ingen enmanslek. Förutom att ta hjälp med en del saker behöver du även skapa ett nätverk. Nätverket behöver inte bestå av höjdare från Wall Street, det viktiga är att du vet var du snabbt kan vända dig när du behöver hjälp i olika situationer. Det kan handla om allt från marknadsföring till att ha ett bollplank vid svåra beslut. Tänk igenom vilka personer du redan känner som kan och vill hjälpa dig på något sätt. Var strategisk även här. Identifiera alla områden som är viktiga för ditt företag, från IT till företagsstrategier, och sortera in ditt nätverk under respektive kategori. På det här viset ser du lätt var ditt nätverk har luckor och då vet du var du ska börja stärka det.

Om du är som de flesta så kommer du att läsa det här, hålla med om att det är viktigt och sedan strunta i att följa råden i alla fall. Men om du är en av de få som gör något åt saken, och verkligen försöker lära dig och utvecklas, så är du ägare av ett av morgondagens framgångsföretag. Jag tror och hoppas att du är en av dem!

Se medlemmars debattinlägg här

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
5 kommentarer
Krister
2011-02-27 12:46
Håller med. Bra artikel Jonas! Entreprenörens främsta vapen är rätt attityd. Visst funkar allt så länge man inte ger upp och ger sig fan på att det ska gå 🙂
The Fool
2010-11-20 05:30
Tänk om vi ändå kunde omge oss med självgående operativ system som såg värdet i att det är det individuella OperativSystemet som gör att vi kan växa från insidan och ut, där vi inte behöver kontrollerande processer som styr det naturliga flödet utav vad vi är kapabla till att åstadkomma.

Vi vet inte men vi har funnit att om vi omger oss med dessa OS så fort går vår dag smärt fritt utan brandväggar som ständigt pockar på vår uppmärksamhet för att vidtaga åtgärder om akuta problem.

Lär att leva tillsammans utan friktion och motstånd.

Varma hälsingar

The fool
Se mer...
Jonas Lindelöf
2010-11-17 19:32
Tack själv "H"! Det var roligt att höra. Lycka till!
Johan.H
2010-11-16 20:20
Jättebra skrivet! Håller med om att överlevnad och framgång inte är samma sak. Stötte på en hemsida som jag bara måste tipsa om.. http://www.minframgang.se

Väldigt kort om MinFramgång (deras egna ord): Ta del av videoklipp, artiklar och information om världens mest framgångsrika personer och lär dig från deras erfarenheter och kunskaper och även om vad för misstag och misslyckanden du kan undvika i din resa till framgång.

En hemsida man kommer ha stor nytta av på resan mot sin framgång... Ger dig de rätta verktygen och sprider ovärderlig information och kunskap från människor som åstadkommit mycket i livet!

mvh
Se mer...
H
2010-11-16 12:35
Mycket bra skrivet. Detta ska jag komma ihåg och läsa då och då. Det ska bli min "reminder"-resurs då jag kommer av mig och ledsnar för stunden.

Bra Jonas! Tack!
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.