Företagsekonomi

Ekonomin är i en marknadsekonomi grunden i företaget. De ekonomiska målen avgör vilka strategier och steg för affärsutveckling som behöver göras. Inom detta ämne räknas bland annat redovisning/bokföring, finansiering, riskkapital, löner, budget och investeringar.

5 råd för att få grepp om företagsekonomin

Förstå det egna företagets ekonomi

Det är viktigt för dig som småföretagare och entreprenör att du förstår, åtminstone grunderna, i företagsekonomi. Då kan du räkna på hur bra din verksamhet går, planera för framtiden, göra en budget, skatteplanera, läsa ekonomiska rapporter, nyckeltal och tolka dessa siffror. Du kan också undvika konkurs, likviditetsbrist och öka chanserna för att kunna ta ut högre lön och vinst. Visst går det att ta hjälp av en ekonomibyrå eller revisor som hjälper till med ekonomistyrning men de har oftast bara svar på de frågor du ställer och har svårt att komma med löpande råd och tips då det skulle krävas många timmar - det är en kostnad de flesta nya företag inte kan eller vill ta. Och när du väl fått lite koll på detta är det inte mycket tid du behöver lägga, du kastar ett öga och förstår situationen.

Här hittar du tips av experter som kan få ditt företag att växa.

Compact mode helps you find stories faster

När olyckan är framme på arbetsplatsen

Olyckor på arbetsplatsen sker, även om man gör sitt bästa för att undvika de. Men det finns viktiga saker att tänka på när... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter

Fallgroparna

LÅNEFINANSIERAD EXPANSION Många företag väljer att i så hög grad som möjligt lånefinansiera sin tillväxt. På kort sikt kan... Läs mer
Connect Sverige | 4 minuter

Omstart

SIGNALER Signalerna på att företaget riskerar att komma i en krissituationen kommer ofta tidigt. Några exempel: sviktande... Läs mer
Connect Sverige | 2 minuter

Ägarförändringar

Företaget har genomgått en framgångsrik utveckling.  För att den positiva utvecklingen ska fortsätta krävs att... Läs mer
Connect Sverige | 4 minuter

Minimera ekonomiska risker

RISKVILLIGA KREDITER Riskvilliga krediter kan Ditt företag få från offentliga finansiärer. Krediterna är ofta avsedda för ett... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter

Ekonomisk planering

VECKORAPPORTERING De flesta ekonomisystem genererar olika former av ekonomiska sammanställningar.Ofta finns det... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter

Stöd till egenföretagare - inte till socialt företag

Stadskontoret fick i september 2009 i uppdrag av regeringen att undersöka behovet av ett starta eget-bidrag för personer med... Läs mer
Eurosedel

Tjäna tio gånger mer än vad du gör idag

Här har du en övning och en utmaning. Anta att det är möjligt för dig att tjäna tio gånger mer än din nuvarande inkomst. Om du... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

Vad är meningen med livet och vad är meningen med redovisningen?

Den första frågan tänker jag inte fördjupa mig i här utan jag nöjer mig med att ta upp redovisning och revision. Vid start av ett... Läs mer
Förare sponsrad med flera kända varumärken

Sponsring - så funkar det

Om du ska sponsra och vill göra avdrag, tänk på att motprestationen från den sponsrade avgör storleken på avdraget. Det är ofta... Läs mer
PwC | 3 minuter
Goda försäkringsråd för egenföretagare

Goda försäkringsråd för egenföretagare

Att driva eget företag är för många en livsdröm som går i uppfyllelse. Men med ett nystartat företag att sköta blir det lätt... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter

Redovisning vid start av företag

Vid alla former av företagande kräver inkomstskatte- och bokföringslagen att en löpande redovisning måste upprättas. Den ligger... Läs mer

Undvik personligt betalningsansvar vid kapitalbrist

Om du som ledamot då inte agerar, kan du tvingas betala de skulder som därefter uppkommer i bolaget. Personligt betalningsansvar... Läs mer
Charlotte Törnberg | 3 minuter

Landsbygdsföretag i fokus

Den svenska turistnäringen är ett av de områden som spås en ljus framtid. Sveriges fantastiska natur blir alltmer unik och... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

Olika typer av offentlig upphandling, är de något för ditt företag?

Många företag drar sig för att vara med om en offentlig upphandling. Det är inte så konstigt. För att delta, och slutligen... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter