Företagsekonomi

Ekonomin är i en marknadsekonomi grunden i företaget. De ekonomiska målen avgör vilka strategier och steg för affärsutveckling som behöver göras. Inom detta ämne räknas bland annat redovisning/bokföring, finansiering, riskkapital, löner, budget och investeringar.

5 råd för att få grepp om företagsekonomin

Förstå det egna företagets ekonomi

Det är viktigt för dig som småföretagare och entreprenör att du förstår, åtminstone grunderna, i företagsekonomi. Då kan du räkna på hur bra din verksamhet går, planera för framtiden, göra en budget, skatteplanera, läsa ekonomiska rapporter, nyckeltal och tolka dessa siffror. Du kan också undvika konkurs, likviditetsbrist och öka chanserna för att kunna ta ut högre lön och vinst. Visst går det att ta hjälp av en ekonomibyrå eller revisor som hjälper till med ekonomistyrning men de har oftast bara svar på de frågor du ställer och har svårt att komma med löpande råd och tips då det skulle krävas många timmar - det är en kostnad de flesta nya företag inte kan eller vill ta. Och när du väl fått lite koll på detta är det inte mycket tid du behöver lägga, du kastar ett öga och förstår situationen.

Här hittar du tips av experter som kan få ditt företag att växa.

Compact mode helps you find stories faster

Momsredovisningen - Så undviker du fällor

När man som företagare hanterar momsen är det lätt att gå fel. Inom flera områden gäller det att vara extra uppmärksam. Till... Läs mer
PwC | 5 minuter

Låt oss bli bäst i världen på att bygga pengamaskiner

Med aktiemarknadens framväxt förändrades situationen väsentligt. Under de senaste decennierna har den på allvar blivit åtkomlig... Läs mer
Tobias Schildfat | 3 minuter

Arbetsmiljön viktig för både ditt företag och personalen

Viktigt för de anställda Enligt SIFO är arbetsmiljön det som de flesta sätter störst värde på vad gäller en arbetsplats.... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter

Tio tips för riskkapital

Jakten på finansiering är en utmaning för nästan alla framgångsrika företagare, vilket också visas i dramatiserad form i den nya... Läs mer
Kristian Rothoff, VD Kalix Tele24

Sveriges bästa arbetsmiljö - Kristian Rothoff på Kalix Tele24 berättar hur de lyckades

Juryns motivering till varför de vann: ”För en engagerad och uthållig satsning på hälsobefrämjande företagskultur i en... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

Förnuftsvärdering - Värdering av tillväxtföretag i ett tidigt skede

Åtta av tio investerare anser att bedömningen av tillväxtföretagarenär den avgörande faktorn vid ett beslut om att investera i... Läs mer
Connect Sverige | 1 minuter

Förnuftsvärdering - Sammanfattning

Din affärsidé måste också ha en stor tillväxtpotential för att vara intressant.Investerarnas avkastningskrav på... Läs mer
Connect Sverige | 2 minuter

Avslutande reflexioner

svagt ledarskap tekniska svårigheter marknadsmässiga problem finansiella problem. Dessa orsaker stämmer väl överens... Läs mer
Connect Sverige | 1 minuter

Prioriterande faktorer

Investerarnas intresse för entreprenören är stort i tillväxtföretagets tidiga skede, men minskar när företaget uppnår en... Läs mer
Connect Sverige | 1 minuter

Värdering av tillväxtföretag

Förnuftsvärdering Jämförande värdering Kassaflödesvärdering. FÖRNUFTSVÄRDERING Förnuftsvärdering är sannolikt den... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter

Den klassiska tillväxtresan

Nedanstående figur kan tjäna som ett enkelt exempel på hur tillväxtresan kan se ut. Den kan dock variera beroende på typ av... Läs mer
Connect Sverige | 1 minuter
Företagsfinansiering vid uppstart av bolag och tillväxt

Företagsfinansiering vid uppstart av bolag och tillväxt

Det finns en rad olika finansieringsmöjligheter vid start av företag och i regel finansieras företaget genom en kombination av... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter

Förnuftsvärdering - Inledning

Skriften kommer inte att analysera eller utvecklavare sig etablerade eller nya värderingsmodeller; dessa kommer endast att... Läs mer
Connect Sverige | 2 minuter

Många hantverkare saknar entreprenadskydd

Att se till att man har ett försäkringsskydd mot stöld och inbrott är en självklarhet för småföretagare inom byggbranschen.... Läs mer
Caroline Uliana | 2 minuter
Ett rikt miljonärspar kollar ut genom fönster från deras lyxvåning.

Så blir du miljonär (5 hemligheter som miljonärer känner till)

Hur blir man miljonär? Funderar du med på det? För att bli miljonär så måste du tänka som en miljonär, brukar det heta.Men hur... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter